ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кордт Веніамін Олександрович

19.02.1860 - 24.12.1934

Місце народження: м. Дерпт (Тарту, Естонія).

Бібліотекар (дир.) б-ки Ун-ту св. Володимира, історик, бібліограф, картограф, археограф. Освіту отримав на юрид. (1878–1880) та іст.-філол. (1881–1885) фак. Дерптського ун-ту (м. Тарту). 1883–85 працював там в б-ці. 1888 – канд. дипломатії. 1893 – відряджений до Голландії вивчати арх. з історії рос.-голланд. та рос.-швед. відносин XVI–XVII ст. 1894–1928 – бібліотекар Ун-ту св. Володимира та Київ. ун-ту (КІНО); одночасно зав. КЦАДА (до 1902). З 1910 – приват-доц. каф. рос. історії, виклад. історіографії та історії картографії, пізніше бібліотекознавства. Один із засновників Всенарод. б-ки України (тепер НБУВ), де 1930 організував і очолив від. картографії. Проф. кількох київ. ВНЗ. Дійсн. чл. багатьох наук. тов-в. Напрями роботи: історія України ХVІІ–ХVІІІ ст., історія картографії. Нагороди: ордени св. Станіслава ІІІ (1896) і ІІ (1905) ст.; св. Анни ІІІ (1901) і ІІ (1909) ст.; Премія ім. Геймбюргера Дерптського ун-ту (1902, 1907), Макарієвська премія Петерб. АН (1909), медаль ім. П. Семенова-Тянь-Шанського Рос. географ. тов-ва (1911). Осн. праці: Материалы по истории русской картографии. К., 1899–1910; Чужоземні подорожі по Східній Європі до 1700 р. К., 1926; Матеріали до історії картографії України. К., 1931. Л-ра: Українські архівісти : у 3 вип. Вип. 1. К., 1999; Довідник з історії України. К., 2001; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834–2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука. Київ, 2004. Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 349. Спр. 99; Оп. 465. Спр. 279. 

Автор: І.І. Тіщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи