ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лєнков Сергій Васильович

20.11.1955

Місце народження: с. Новосельське, Целіноградської області, тепер Астанинської області (Казахстан).
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив з відзнакою радіотехн. ф-т Одес. політех. ін-ту (1977). Докт. дис. на закриту тему (без захисту канд. дис. – вперше в Україні – 1997). У Київ. ун-ті: з 2004 проф. каф. бой. застос. і експл. (радіоелектр. озброєння) військ.-технічного ф-ту, з 2005 нач. НДЦ ВІ. Викладав основи теорії надійності. Осн. наук. інтереси: експлуатація, відновлення та модернізація складних техн. систем, теорія і практика надійності; високі технології у військ. сфері; лазерна техніка та мікроелектроніка. Автор понад 600 наук. праць, у т.ч. 24 моногр., 17 підруч. і навч. посіб., 12 патентів.

Осн. праці: Фізико-технічні основи мікроелектроніки. Підруч. – Одеса, 2002; Напівпровід. лазери з електрон. накачуванням. Моногр. в 2-х т. – К., 2006; Моделі процесів витрат і поповнення ресурсу складних відновлюваних об’єктів і систем радіоелектр. техніки. Моногр. – К., 2008; Методы и средства защиты информации. Моногр. в 2-х т. – К., 2008; Діагностування аналог. і цифр. пристроїв радіоелектр. техніки. Моногр. – К., 2009; Напівпровід. оптичні та акустоелектр. сенсори і системи. Моногр. – Одеса, – 2009; Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектр. перетворювачів: Моногр – К., 2010; Створення мікроелектр. датчиків нового покоління для інтелект. систем. Моногр. – Одеса, 2010; Інтелект. вимірюв. системи на основі мікроелектр. датчиків нового покоління. Моногр. – Одеса, 2011; Моделир-е и оптимизация процессов техн. обслуж. сложных объектов радиоэлектр. техники. Моногр. – К., 2012; Побудова та використання систем дистанц. навчання з елем-ми штучного інтелекту. Моногр. – Одеса, 2013. Експерт ВАК України в експерт. раді з питань оборони, нац. безпеки та обор.-пром. комплексу (1998-2004). З 1998 – чл. спец. вч. ради НУО України. Голова спец. Вчених рад Київ. унів-ту: Д 26.001.40 (докторська) зі спец-тей: 20.02.04 – військ. географія (техн. науки); 05.13.05 – комп’ютерні системи та комп-ти (техн. науки); 05.13.06 – інформ. технології (техн. науки); 10.02.21 – структурна, прикладна та матем. лінгвістика (техн. науки) та СРД 26.001.44 (докт., дисертацій з гр. «таємно») зі спец-тей 20.02.14 – озброєння і військ. техніка (техн. науки); 21.02.01 – воєнна безпека держави (техн. науки). Акад. Академії зв’язку України (1999), засл. діяч науки і техніки України (2008), Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2012).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи