ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дідух Анна Яківна

26.08.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

2007 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. У Ботсаду з 2005 року: майстер, інженер І кат., провідний інженер, молодший науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. 2012 захистила кандидат дис. «Біоморфологічні та екологічні особливості видів роду Trapa L. та їх культивування в Україні». Сфера наук. досліджень: біологічних особливості рослин роду Trapa L., інтродукція, анатомія, біоморфологія. Створювала колекцію водних та прибережно водних рослин. Авторка 52 наук. та наук.-популярних праць. Осн. праці: Особливості онто-морфогенезу Trapa natans L (Trapaceae), К., 2011; Nymphaeaceae Salisb. and Trapaceae Dumort. families in the collection of O. V. Fomina Botanical garden // JLS Journal of Life Sciences, USA: David Publishing Company, Vol. 6, Num. 1, January 2012 (у співав.); Співавтор патенту – Пат. на корисну модель. 65170, МПК (2006) UA, 65170, U, G01N 33/53 (2006.01). Спосіб визначення стану рослин природних екоценозів та інтродукованих рослин // Л. Є. Козеко, Є. Л. Кордюм, Я. П. Дідух, О. А. Артеменко, А. Я. Дідух, В. А. Заславський. – № 65170; заявл. 23.05.2011; опубл. 25.11.2011. – Бюл. № 22. – 10 с. Л-ра: Українське ботанічне товариство.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи