ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науково-дослідний центр Науково-дослідний центр

Створений 02.09.05 для провед. наук. дослідж. в інтересах МО України, МОН України, ін. відомств. До його складу входить управ., 4 наук. відділа (наук. досліджень війсь.-техн. розробок; наук. досліджень, методол-х розробок та висок. техн.-й; гуман-х та геоінформ-х досліджень; проблем військ. та між нар. гуман-го права). НДЦ керує (з дня заснув.) Засл. діяч науки і техніки України, Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки, д.техн.н., діюч. член Акад. зв’язку України проф. С.В. Лєнков. Під його кер. працюють 12 д-рів наук, 22 канд. наук. НДЦ здійснює орг-ю й вик-ння наук. і наук.-техн. роботи за напр.-ми: 1) дослідж. в галузі освіт. діяльності, новітн. методів навчання, військ. педаг-ки й псих-гії; 2) дослідж. в галузі геоінф-х техн.-й, військ. географії, картографії, країнозн-ва, кадастру; 3) дослідж. в галузі новіт. методол-х підходів у наук.-педаг-й роботі та інш. пробл. військ.-гуман-ї направленості; 4) дослідж. в галузі інформ-ї безпеки; 5) дослідж. в галузі вдоск-ння експл-ції, відновл. й подовження ресурсу та модерн-ції ОВТ; 6) розвиток теорії розпізн-ння цілей; 7) дослідж в галузі техн. діагн-ки та надійності й інш. напр-в техн. забезп-я РЕЗ; 8) дослідж. в різн. галуз. права, що регул-ть військ. сферу; 9) розр. нових підходів до інтегр. процесів держави й ін. проблем методол.-технол. напрямів. Сформ-на й розвивається наук. школа д.техн.н., акад. Академії зв’язку України проф. С.В. Лєнкова «Високі технології в галузі озбр. і військ. техніки». Представники школи: Барабаш О.В., Боряк К.Ф., Вишнівський В.В., Зубарєв В.В., Лантвойт О.Б., Лисий М.І., Рома О.М., Сєлюков О.В., Шворов С.А., Банзак Г.В., Берназ А.М., Браун В.О., Буяло О.В., Винярський Я.Я., Гахович С.В., Глухов С.І., Дергільова О.Ф., Джулій А.В., Коротков В.Ю., Гришин С.П., Гунченко Ю.О., Долгушин В.П., Жиров Г.Б., Зінчик А.В., Краснік А.В., Крихта В.В., Куташев В.І., Литвиненко Н.І., Лоза В.М., Малюга А.В., Мірошніченко О.В., Муляр І.В., Охрамович М.М., Пампуха І.В., Пашков С.О., Панін В.Г., Прєснаков В.Ф., Проценко В.О., Савков П.А., Сальнікова О.Ф., Слюняєв А.С., Цицарєв В.М., Чмут О.В., Шваб В.К., Шпура М.І., Ярмолюк В.М. Готується 4 дис. на здобуття наук. ступ. д-ра наук, працюють 2 ад’юнкта й 6 здоб-чів наук. ступ. канд. наук. Функц-ють 2 спец. вчені ради, в яких захистили свої праці 11 докторів та 57 кандидатів наук. Підтр-ться шир. наук. зв’язки з провідними спец-ми й наук. школами України, країн ближн. й далек. зарубіжжя. Постійно ведеться співроб-во з науковцями й фахівцями НУО України, ВІТІ НТУУ «КПІ», ЖВІРЕ імені С.П. Корольова; Львів. акад. СВ України ім. гетьм. П. Сагайдачного; Нац. акад. ДПСУ; Нац. акад. СБУ; Нац. акад. МВС; ЦНДІ ОіВТ; ЦНДІ ЗСУ; Держ. НДІ МВС; ЦНДІ ДАПСУ; НВК «Сатурн»; ВАТ »Квазар»; ВАТ «Завод «Маяк»«, ДП НЦТМ, ВАТ «Меридіан» ім. Корольова; Світловод. заводу чистих металів; ВАТ «Укрспецтехніка» ДП «Укрінмаш»; Житомир. танкорем-го заводу; Інст. фіз.. напівпров-в ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ; Інст. молекул-ї біології та генетики НАНУ; Інст. електродинаміки НАНУ; Інст. кіберн-ки ім. В.М. Глушкова НАНУ; Інст. яд. фізики НАНУ; Нац авіац. унів-ту; Одес. НУ; Одес. нац. політех-го унів-ту; ХАІ ім. Жуковського; Кременецького обл. гуман.-педаг-й інст. ім. Т. Шевченка; НТУ України «КПІ»; Львів. НУ ім. І.Франка; НУ «Львів. політехніка»; Ужгород. НУ; Хмельниц. НУ; Одеської держ. акад. техн-го регулювання та якості. Видано 40 вип. «Збірника наук. праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка», 30 вип. «Вісника КНУ імені Тараса Шевченка. Військ.-спеціальні науки». З 2006 р. постійно діє «Пост. діючий семінар наук-ців, здоб-чів і ад’юн-в». За ост. роки підгот-но та видано 21 моногр., 10 підруч., 6 навч. посіб., 3 навч.- та наук.-метод. посіб. 4 норм.-прав. довідн., 1 зб. норм.-прав. актів, 1 освітній пакет, 120 ст. у журн., 126 ст. у зовн. збірн-х (трудах, вісниках) наук. праць, отримано 12 патентів. Осн. праці: Діагностування аналог. і цифр. пристроїв РЕТ. Моногр. / В.В. Вишнівський, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, В.А. Проценко. – К., 2009; Методи і засоби упр-ння парам-ми твердотілих фотоелектр-х перетвор-чів: Моногр. / С.В. Лєнков, В.В. Вишнівський, Д.В. Лукомський, М.М. Охрамович, О.С. Сєлюков. – К., 2010; Інтелект-ні вимір-ні системи на основі мікроел-х датчиків нов. покоління. Моногр. / Я.І. Лепіх, Ю.О. Гордієнко, С.В. Дзядевич, А.О. Дружинін, А.А. Євтух, С.В. Лєнков, В.Г. Мельник, В.О. Проценко, В.О. Романов. – Одеса, 2011; Моделир-ние и оптим-ция процессов техн. обслуж-ния сложных объектов РЄТ. Моногр. / Ю.В. Березовская, К.Ф. Боряк, В.О. Браун, С.В. Ленков и др.; под ред. С.В. Ленкова. – Николаев, 2012; Побудова та викор-ння систем дист-го навчання з елем-ми штучн. інтелекту. Моногр. / С.В. Лєнков, С.В. Гахович, Ю.О. Гунченко, В.Є. Лукін, С.А. Шворов. – Одеса, 2013. С.В. Лєнков

Браун Вадим Олегович

 • Останні зміни:
03.12.1954

Місце народження: c. Лісники Київської область.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1993 викл. відділення військ. підготовки, з 1994 старш. викл. – нач. служби радіоелектрон. боротьби, заст. нач. каф., з 1997 заст. нач. Відділ. військ. підгот., з 1998 заст. нач. ВІ, 2005–06 перший заст. нач. ВІ, з 2006 провід. наук. співроб. НДЦ ВІ.

Читати далі >Васечко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
31.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат військових наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1993 викл., з 1994 старш. викл. відділення військ. підготовки, 1995–2005 нач. тактики та оперативного мистецтва кафедри, з 2006 наук. співроб. НДЦ. Викладав тактику частин та з’єднань і оперативне мистецтво.

Читати далі >Вишнівський Віктор Вікторович

 • Останні зміни:
08.08.1965

Місце народження: с. Ялтушків Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 заст. нач. бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння) кафедри, з 2005 заст. нач. НДЦ, з 2011 – старший науковий співробітник НДЦ.

Читати далі >Гахович Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
05.01.1974

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 – викл., з 2005 – старш. викл., з 2008 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектрон. озброєння), з 2009 – нач. відділу геоінфор. дослід., гуманіт. і техноген. безпеки НДЦ, з 2011 – заст. нач. НДЦ.

Читати далі >Долгушин Віктор Павлович

 • Останні зміни:
01.05.1934

Місце народження: м. Череповець Вологодської обл.(Росія).
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Радіоінженер, полк. закінчив ф-т радіотехнічного озброєння КВІРТУ (1956). Канд. дис. на закриту тему (1972). У ВІ Київ. унів-ту: 1999 – доц. каф. бойового застосування і експлуатації (радіоелектрон. озброєння) військ.-технічного ф-ту, з 2006 – наук. співроб. НДЦ.

Читати далі >Жиров Геннадій Борисович

 • Останні зміни:
23.02.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник, підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1999 викл., ст. викл., з 2006 заст. нач. каф. бойового застос. і експлуатації (радіоелектр. озброєння), з 2008 заст. нач. каф. топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ, з 2010 старший науковий співробітник НДЦ, з 2013 пров. наук. співроб. НДЦ.

Читати далі >Лєнков Сергій Васильович

 • Останні зміни:
20.11.1955

Місце народження: с. Новосельське, Целіноградської області, тепер Астанинської області (Казахстан).
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 2004 проф. каф. бой. застос. і експл. (радіоелектр. озброєння) військ.-технічного ф-ту, з 2005 нач. НДЦ ВІ.

Читати далі >Мірошніченко Олег Вікторович

 • Останні зміни:
01.02.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: підполковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2001 – викл. каф. радіолок. озброєння, з 2004 – адьюнкт, з 2007 – старш. викл. каф. військ. управління військ.-гуманіт. ф-ту, з 2009 – заст. нач. цієї ж каф., з 2011 – нач. відділу наук. досліджень військ.-техн. розробок НДЦ.

Читати далі >Науменко Микола Іванович

 • Останні зміни:
17.12.1958

Місце народження: с. Мар’янівка Поліського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: генерал-майор.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2008 по 2010 гол. наук. співроб. НДЦ ВІ.

Читати далі >Осипа Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
05.05.1947

Місце народження: м. Чойбалсан, Монголія.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1983 викл., старш. викл. об’єднаної військ. каф., з 1987 нач. навч. частини – заст. нач. об’єднаної військ. каф., з 1991 заст. нач. відділення військ. підготовки з навч. і наук. роботи, з 1997 провід. наук. співроб. наук.-орг. відділу ВІ.

Читати далі >Пономаренко Леонід Анатолійович

 • Останні зміни:
16.03.1945

Місце народження: м. Кролевець Сумcької області.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. унів-ту (1968). Канд. дис. на закриту тему (1973), докт. дис. на закриту тему (1996). У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 провід. наук. співроб. НДЦ ВІ. Осн. наук. інтереси: інформ. технології, АСУ, мат. моделювання, дослідження операцій, теорія масового обслуговування.

Читати далі >Сбітнєв Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1942

Місце народження: м. Хабаровськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2005 провід. наук. співроб. НДЦ ВІ. Осн. наук. інтереси: інформ. технології, АСУ, мат. моделювання, дослідження операцій, теорія масового обслуговування, екол. аспекти безпеки держави.

Читати далі >Сєлюков Олександр Васильович

 • Останні зміни:
02.05.1961

Місце народження: с. Іноземцево Ставропольського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2007 по 2013 старш. наук. співроб. НДЦ ВІ. Осн. наук. інтереси: проектування складних техн. засобів озброєння, інфрачервона техніка.

Читати далі >Сидоров Юрій Терентійович

 • Останні зміни:
24.04.1951

Місце народження: м. Кушка, Туркменістан.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: з 1981 викл., старш. викл. військ. каф., з 1983 – Об’єднаної військ. каф., з 1992 – Відділення військ. підготовки. 1994–2005 заст. нач. навч. відділу Відділення військ. підготовки (ВІ), 2005 звільнився з військ. служби й продовжує працювати у ВІ на посаді наук. співроб. Лінгвістичного НДЦ ВІ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи