ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Наукове товариство студентів та аспірантів Наукове товариство студентів та аспірантів

Наук. молодіжна організація, союз Наук. тов-в студентів та асп. ф-тів та ін-тів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наук. роботи в молодіжному середовищі Київ. ун-ту. Тов-во – організація громад. акад. самоврядування осіб, які навчаються (студентів, асп., курсантів, ад'юнктів) у КНУ ім. Тараса Шевченка. Спадкоємець традицій Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св. Володимира, Наукового Студентського Товариства Київського державного університету. Девіз – «Lux et Veritas» («Світло та Істина»). Офіційний веб-сайт: http://ntsa.univ.kiev.ua. Положення про Тов-во ухвалено Вчен. Радою КНУ ім. Тараса Шевченка 05.05.2008. Мета Тов-ва – допомога особам, які навчаються, розвиватися як науковці, як багатогранні, творчі та цілісні особистості. Діяльність регулюється «Положенням» та додатковими регламентами. Зміни до документів, складу союзу приймаються лише Конференцією Тов-ва. До складу входять тов-ва всіх ф-тів та ін-тів Ун-ту. Кер. та координація дій Тов-ва здійснюється Головою, його заст. та Правлінням. Голову та секретаря обирають на Конференції Тов-ва. Чл. Правління Тов-ва є голови наук. студ. та асп. тов-в ф-ті та ін-тів. Головами Тов-ва були: О.Д. Рожко (2001-03), Ю.М. Кравченко (2004-06), О.М. Дядюшкін (2006-07), А.О. Мускеєв (2007-08), О.Л. Якубін (2008-09). Діяльність Тов-ва пов’язана з: інформ. аспектом, який покликаний допомогти учасникам тов-ва розібратися в сучас. наук. інформ. просторі; орг. аспектом роботи (організація студ. наук. та навч. семінарів, лекцій, зустрічей з відомими науковцями, конференцій мол. вчених, олімпіад, інтелект. ігор, круглих столів, соціол. опитувань серед студентів). Гол. загально університ. заходи Тов-ва: «Шевченківська Весна», «Дерево Знання» (2008), «Шевченківські читання» (з 2009), Всеукр. студ. турнір фізиків, Молодіжні Дні Науки (2009), Публічний лекторій (з 2008), «Міжн. конференція мол. вчених з прикладної фізики», «Грані пізнання», «Ключ від Майбутнього» (конкурс бакалавр. робіт й громад. активності), «Книжкова полиця Шевченкіанця» (електронна б-ка Наук. тов-ва студентів і асп. філос. ф-ту), «Дні науки філос. ф-ту» (з 1960-х), «Таємна каф.», Літ. клуб Ун-ту, Політ. клуб Ун-ту, Кіноклуб.  О.Л. Якубін

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи