ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Соломаха Володимир Андрійович

06.09.1955

Місце народження: м. Калінінград, Росія.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1977 закінчив Черкас. ун-т; 1982 захистив кандидат дис. «Луговая растительность бассейна р. Ворскла и пути повышения ее продуктивности». 1982–92 – співроб. Ін-ту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ. 1993 – докт. дис. «Синтаксономія, агротипологія та районування сагітальної рослинності України». З 1994 – проф. Київ. ун-ту; 1996–2000 – зав. каф. ботаніки; 2006–08 – дир. Ботсаду; з 2008 – провід. науковий співробітник Ботсаду. Сфера наук. інтересів: координатор наук. досліджень по класифікації рослинності України. Гол. ред. заг.-укр. вид.: «Український фітоценологічний збірник», 1996–2003. Вип. 1–20; «Ботанічна бібліографія України», 1998–2002. Вип. 1–3; «Рослинність України», 2000. Т. 1; «Природно-заповідні території. Рослинний світ», 2002–2008. Вип. 1–7; Вісник КНУТШ, серія: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття, 2006–2008. Вип. 11–18. Організатор написання та видання підруч., навч. посіб. та метод. вказівок з ботаніки та екології рослин для ВНЗ України. Нагороди: Лауреат премії ім. М. Г. Холодного НАНУ (1992). Осн. праці: Основи фітоценології. Навч. посіб. для ун-тів. К., 1998; Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні. К., 2003; Рослинний світ НПП «Сколівські Бескиди». Природно-заповідні території, рослинний світ. К., 2004; Рослинність України (екологоценотичний, флористичний та географічний нарис). К., 2005; Синтаксономія рослинності України. К., 2008.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи