ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Навчально-науковий центр "Інститут біології" Навчально-науковий центр "Інститут біології"

Започатковано 1834: у складі філософського ф-ту були створені каф. ботаніки і зоології. Згодом у 1842 при медичному ф-ті було відкрито каф. фізіології людини. В 1850 два відділення філософського ф-ту було перетворено на окремі ф-ти: історико-філологічний та фізико-математичний, до якого відносились каф. ботаніки і зоології. Серед деканів філософського та фіз.-мат. ф-тів були видатні біологи: Р.Траутфеттер; К. Кеслер;  С. Ходецький; К. Пурієвич та ін. У 1933 у ході реформування унів. освіти в складі Київ. Державного ун-ту було відкрито біол. ф-т. У 2010 році біол. ф-т було реорганізовано в навчально-науковий центр «Інститут біології». Декани біол. ф-ту Київ. ун-ту: В.Фінн (1935-1936); О. Соколовський (1936-1938); О. Корнєєв (1938-1941); І. Білокінь (1948-1952); О. Топачевський (1956-1959); П. Харченко (1960-1964); Б. Новіков (1965-1971); П. Богач (1971-1972); І. Мазепа (1972-1974); А. Капля (1974-1977); В. Рибальченко (1978-1979); В. Чопик (1979-1982); М. Мусієнко (1982-1987); М.Кучеренко (1987-2002). З 2002 і по сьогоднішній день ННЦ «Інститут біології» очолює д. біол. н., проф. Л. Остапченко. На ф-ті працювали такі всесвітньо відомі вчені-біологи: М.Максимович (перший ректор ун-ту), О. Ковалевський, І. Шмальгаузен, С. Навашин, М. Холодний, М. Сєвєрцов. У різні роки ХХ ст. кафедри очолювали такі видатні фахівці, як О. Палладін, Д. Зеров, О. Фомін, О. Кістяківський, О. Кришталь, А. Ємченко, Д. Воронцов, П. Богач, О. Топачевський, О. Маркевич, С. Гершензон та ін. З біол. ф-том пов’язані імена і сучасних всесвітньовідомих вчених Д. Гродзинського, В. Смирнова, Ю. Глеби, П. Костюка, В. Скока, та багатьох інших. Сьогодні ННЦ «Інститут біології» є потужним наук.-пед. центром, який включає 12 кафедр: біофізики, біохімії, ботаніки, вірусології, загальної та молекулярної генетики, зоології, мікробіології та загальної імунології, фізіології людини і тварин, фізіології та екології рослин, цитології, гістології та біології розвитку, екології, фундаментальної медицини. В ННЦ «Інститут біології» створено 13 науково-дослідних лабораторій. До складу Інституту входять також Науково-дослідний інститут фізіології ім. акад. Петра Богача, що складається з 4 відділів, Ботанічний сад ім. акад. О.Фоміна, Канівський природний заповідник, зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ННЦ «Інститут біології» здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців широкого профілю за освітніми напрямами «біологія» і «екологія». При ННЦ відкриті такі перспективні сучасні спеціалізації: молекул. біологія, клітинна біологія та генна інженерія, біотехнологія, нейрофізіологія. Сьогодні в ННЦ «Інститут біології» працює 111 штатних викладачів, з них 24 проф., 53 доц., 22 асист. Наук. роботу в Інституті  виконують 210 штатних співроб., з яких 10 д-рів та 111 канд. наук. За більш ніж 80 років на ф-ті сформувалися різноманітні напрями наук. діяльності, відбулося становлення всесвітньовідомих наук. шкіл: «Біофізика та фізіологія м’язів», «Радіаційна біохімія», «Структура та функція вірусів при різних екологічних ситуаціях», «Фізіолого-біохімічні основи формування стійкості рослин за стресових умов», «Психофізіологічні основи діяльності людини» та «Фундаментальні проблеми фізіології травлення». Наук. дослідження співробітників ін-ту тісно пов’язані з вирішенням проблем охорони здоров’я, раціонального використання природ. ресурсів, збереження і покращення стану навкол. природ. середовища тощо. ННЦ «Інститут біології» активно співпрацює з наук. центрами більш ніж 30 різних країн світу, зокрема США, Великобританії, Франції, Нідерландів, Бразилії, КНР та ін. В ін-ті працює наук. тов-во студентів та аспірантів, діяльність якого зосереджена на проведенні щорічних міжнар. та всеукр. конференцій, 10 наук. гуртків, які очолюють провід. вчені ф-ту. Випускники ін-ту працюють у різних наук. та пед. центрах не лише в Україні, а й у багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя. Ін-т має тісні зв’язки зі структурними підрозділами НАН України, МОЗ України і НААН України, база яких використовується у навч. процесі та для проведення наук. досліджень студентами, виконання ними дипломних робіт.

Л.І. Остапченко

Акімов Ігор Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив Київ. ун-т з відзнакою(1960). Кандидат дис. «Тетраниховые клещи степной зоны Украины» (1965). Докт. дис. «Морфологические и функциональные основы адаптаций и особенности эволюции пищеварительной системы акароидных клещей (Acaroidea)» (1977). У Київ. ун-ті: 1960–66 старш. наук. співроб. лаб. арахноентомології (територія Канівського заповідника). З 1966 в Ін-ті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України, з 1987 до дійсного часу – дир. цього Ін-ту.

Читати далі >Алексієнко Вадим Романович

 • Останні зміни:
31.03.1946

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1969), асп. Ін-ту гідробіології НАУ (1979). Кандидат дис. «Рост дальневосточных растительноядных рыб в зависимости от основных факторов среды» (1980). У Київ. ун-ті: з 1987 доцент каф. зоології біол. ф-ту.

Читати далі >Андржейовський Антон Лук'янович

 • Останні зміни:
01.01.1785- 24.12.1868

Місце народження: с. Варковичі, Волинської губ., зараз Дубнівський р-н Ріввненської обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: ад'юнкт каф. зоології Київ. ун-ту.
Закінчив Вілен. ун-т. У 1832-1938 – викл. ботаніки і перший професор зоології Київ. ун-ту. Вивчав флору та фауну Литви і України. Склав гербарій 10000 видів рослин, з них 9000 передано Київ. ун-ту. Описав біля 260 видів укр. флори. Результати вивчення родини Хрестоцвіті Brassicaceae увійшли у «Prodromus» Декандоля. Основоположник палеонт. досліджень в Україні. З 1841 займався садівництвом (акліматизацією рослин).

Читати далі >Андрійчук Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
12.02.1972

Місце народження: м. Миргород, Полтав.обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: асистент.

У 1994 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала на посадах: інженер II кат.(1994), інженер I кат.(2000), мол. наук. співроб. (2004), (2008) наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань», асист. (2009). Кандидат дис. «Біол. характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України» (2004).

Читати далі >Андрійчук Тетяна Ростиславівна

 • Останні зміни:
03.09.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис. «Исследование свойств и регуляции активности Са2+, фосфолипид-зависимой протеинкиназы печени крыс на ранних этапах лучевого воздействия» (1990). У Київ. ун-ті: з 1988 інженер, з 1990 мол. наук. співроб., з 1992 наук. співроб., з 1998 старш. наук. cпівроб. лаб. фіз.-хім. біології, з 2004 доцент каф. біохімії біол. ф-ту.

Читати далі >Артеменко Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
26.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (2001). Кандидат дис. «Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура» (2005). У Київ. ун-тї: з 2004 – асист. Викладає: «Лабораторний практикум з спектральних методів досліджень», «Основи флюоресцентної спектроскопії», «Лабораторний практикум з біофізики», «Сучасні інформаційні технології в біології».

Читати далі >Артоболевський Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
23.08.1874

Місце народження: с.Симбухове Пензенської губернії, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1901). З 1902 – вчитель природознавства у сш м. Києва, з 1908 викл. у Київ. жіночому Фребелів. пед. ін-ті. Із 1918 в Київ. ун-ті: асист., дир. Зоологічного музею. З 1924 – професор зоології та зоогеографії. Гол. Київ. орнітол. тов-ва ім. Кеслера, популяризатор біол. знань, видатний громад. діяч. Організатор орнітол. тов-ва ім. К. Ф. Кесслера (1908).

Читати далі >Бабенюк Юрій Дем'янович

 • Останні зміни:
01.12.1941

Місце народження: с. Яганів, Тепловського району Оренбургської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Структурно-функциональные модификации негистоновых белков хроматина при лучевом поражении» (1982). У Київ. ун-ті: з 1974 старш. наук. співроб., з 1976 асист., з 1982 старш. викл., з 1984 доцент каф. біохімії біол. ф-ту, з 2010 наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» ННЦ «Інститут біології». Осн. наук. дослідж.: вивчення механізмів дії іонізуючої радіації на організм людини і тварин, а також пошук високоефективних антипроменевих засобів. Вивчав роль післятрансляційних модифікацій білків хроматину в регуляції його активності за променевого ураження.

Читати далі >Бабійчук Вікторія Станіславівна

 • Останні зміни:
07.02.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1983). Кандидат дис.: «Структурна організація і функціонування міофібрилярної фосфатази і кінази легких ланцюгів міозину гладеньких м’язів» (1998). У Київ. ун-ті: 1976–81 лаб-т, 1981–84 ст. лаб-т, 1984–89 інженер, 1989–99 м. н. с., 1999–2006 н. с. відділу біофізики НДІ фізіології.

Читати далі >Бабійчук Едуард Бориславович

 • Останні зміни:
31.05.1963

Місце народження: с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1985 – закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1985-89 працював інженером, 1989-95 -мол. наук. співроб., у 1995-2006 старш. наук. співроб. відділу біофізики НДІ фізіології Київ.ун-ту. Неодноразово запрошувався на роботу для співпраці до Ін-ту Ненцького Польс. АН, Ін-ту молекул. біології Австрійської АН (м.Зальцбург, Австрія), Ліверпул. ун-ту (Англія), Ін-ту анатомії Берн. ун-ту (Швейцарія). З 2006 – наук. співроб. Ін-ту анатомії Берн. ун-ту (Швейцарія). Кандидат дис. « Структурно-функциональные характеристики субфрагмента-1 миозина скелетных мышц «(1992). Осн. напрями наук. діяльності: вивчення залежних механізмів регуляції скоротливої активності гладеньких м’язів.

Читати далі >Баданіна Владислава Анатоліївна

 • Останні зміни:
12.12.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т з відзнакою (1992), асп-ру каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту(1995). Кандидат дис. «Рід Doponicum L. (Asteraceae) у флорі України (морфологія, анатомія, систематика та фітохорологія)»(1997). В університеті: з 1995 – мол. наук. співроб., з 1998 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту. У 2002 – вчен. звання доцент Читає лекц. курси «Ботаніка. Вищі рослини», «Еволюційна анатомія рослин», «Евол. морфологія рослин», «Цитоембріологія», «Сучас. методи бот. досліджень», «Систематика дводольних», «Фітодизайн та декоративна флористика». Має досвід розробки лекц. курсів «Ботанічне ресурсознавство» та «Порівняльна цитологія вищих рослин». Осн. напрямок наук. діяльності: систематика рослин.

Читати далі >Баймут Фелікс Теодорович

 • Останні зміни:
10.08.1937

Місце народження: м. Ульяновськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1961). Кандидат дис. «Изменения гормональной активности щитовидной железы у зародышей коров в зависимости от возраста материнского организма» (1972). У Київ. ун-ті: з 1963 – асист., у 1974-2001 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку. Читав нормат. курси: «Заг. біологія», «Заг. біологія з основами генетики», «Біологія індивід. розвитку», «Теорія еволюції», спецкурс «Біологія постембріонального розвитку». Вивчав особливості функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у вагітних самок ссавців і взаємовідносинами між щитовидною залозою матері й щитовидною залозою плоду. У 1979-82 викл. курси «Цитологія і гістологія» в Гаван. ун-ті респ. Куба. Автор 158 наук. і навч.-метод. праць.

Читати далі >Байшева Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
14.10.1927- 13.09.2003

Місце народження: с. Єфімовка, Оренбурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила лікувальний ф-т. Київ. мед. ін-ту (1952). В Київ. ун-ті працювала з 1952: старш. лаб-т (1959-63); асист.каф. вірусології (1962). З 1965 до виходу на пенсію (1990) – доцент каф. вірусології. Кандидат дис. «Изучение антимикробных свойств синтетических веществ конинела и трихлоразола» (1964). Наук. інтереси: біохім. дослідження клітин під впливом грипозних та парагрипозних інфекцій та дослідження вірусів рослин. Читала нормат. курс «Вірусологія», спецкурси «Біохімія вірусів», «Віруси людини та тварин», «Цитопатологія вірусних інфекцій», «Віруси рослин». Нагороджена Грамотами Київ. ун-ту та Почесною грамотою МОН України. Автор понад 90 наук. робіт.

Читати далі >Балан Павло Георгійович

 • Останні зміни:
31.05.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1982 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту Кандидат дис. «Клещи-церкониды Украины» (1991). У Київ. ун-ті: з 1984 асист. каф. зоології безхребетних, з 1985 – каф. зоології, з 1992 доцент каф. зоології, з 2008 в. о. заст. декана біол. ф-ту по заочному відділенню. Викладав: Зоологію безхребетних, Загальну екологію, Карцинологію. Наук. інтереси: систематика та морфологія мезостигматичних кліщів-церконід, вплив різноманітних чинників на ґрунтових мікроартропод. Описав новий рід, 3 підроди, 20 видів.

Читати далі >Бацманова Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
02.11.1960

Місце народження: м. Золоте, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1982). Кандидат дис. «Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001: пров. інженер (2001-2005), наук. співробітник (2005), старш. наук. співроб.(з 2006). З 2011 зав.лаб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин», Викладає: фізіологію ролин (загальний курс) Наук. інтереси: трансформації ліпід-пігментного комплексу фотосинтетичних тканин за дії активних форм кисню, антиоксидантні ферменти за умов оксидативного стресу у листках пшениці, гліколіпіди, адаптація, неспецифічна резистентність рослин, пероксид водню як сигнальна молекула.

Читати далі >Безруков Володимир Федорович

 • Останні зміни:
23.08.1952

Місце народження: с.Займанка Зачепилівського району Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1980 закінчив біол. ф-т, у 1983 асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Изучение изменчивости дальневосточных растительноядных рыб, аклиматизированных на Украине» (1986). На каф. заг. та молекул. генетики працює з 1979: лаборант, асист.(1984), доцент (1990). Наук. інтереси: екол. геноміка, популяційна генетика, стат. геноміка, нестабільність геному, генет. маркери в вивченні генет. архітектури кількісних ознак в популяції. учасн. трьох антарктичних експедицій. Читає заг. курс «Генетика» та спецкурси: «Популяційна генетика», «Аналітична генетика», «Генетичні основи інтелекту», «Геноміка». Постійний чл. журі Міжн. та нац. олімпіад з біології та екології. Соросівський доцент (1995, 1997). Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР за досягнуті успіхи в розвитку нар. госп-ва СРСР (1987), знаком «Відмінник освіти України» (1996), Почесними грамотами МОН України (1998, 1999, 2004, 2005)Почесною грамотою за особливо видатні заслуги перед Київ. національним ун-том ім.Тараса Шевченка (2002)

Читати далі >Беліцер Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
17.09.1906- 04.03.1988

Місце народження: м. Рязань, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. відділ фіз.-мат ф-ту 1–го Моск. держ. ін-ту (1930). За сукупністю наук. робіт присуджена вчен. ступінь кандидат біологічних наук (1935). Докт. дис. «Связь дыхания с анаэробными химическими превращениями в мышце» (1941). У 1944-88- зав. відділу структури і функції білка, заст. дир., дир. Ін-ту біохімії АН УРСР.

Читати далі >Бердишев Геннадій Дмитрович

 • Останні зміни:
07.11.1930

Місце народження: с. Каштаково Томської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив лікувальний ф-т. Томськ. мед. ін-т (1954). Кандидат дис. «Изучение обмена и действия витамина В12 при лучевой болезни» (1958). З 1959 асист. на каф. мед. біології і генетики Томськ. мед. Ін-ту. З 1960 по 1968 мол. наук. співроб. лаб. нуклеїнових кислот у Ін-ті цитології і генетики Сибірськ. відділення АН СРСР. У 1968 працює в Києві в Секторі генетики при Ін-ті мікробіол. і вірусології АН УРСР, де організовує відділ генетики індивід. розвитку. У Київ. ун-ті: з 1968 доцент каф. загальної та молекулярної генетики, з 1971 доктор біологічних наук і проф, зав. каф. генетики Київ. Ун-ту та й відділ фізіол. генетики Ін-ту фізіології Київ. Ун.-ту. З 1983 по 1985 – радник Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Читати далі >Берегова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
23.10.1955

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
фізіолог людини і тварин, доктор біологічних наук, професор

Читати далі >Берегова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
23.10.1955

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1978). Кандидат дис. «Влияние местных анестетиков на желудочную секрецию» (1985). Докт. дис. «Роль блукаючих нервів у центральному гальмуванні шлункової секреції» (2001). У Київ. ун-ті: з 1978 старш. лаборант, з 1982 мол. наук. співроб., з 1986 наук. співроб., з 1996 старш. наук. співроб., з 2001 зав. відділу фармако-фізіології НДІ фізіології, з 2011 зав. НДЛ Фармакології і експериментальної патології. На каф. фізіології людини і тварин читає лекції з спецкурсів «Ендокринологія», «Фізіол. фармакологія», «Фізіологія харчування і травлення», «Фармакологія», на каф. цитології, гістології та біології розвитку – «Цитол. ефекти фармпрепаратів».

Читати далі >Бессер Валлібальд (Вілібальд) Готлібович

 • Останні зміни:
25.06.1784- 29.09.1842

Місце народження: м. Інсбрук, Австрія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор ботаніки.
1807 – закінчив Краків. ун-т (1807). У 1834-37 – орд. професор ботаніки Київ. ун-ту, перший зав. каф. ботаніки фіз.-мат. відділення філос. ф-ту, засн. Ботанічного саду ун-ту. Зібрав багату бібіліотеку і гербарій. Персональний гербарій нараховував понад 60 тис. арк., в т.ч. автентичні зразки бл. 100 нових видів.

Читати далі >Бєлінг Дмитро Остапович

 • Останні зміни:
01.09.1882- 28.05.1949

Місце народження: м. Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1909 закінчив Київ. ун-т. З 1912 працював лаборантом в зоол. лаб. Київ. ун-ту. У 1915 – старш. асист. каф. зоології, кер. сектором систематики, фауністики та гідробіології, у 1922-37 – дир. гідробіол. станції АН УРСР (з 1939 – Ін-т гідробіології АН УРСР), у 1941-43 – дир. цього Ін-ту. Президія АН УРСР в 1935 присвоїла ступінь доктора наук без захисту дис. У 1939 затверджений у званні професор Наук. інтереси:морфологія, з 1912 – гідробіол. дослідження безхребетних тварин і риб прісних водойм України. З 1922 – організатор, учасн. і кер. численних гідробіол. експедицій по сер. і нижньому Дніпру (1923-25), Десні (1932), Пд. Бугу (1925); дослідження малих річок – Тетерева (1922), Тясмина, Сули, Берди, Обтічної та ін., озер і ставків України; гідробіол. дослідження Дніпров. порогів перед їх затопленням. У 1940-41 розгорнув широкі дослідження мізид Дніпра. Один з основоположників і організаторів прісноводної гідробіології та іхтіології в Україні.

Читати далі >Бідзіля Олексій Васильович

 • Останні зміни:
05.01.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту 1993, асп-ру Ін-ту зоології НАНУ ім. І.І. Шмальгаузена у 1996. У 1993-2000 – інженер Зоологічного музею Київ. ун-ту, зберігач частини збірки метеликів Музею: Microlepidoptera. У 2000-09 – мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. НДЛ зоології та екології, згодом – НДС зоології та екології НДЧ біол. ф-ту, який має робоче місце у Зоол. музеї. У 1997 – кандидат дис. «Виїмчастокрилі молі (Lepidoptera, Gelechiidae) степової зони України». Здійснив експедиції по Україні (степова зона, Крим, Карпати), на Далекий Схід та в Республіку Алтай Росії, до Китаю. Зібрав великий колекційний матеріал з лускокрилих та інших груп комах (у збірках Зоол. музею Київ. ун-ту). Наук. праці присвячено систематиці та поширенню виїмчастокрилих молей (Lepidoptera, Gelechiidae), інших груп метеликів світової фауни (зокрема, України, Росії, Китаю та ін.)

Читати далі >Білай Віра Йосипівна

 • Останні зміни:
30.06.1908- 11.06.1999

Місце народження: м. Нікополь Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1929 закінчила агрономічний факультет Криворіз. с.-г. ін-ту. Працювала агрономом у Донецьк. обл., 1933 – асп-ру Ін-ту соціаліст. реконструкції сіл. госп-ва. АН УРСР Київ, асист. Агроінженерного ін-ту Ін-ту цукрового буряка у Києві(1933–35), 1942 присвоєне вчен. звання кандидат біологічних наук, у 1955 – вчен. звання доктора біологічних наук за працю « Систематика грибов рода Fusarium».З 1935-94 пройшла шлях від лаб-та до зав. відділом систематики і фізіології мікроміцетів Ін-ту мікробіології і вірусології НАН України.

Читати далі >Білановський Микола Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1940- 17.06.2001

Місце народження: с.Петрівці Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1968). Кандидат дис. «Физиолого-морфологическая характеристика органогенеза конуса наростания злаков» (1972) У Київ. ун-ті:1975 – 2001 асист. каф. фізіології рослин Київ. ун-ту. Наук. інтереси: за допомогою цитол. та електронно-мікроскопічних методів дослідження особливості будови плодових та злакових культур в умовах стресових факторів, започ. на каф. практикуми з цитофізіології та електронної гістохімії. Читав нормат. курс «Анатомія рослин», спецкурси «Ґрунтознавство», «Цитофізіологія».

Читати далі >Бобрецький Микола Васильович

 • Останні зміни:
20.05.1843- 12.09.1907

Місце народження: с. Троянка, нині Голованівського району Кіровоградської області.
Наукове звання: ординарний професор зоології.
Закінчив Ун-т св. Володимира (1866). Працював в ун-ті з 1877 – професор, зав. каф. зоології, природн. відділу фіз.-мат. ф-ту, у 1903-05 – ректор ун-ту. Магіст. дис. «Saccocirrus papillocercus n. gen. et. sp. – тип нового семейства аннелид. Сравнительно-анатомический очерк» (1871). Докт. дис. «К эмбриологии членистоноистоногих» (1873). Осн. наук. інтереси: ембріологія безхребетних тварин: дослідження ембріонального розвитку і анат. будови поліхет і членистоногих (ракоподібних і комах), молюсків. Автор першого рос. підруч. для ун-тів «Основания зоологии» із детальним описом всіх груп тварин (1-е видан. 1884). Осн. праці: Щетинконогие черви Севастопольской бухты (1868). К вопросу о происхождении бластодермы у насекомых (1877). Основи зоології у 3-х томах (1884-1891).

Читати далі >Богданова Талла Леонідівна

 • Останні зміни:
28.04.1935

Місце народження: с. Єлизавето-Каменка, Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Физиолого-биохимические основы действия альгицид производных мочевины сине-зеленых водорослей» (1966). У Київ. ун-ті: з 1960 – асист., з 1967 – доцент каф. фізіології та біохімії рослин, з 1974 – до теперішнього часу старш. наук. співроб. Ін-ту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. Коло наук. інтересів: вивчен.фізіол.-біохім. основ механізму дії альгіцидних похідних сечовини на синьозелені водорості; особливості біохім. обміну плодових дерев в зв’язку з їх морозостійкістю.

Читати далі >Богун Лариса Іванівна

 • Останні зміни:
26.09.1972

Місце народження: смт. Буча Ірпінського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
1997 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту (1999). З 2000 – мол. наук. співроб., з 2004 – наук. співроб., з 2013 – ст. наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» біол. ф-ту. Кандидат дис. «Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення» (2001). Наук. діяльність присвячена дослідженню функціонування протеїнкіназ за умов різних патологічних станів.

Читати далі >Богуцька Катерина Іванівна

 • Останні зміни:
03.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1995). 1998-2005 – асист. каф. біофізики; 2005 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту. 2003 - кандидат дис. «Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м’язів». Стипендіат Міжн. наук.-освітньої програми для асп.(1998). Викладає курси: «Біофізика мембран», «Фізико-хімічні методи дослідження біомакромолекул», «Біофізичні методи досліджень», «Радіаційна біофізика». Осн. напрямок наук. діяльності: дослідження впливу фіз.-хім. факторів середовища на функціонування скоротливих білків серцевого та гладеньких м’язів. 2003 за серію наук. робіт «Дослідження впливу активних субстанцій стафілококу та фізико-хімічних факторів середовища на функціонування скоротливих білків серцевого та гладеньких м’язів» нагороджена грамотою Президії НАН України.

Читати далі >Бойко Анатолій Леонідович

 • Останні зміни:
11.03.1938

Місце народження: м.Корнин, Попільнського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1963 закінчив Житомир. с.-г. ін-т., у 1966 – асп-ру Ін-ту мікробіології і вірусології за спец. «Вірусологія». 1978 – 2004 зав. каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту; з 2003 – професор каф. вірусології ун-ту. Кандидат дис. «Вирусный хлороз хмеля на Украине» (1967), докт. дис. «Биологические свойства вирусов и вирусные болезни хмеля и розы эфиромасличной» (1982). Осн. наук. інтереси: дослідження структури та функції вірусів при різних екол. ситуаціях, чутливості вірусів до геліокосмічних факторів та радіації за цими напрямками створив наук. школу світового значення «Структура та функції вірусів при різних екологічних ситуаціях». Читав лекції для студентів біол., фізич. та ф-ту кібернетики. Ним підготовлено 32 кандидат та докторів наук. Автор більше 450 наук. праць, в т.ч. ряду патентів, авт. свідоцтв, монорафій, посібників, рекомендацій вир-ву.

Читати далі >Бондаренко Валер’ян Миколайович

 • Останні зміни:
04.09.1931- 04.11.2001

Місце народження: м. Київ.
У 1949-53 – працівник Зоологічного музею Київ. ун-ту, де під орудою О.Д. Лубкіна оволодів мистецтвом таксидермії; автор низки чучел у відділах ссавців, птахів та риб експозиції Музею. Учасник експедицій музею по Україні (Київ. обл., пониззя Дунаю та ін.), на Біле море, де зібрав цінний колекційний фондовий та експозиційний матеріал з хребетних тварин для Зоол. музею.

Читати далі >Бордзіловський Євген Іванович

 • Останні зміни:
29.07.1875- 08.11.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1901 – закінчив Київ. ун-т за спец. «Ботаніка». У 1903-32 працював в ун-ті: 1903-15 – помічник консерватор Ботанічного саду та Бот. лаб., 1915-17 – помічник зав. Бот. саду, 1917-32 – асист. каф. морфології і систематики рослин, одночасно з 1926 – наук. співроб. Київ. наук.-досл. каф. ботаніки. Визначний флорист та систематик вищих рослин: дослідження флори України, Кавказу, Вірменії, Грузії. Його гербарні колекції зберігаються в Ін-ті ботаніки НАН України ім. М.Г. Холодного (Київ), в Бот. Ін-ті ім. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург). Описав понад 170 нових таксонів вищих рослин. Гол. ред. «Флори УРСР»(1940). Автор 44 наук. праць.

Читати далі >Борисов Вадим Анатолійович

 • Останні зміни:
21.02.1940- 15.06.2002

Місце народження: м. Новгород, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1964 закінчив Ленінград. мед. ін-т. З 1968 працював у Київ. Ін-ті епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського, де захистив кандидат дис. «Динамика формирования и диагностическое значение 19S и 7S антител при дизентерии Зоне (1974). У 1988 – 2002 – професор каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Очолював НДЛ «Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології».У 1984 – докт. дис. «Патогенность шигел в механизмах иммунного ответа и толерантности».

Читати далі >Бортняк Микола Миколайович

 • Останні зміни:
14.09.1927- 15.07.1996

Місце народження: с. Крикливець Крижопільського району, Вінницької області.
Наукове звання: старший інженер.
1957 – закінчив з відзнакою Київ. ун-т. У 1978-96 в ун-ті на посаді старш. інженера, зав. гербарію каф. вищих рослин (з 1985 – каф. ботаніки). Геоботанік, флорист, систематик. Цінні наук. гербарні збори Б. зберігаються на каф. ботаніки, в Канів. природ. заповіднику та Ін-ті ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. Нагороджений медалями: «За перемогу над Японією» (1945), «30 років Радянській Армії і флоту» (1948), «30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1975).

Читати далі >Брадіс Єлизавета Модестівна

 • Останні зміни:
31.07.1900- 05.05.1975

Місце народження: м. Псков .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила МДУ за спец. «Геоботаніка». В Київ. ун-ті працювала в 1961-64 на посаді викл. Кандидат дис. «Растительный покров как показатель почвенных условий» (1934). Докт. дис. «Торфяные болота Башкирии» (1951). Осн. напрями наук. досліджень: геоботаніка, болотознавство, флористика. Вивчала рослинність Закарпаття, займалась розробкою геобот. та торфово-болотного районування України, питаннями класифікації рослинності. Чільне місце в наук. роботі зайняли дослідження боліт, їх рослинного покриву, стратиграфії, видів та запасів торфу. Відстоювала екол.-фітоценотичний принцип класифікації рослинності боліт і вперше систематизувала відомості про флору боліт України. Активний чл. Укр. бот. тов-ва та тов-ва «Знання».

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 294
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи