ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нестеренко (Чубук) Валентина Григорівна

06.04.1957

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: директор.

1980 закінчила Київ. держ. ін-т культури. З 1974 – у Наук. б-ці Київ. ун-ту, з 16.07.1990 – 03.10.2005 рр. – її директор. 1990–2005 – заступник голови наук.-метод. бібліотечної комісії МОН України та голова метод. об’єднання б-к ВНЗ м. Києва, Київ. зони. З 03.10.2005 – 01.09.2010 – заступник директора НБ, від 01.09.2010 – 27.12.10 – в.о. директора, з 27.12.2010 – директор.

1992 б-ка увійшла до списку найбільших б-к України. 1994 – присвоєно ім’я першого ректора Київ. ун-ту М. Максимовича. Впроваджуються комп’ютерні технології в бібліот. процеси. Створено Web-сайт та електрон. каталог фонду (з 1918 р.) на 730 тис. назв.; 2001 – від. електронної обробки документів; за сприяння ООН, зроблено документ. фільм-путівник по раритетним фондам.

Нагороди: знаки «Відмінник освіти України» (1998), «Ветеран праці Київ. ун-та» (1995), Заслужений працівник культури України (2011).

Автор статей та бібліогр. покажчиків з проблем ВШ та бібліотечної справи.

Осн. праці: Короткий російсько-український словник для працівників бібліотек вищих навчальних закладів. К., 1991; Історія Наукової бібліотеки Київського університету ім. Т. Шевченка // Бібл. вісн. 1994. № 5/6; Володимир Андрійович Роменець (1926–1998) : бібліогр. покаж. К., 2001; Фонд професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.А. Роменця. Архів: каталог. К., 2001; Віктор Скопенко / КНУТШ; ред. кол.: О.В. Третяк, П.О. Бех, В.Ф. Колесник, М.С. Слободяник. К., 2005; Бібліотеки України державного значення: історія і сучасність. К., 2007; Науково-допоміжна бібліографія з проблем педагогіки вищої школи та Болонського процесу (за 1994–2006 роки) // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу / за заг. ред. В. В. Різуна. К., 2007. (у співавт.); Леонід Васильович Губерський : матеріали до бібліографії (1970-2011). К., 2011; Олег Каленикович Закусило: матеріали до бібліографії (1972-2012). К.,2012.

Автор: С.О. Канєвська, І.І. Тіщенко, В.Ф. Федоряко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи