ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

Бібліотека (1834) наукова (1940) ім. М. Максимовича (1994). Основа фонду – колекції б-к Волин. (Кремінецького) ліцею, Віленського ун-ту, Медико-хірургіч. академії, приват. осіб (34 тис. од. зб.). 1926 більше 500 тис. назв (рукописи, колекційні вид.) разом з новим будинком передано Всенарод. б-ці України (нині НБУВ). 1941–43 значну кількість документів вивезено до Німеччини, частина фонду загинула. Б-ка відновила роботу в січ. 1944. Фонд налічує 3,5 млн. примірників книжкових, період. та електрон. вид. 30 мовами світу. Щорічно поповнюється 35 тис. примірниками нової літ-ри, які щотижня експонуються в залі нов. надходжень. Найбільш цінними є книжкові зібрання рідкісної книги та колекції наукових праць викладачів та співробітників ун-ту. Структура б-ки має розгалужену мережу читальних, комп`ютерних залів і абонементів заг. площею більше 10 тис. кв. м., а саме: 12 від., 22 сектори, 19 абонементів, 23 читальних залів, 3 комп’ютерних зали. Документне забезпечення навч. і наук. процесів ун-ту здійснюється на абонементах наук., навч. худ. літ-ри, міжбібліот. абонементі, а також спец. читальних залах: інформ.-бібліограф. обслуговування, період. вид., юрид. та іст. літ-ри, в б-ках підрозділів ун-ту та гуртожитків. Б-ка здійснює доступ до світ. інформ. наук. ресурсів мережі інтернет, на веб-сайті б-ки представлено електрон. каталог, бібліограф. бази даних та повнотекстові колекції документів. Напрями роботи: бібліот.-бібліограф., інформ. обслуговування; дослідницька, наук.-метод. праці в бібліотекознавстві, бібліографознавстві; документообмін з інформ. організаціями та пров. б-ками України, Європи, Америки, Азії. На заг.-держ. рівні б-ка ун-ту є базою Наук.-метод. бібліот. комісії МОН України і метод. центром для б-к ВНЗ України III-IV рівнів акредитації держ. форми власності. В різний час б-ку очолювали: П.О. Ярковський, А.Я. Красовський, К.О. Царевский, В.О. Кордт, В.К. Магеровський, О.Д. Качанов, У.С. Кузьменко, Ю.Д. Петренко, Н.М. Недоступ, В.Г. Нестеренко, О.Г. Кириленко. Л-ра: Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В.С. Иконникова. К., 1884; Нариси історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 1834–2004. К., 2004; Бібліотеки України державного значення : історія і сучасність. К., 2007.

Балабанов Олег Дмитрович

  • Останні зміни:
13.12.1917- 18.09.2003

Місце народження: м. Полтава .
Бібліограф, учасник ВВВ. 1940–47 – служба в армії, фронт. 1949–68 – ст. бібліотекар, зав. від. бібліографії Наукової бібліотеки Київ. ун-ту. 1956 – закінчив Черкас. держ. пед. ін-т.

Читати далі >Кириленко Олександр Григорович

  • Останні зміни:
25.01.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича (2005–10), заступник голови науково-методичної бібліотечної комісії МОН України та голова метод. об`єднання б-к ВНЗ м. Києва, Київ. зони. 1984 закінчив Київ. держ. ін-т культури. 1984–88 та 1989–92 – у Центр. наук. с.-г. б-ці УААН: гол. бібліотекар, зав. від., заст. дир. з наук. роботи. 1988–89 – виклад. каф. бібліот. фондів і каталогів бібліот. ф-ту Київ. держ. ін-ту культури. 1992–2005 – наук. співроб., зав. від. НБУВ. 1996 захистив канд. дис.: «Еволюція наукових уявлень про бібліот. технологію в Україні (80–90-ті роки)».

Читати далі >Кордт Веніамін Олександрович

  • Останні зміни:
19.02.1860- 24.12.1934

Місце народження: м. Дерпт (Тарту, Естонія).
Бібліотекар (дир.) б-ки Ун-ту св. Володимира, історик, бібліограф, картограф, археограф. Освіту отримав на юрид. (1878–1880) та іст.-філол. (1881–1885) фак. Дерптського ун-ту (м. Тарту).

Читати далі >


Недоступ Наталія Михайлівна

  • Останні зміни:
08.09.1923- 03.06.1993

Місце народження: Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Директор Наукової бібліотеки Київ. ун-ту (1967–90), засл. працівник культ. УРСР.

Читати далі >Нестеренко (Чубук) Валентина Григорівна

  • Останні зміни:
06.04.1957

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: директор.

1980 закінчила Київ. держ. ін-т культури. З 1974 – у Наук. б-ці Київ. ун-ту, з 16.07.1990 – 03.10.2005 рр. – її директор. 1990–2005 – заступник голови наук.-метод. бібліотечної комісії МОН України та голова метод. об’єднання б-к ВНЗ м. Києва, Київ. зони. З 03.10.2005 – 01.09.2010 – заступник директора НБ, від 01.09.2010 – 27.12.10 – в.о. директора, з 27.12.2010 – директор.

Читати далі >


Царевський Кирило Олексійович

  • Останні зміни:
23.03.1830- 08.03.1894

Місце народження: . Великий Устюг Вологодської губ. (тепер Вологодської обл., РФ) .
Бібліотекар (дир.) та зав. КЦАДА Ун-ту св. Володимира, юрист, бібліограф, архівіст.

Читати далі >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи