ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Наукове студентське товариство Наукове студентське товариство

Наукове студентське товариство Київського державного університету. 1935 відроджене студентами Київ. ун-ту. До складу входили численні гуртки, що працювали на ф-тах. Їх кількість досягала 200 з охопленням до 50% всіх студентів. Гуртки працювали під кер. співроб. ун-ту. Осн. формою роботи гуртків – заслуховування та обговорення наук. доповідей студентів за матеріалами їх власних досліджень. Автори кращих робіт приймалися в дійсні чл. Тов-ва. Дійсні чл. кожного ф-ту складали секції, які були осн. підрозділами Тов-ва. Секція рекомендувала кращих студентів до участі у щорічній університ. конференції, конкурсах та ін. наук. заходах, видавала факультет. стінгазету, формувала фахові випуски «Зб. наук. праць» студентів, здійснювала ін. діяльність, спрямовану на розкриття творчого і наук. потенціалу молоді ун-ту. Представники секцій складали Раду Тов-ва та її викон. орган – Президію. Роботу Президії координувала Вчен. рада Ун-ту, яка призначала наук. кер. Тов-ва. Осн. нормат. документ – «Статут Наук. студ. тов-ва» затверджений 1935, змінений 1948 і 1957. Найбільш істотними заходами Тов-ва стали: проведення щорічних університ. (з 1937) та асп. (з 1963) наук. конференцій; проведення конкурсів на кращу студ. наук. роботу та кращий студ. наук. гурток (з 1939); проведення конкурсу на кращу стінгазету ф-ту (з 1957); підготовка та видання «Зб. наук. праць» студентів Ун-ту (з 1938 опубліковано понад бл. 25 вип.); проведення виставок наук. робіт студентів (з 1937); видання «Вісників Наук. студ. тов-ва» – інформ. часописів (з 1959); проведення асп. семінарів з окремих наук. проблем (з 1963); створення фонду студ. наук. робіт (з 1963); участь представників Ун-ту у міськ., респ. та всесоюз. конкурсах студ. наук. робіт; проведення наук. лекторію (з 1953); проведення зустрічей вчених Ун-ту зі студентами І курсу (з 1954); проведення конференцій за підсумками літніх практик (з 1954); організація студент. конструкторського бюро (з 1962). Дійсні чл. Тов-ва реєструвалися, мали чл. квитки, сплачували чл. внески. Їм надавалися спец. пільги, можливість роботи у книгосховищах провідних б-к. Найбільш визначні дійсні чл. після закінчення ун-ту отримували спец. диплом Тов-ва, який був офіц. додатком до диплому про вищу освіту і надавав пільги при вступі до асп-ри. Делегації Ун-ту, організовані Тов-вом, брали участь і регулярно перемагали та виборювали призові місця на міськ., всеукр. та всесоюз. конкурсах. Підтримувалися зв’язки з наук. тов-вами ВНЗ всіх кол. республік СРСР. Крім студентів в роботі Тов-ва брали участь асп. та мол. вчені ун-ту, учні старш. класів шкіл Києва. Тов-во нагороджувалося та відзначалося Радою Міністрів УРСР. З поч. 1990-х діє оновлене Наукове товариство студентів та аспірантів. О.В. Гладкий

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи