ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Красовський Антон Якович

01.01.1810

Місце народження: Мінська губ. .

Бібліотекар (дир.) б-ки, архівіст, перший завідувач КЦАДА Ун-ту св. Володимира. 1835 закінчив філос. ф-т Харків. ун-ту зі ст. канд. 1836–45 – учитель латини І та ІІ Київ. гімназій, одночасно з 1837 – зав. б-ки І гімназії, де склав каталог фонду. З 1845 – бібліотекар Ун-ту св. Володимира та зав. нумізматичного каб. (до трав. 1852). З відкриттям КЦАДА поєднував дві посади. Напрями роботи: 1851–53 складено алфавітний каталог книг, надруковано в 5 т., 54690 назв на 1693 с. 1861 виданий покажчик книг, придбаних б-кою 1854–60. Такі каталоги складались щорічно до 1864 та друкувались в «Университетских известиях» і окремими відбитками. Завдяки його зусиллям 1859 була відкрита професор. лекторія (перший читальний зал), 1863 – студентський відділ б-ки; у КЦАДА забезпечено відповідні умови для зберігання актових книг, які почали надходити із судових установ Правобережної України. 1862–64 – надруковано список актових книг, що зберігались у КЦАДА. Нагороди: ордени: св. Анни ІІІ ст. (1858), св. Станіслава ІІІ (1859) і ІІ (1863) ст., відзнака за 20 років бездоганної служби та медаль в память війни 185356. Осн. праці: Каталог книг библиотеки Имп. Университета св. Владимира : в 5 т. К., 1854–1858; Список актовых книг, хранящихся в Киевском центральном архиве. К., 1862–1864. Л-ра: Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В.С. Иконникова. К., 1884; Столетие Киевской первой гимназии (1809–1811–1911 гг.) : в 2 т. Т. 1. К., 1911; Українські архівісти : у 3 вип. Вип. 1. К., 1999. Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 389. Спр. 380; Оп. 465. Спр. 101. 

Автор: І.І. Тіщенко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи