ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фомін Олександр Васильович

02.05.1869 - 16.10.1935

Місце народження: с. Єрмоловці, тепер Петровськ. р-ну Сарат. обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор ботаніки.

1893 – закінчив природн. відділення Москов. ун-ту. З 1896 – в бот. лаб. Дерпт. ун-ту у проф. Е. Русанова, Н. І. Кузнєцова. 1896–1902 – асист. каф. ботаніки Дерпт. ун-ту. 1902 – на посаді Гол. ботаніка організовував ботсад у Тифлісі. 1907 відряджений до ун-ту Монпел’є (Франція) та ін. бот. установ Зх. Європи (Греція, Італія, Швейцарія, Баварія, Австрія). Цього ж року захистив роботу «Cucurbitaceae i Campanulaceae флоры Кавказа» в Дерпт. ун-ті на ступінь магістра ботаніки. 1913 захистив роботу «Pteridophyta Крыма и Кавказа» в Дерпт. ун-ті на ступінь доктора ботаніки. 1914 за рекомендацією С. Г. Навашина запрошений на посади проф. по каф. морфології та систематизації рослин Київ. ун-ту та дир. Ботсаду (1914–35). 1919 брав участь в орг. УАН, заснував Комісію з вивчення спорових рослин. 1921 – дійсн. чл. УАН. 1922 – зав. наук.-досл. каф. ботаніки, організованої на базі Ботсаду. 1924 заснував пост. бот. друк. орган – «Вісник Київського ботанічного саду». Засн. і перший дир. Ін-ту ботаніки УАН (1931–35). Сфера наук. досліджень: морфологія та систематизація рослин, бот. географія. Розробив перше бот. районування України. Ім’я вченого увічнене у назвах багатьох видів рослин, зокрема ендемічної рослини Грузії – Кремени Фоміна (Petasites fominii Bordz.). Осн. праці: Заметки и наблюдения относительно некоторых растений Кавказа. // Труды Тифлисского ботанического сада. Тифлис, 1904; Флора Сибири и Дальнего Востока. Папоротникообразные. Ленинград, 1930; Флора УРСР. Папоротеві (Pteridophyta), Голонасіннєві (Gimnospermae) і Півникові (Iridaceae). К., 1936; Курс лекцій із систематики рослин. Рукопис. НБУВ. Л-ра: В. Н. Любименко. // О. В. Фомін. В кн. Збірник праць, присвячених пам’яті О. В. Фоміна. К., 1938; І. П. Білокінь. Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна. Путівник-довідник. К., 1970; Биологи. Библиографический справочник. К., 1984. Похований на Лук’янівському цвинтарі м. Києва.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи