ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рогович Опанас Семенович

18.01.1812 - 28.04.1878

Місце народження: хутір Рогівля Стародубського пов., тепер Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор.

1834–37 – навчання в Ун-ті св. Володимира, учень В. Г. Бессера і Р. Е. Траутфеттера. З 1843 – відрядження на 3 роки до Німеччини, Франції, Англії, Швейцарії, Швеції для вдосконалення знань з мінералогії та геогнозії. 1847 – ад’юнкт при каф. ботаніки Ун-ту св. Володимира; 1850 – захистив дис. «Об ископаемых рыбах Киевской, Волынской и Черниговской губерний», представлену на здобуття вчен. ступеня магістра мінералогії та геогнозії. 1852–71 завідував Гербарієм та Ботсадом. 1853 захистив докт. дис. «Основание растительной статистики губерний Киевской, Черниговской и Полтавской». 1854 затверджений екстраордин. проф. при каф. ботаніки, викладав на медичному ф-ті. Сфера наук. досліджень: флора, інтродукція та акліматизація рослин, історія ботаніки. Засновник стратиграфічних досліджень в Україні: вивчав викопну фауну (викопних риб, морськ. їжаків, ссавців, птахів) і флору мезозойських, палеогенових і неогенових відкладів, стратиграфію буровугільних відкладів Канів., Звенигород. та Чигирин. пов. та бурштиноносних відкладів пн. та центр. частин України. Підготував гербарій (10 тис. листів зберігається в Ін-ті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України). За часи кер. Р. в основному було завершено облаштування Ботсаду. 1862 – Демидівська премія – нагорода Імп. АН за монографічні визначення та опис понад 130 видів палео...викопних риб юрського, крейдового палеогенового та неогенового періодів. Похований на Байковому кладовищі м. Києва в 1878 р. Осн. праці: Urtica kieviensis specias, nova plantarum. К., 1842; Список растений флоры Киевской губернии. К., 1852; Обозрение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав губерний Киевской, Черниговской и Полтавской. К., 1855; Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного округа. К., 1860; О нахождении и распространении дикорастущих деревьев и кустарников в губерниях Киевского учебного округа. К., 1861; Историческая записка о ботаническом саде университета св. Владимира. К., 1864. Л-ра: І. Ф. Шмальгаузен // Гербарії і праці О. С. Роговича флори Пд.-Зх. Росії. К., 1895; Історія Київського університету. К., 1959; Биологи. Библиографический справочник. К., 1984.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи