ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науково-дослідні кафедри при КІНО Науково-дослідні кафедри при КІНО

В руслі реформи системи вищої освіти УСРР і надання учбовим закладам чітко визначених практичних завдань Укрголовпрофосвіти створив низку наук.-досл. кафедр в крупних центрах України (Харкові, Києві, Одесі та Катеринославі). Завданням цих кафедр була наук.-досл. робота і підготовка нової професури. Так, на кожну каф. призначалося 6 – 8 аспірантів, які мали бути «благонадійними», що засвідчував комісар або комуніст. Ці каф. не мали прямого зв’язку з навч. закладами, у той же час вони використовували їх матеріальний і кадровий потенціал. У першій половині 1920-х до ін-ту було прикріплено такі каф.: математики, зоології, ботаніки, мовознавства та педології, фізики та мистецтва. Всі вони влаштовували прилюдні засідання, де їх члени і аспіранти виголошували доповіді з різних актуальних наук. проблем. Співроб. кафедр були не тільки викладачі КІНО, але й ін. наук. установ і вузів м. Києва. Наприклад, секцію анатомії і фізіології рослин по каф. ботаніки очолював проф. Київ. Політех. Ін-ту, засн. школи укр. ботаніків-фізіологів Є.Ф.Вотчал. Каф. мовознавства у 1925/1926 очолював голова іст.-філол. відділу, секретар ВУАН А.Ю.Кримський, кер. секції історії укр. письменства тієї ж каф. був відомий літературознавець, віце-президент ВУАН С.О.Єфремов. Дійсн. чл. каф. зоології був спеціаліст у галузі фауністики, систематики та зоогеографії, співроб. Зоологічного музею ВУАН М.Шарлемань. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи