ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білокінь Іван Петрович

08.04.1914 - 12.01.1975

Місце народження: с. Кожанка, тепер Фастів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1937 закінчив біологічний ф-т Київ. ун-ту. 1941–45 – учасн. ВВВ. 1947–50 – зав. відділом фізіології рослин Ботсаду, 1947–49 – заст. проректора з наук. роботи, асист. біологічних ф-ту, старший викл. З 1949 – заст. декана біологічних ф-ту, доц. каф. фізіології рослин; 1951–55 – заст. дир. Ботсаду з наук. роботи; 1952–56 – декан біологічних -ґрунтознавчого ф-ту; з 1961 – дир. Ботсаду. З 1965 – проф. 1968 захистив докт. дис. «Метамерна різноякісність вегетативних і генеративних органів та розвиток рослин». Сфера наук. досліджень: фізіологія, біохімія та екологія рослин, історія ботаніки. Чл. Вчен. ради ун-ту, Вчен. ради біологічних ф-ту, спец. ради із захисту дис. Відп. ред. міжвідомчого наук. зб. «Охорона, вивчення та збагачення рослинного світу» (1974–76), зб. статей «Ботанічні сади вузів УРСР – науці і нар. господарству» (1973–74), заст. відп. ред. респ. міжвідомчого зб. «Інтродукція та акліматизація рослин» (1966–75), чл. редколегії «Щорічник Укр. бот. тов-ва» (1959–62). Заст. голови Укр. бот. тов-ва, заст. голови Ради ботсадів України і Молдавії, ректор нар. ун-ту «Природа». Нагороди: Орден Червоної зірки та Орден Вітчизняної війни II ступеня, медалі. Кількість друкованих праць Білоконя Івана Петровича перевищує 300. Осн. праці: Словник-довідник з ботаніки. К., 1965 (у співавт.); Ботанічний сад ім. акад. О. В.Фоміна: Путівник-довідник. К., 1970 (у співавт.); Ріст і розвиток рослин. К., 1975. Описував дослідження учених уніврситету І.В. Баранецького, К.А. Пурієвича, М.Г. Холодного, М.О. Максимовича, Д.О. Зерова, І.Г. Борщова, О.В, Жуковського, Д.Р. Проценка та ін. Л-ра: Капля А. В., Лапчик В. Ф. Іван Петрович Білокінь: [Життєпис]. // Укр. бот. журн., 1974. № 3; А. В Капля., В. Ф. Лапчик. Пам’яті І. П. Білоконя: [Список праць] // Укр. бот. журн., 1975. Т. ХХХІІ. № 1; І. П. Білокінь // 3 іменем Святого Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників у 2 кн. К., 1994. Кн. 2.; В. Ф Лапчик. І. П. Білокінь // Вісник КУ. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. К., 1999. Вип. 2.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи