ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Погорілий Сергій Дем’янович

07.12.1948

Місце народження: м. Горлівка Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1971 закінчив електротех. ф-т Донецьк. політехн. ін-ту (тепер Донецьк. нац. техн. ун-т, спец. – мат. та лічильно-обчислювальні прилади та устаткування). 1972-75 асп-ру Ін-ту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. Працював: 1975–78 - мол. наук. співроб., наук. співроб. Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова, 1978–91 – кер. наук.-досл. відділу системного та функціонального програм. забезпечення Київ. НДІ радіовимірювальної апаратури. Працює в Київ. ун-ті: 1991–95 –доц.; з 1995 і по теп. час - проф., заст. зав. каф. 1977 захистив канд. дис. “Вопросы создания математического обеспечения сопряжения мини-ЭВМ с машинами третьего поколения” (наук. кер. - чл.-кор. НАН України К.Л.Ющенко), 1993 - док. дис. “Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань”. Наук.-досл. діяльність на радіофіз. ф-ті пов’язана з: формалізацією, дослідженням, моделюванням та оптимізацією мережевих протоколів із застосуванням математ. апарату систем алгоритмічних алгебр В.М.Глушкова; створенням теорет. основ та розробкою інструментальних засобів моделювання та оцінки мережевих алгоритмів. На радіофізичному ф-ті Київ. ун-ту читає осн. курси: „Програмне конструювання”; „Дискретна математика”; „Створення застосувань INTERNET”; „Сучасні операційні системи”. У 1984 присуджено Премію РМ СРСР в галузі науки і техніки за створення та впровадження у вир-во нового покоління автомат. вимірювальних приладів, інформац.-вимірюв. систем та спец. технологічного устаткування на основі базового комплексу мікропроцесорної техніки. Чл. спец. вч. ради Д.26.194.03 та Д.26.001.09 по захисту доктор. дисертацій, чл. вч. рад радіофіз. ф-ту. Чл. експертної ради ВАК України з інформатики та приладобудування. Автор понад 160 наук. праць, 18 підручників, монографій, навч. посібників. Осн. праці: Программное обеспечение микропроцессорных систем. К., 1989 (в соавт.); Дискретна математика. К., 1996; Автоматизація наукових досліджень. Програмне конструювання / За ред. акад. Третяка О.В. К., 2007; Paralleling Of Edmonds-Karp Net Flow Algorithm. Applied and Computational Mathematics, 2006. Vol. 5, No.2 ( in co –authership); Паралельна реалізація алгоритму Едмондса-Карпа// Доповіді НАН України. 2008. № 10 (у співавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.

Автор: проф. О.В.Третяк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи