ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Брайон Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
11.12.1936- 10.05.2003

Місце народження: м. Чуднів, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту.(1959). Кандидат дис. «Флуоресцентное микроскопическое исследование некоторых физических свойств тканей и клеток многолетних растений» (1968). Працював у Ботанічному саду ім. акад. Фоміна мол. наук. співроб. 1961, лаб. фотосинтезу. З 1967 – асист.з 1973 – доцент, у 1990 – 2003 професор каф. фізіології рослин., в. о. заст. зав. каф. фізіології та екології рослин..Викладав нормат. курси: «Анатомія рослин», «Фізіологія рослин», ряд спецкурсів.

Читати далі >Бранцевич Лариса Георгіївна

 • Останні зміни:
14.09.1929- 06.11.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1954 закінчила біол. ф-т, у 1957- асп-ру Київ. ун-ту. Асист.(1954-1958) та доцент каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту (1958 –89). Кандидат дис. «Влияние азотобактерий на активность ферментов и утилизацию ненасыщенных углеводов и азотистых соединений у некоторых сельськохозяйственных растений» (1957).

Читати далі >Будзанівська Ірина Геннадіївна

 • Останні зміни:
28.01.1968

Місце народження: м. Фастів.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту,. З 2001 – доцент каф. вірусології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Дослідження циркуляції фітовірусів в ґрунтах різних регіонів України» (1998). Док. дис. «Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні» (2012). Читає лекції з курсів: «Вірусологія», «Діагностика вірусних інфекцій», «Принципи таксономії та номенклатури вірусів», «Еволюція вірусів». Осн. напрями наук. діяльності: вивчення розповсюдження вірусів рослин в різних екол. регіонах України, дослідження антивірусної активності комплексних сполук у діагностиці вірусних інфекцій рослин, філогенет. аналіз. Лауреат відзнаки Ярослава Мудрого АНВШ України.

Читати далі >Бузинська Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
10.12.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1985), асп-ру (1994). Кандидат дис. «Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім'яника» (1997). Працює у Київ. ун-ті: лабор. з вищою освітою (1989); м. н. с. (1997); н. с. (2000) НДЛ мікробіол. та імунологічних проблем біотехнології. Викл. спецкурси на заочному відділенні «Методи дослідження клітин», «Спеціальна гістологія». Наук. інтереси спрямовані на вивчення ролі моноамінергічних систем головного мозку (катехоламінів, індоламінів, нонапептидів) в механізмах гіпоталамічного контролю гонад. Розробила хірург. операцію на епіфізі.

Читати далі >Булдакова Алла Миколаївна

 • Останні зміни:
06.02.1929

Місце народження: м. Сочі Краснодарського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1953). Кандидат дис. «Сравнительный анализ роли светового режима в росте и развитии сельскохозяйственных птиц» (1961). В Київ. ун-ті працювала з 1961: с. н. с. НДІ фізіології біол. ф-ту, у 1963-1983 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку.

Читати далі >Бучацький Леонід Петрович

 • Останні зміни:
26.11.1943

Місце народження: с. Свірнево Голованівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру каф. вірусології біол. ф-ту (1971). В ун-ті працює з 1971: 1971-72 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. (1972-90), пров. наук. співроб. (1990-92), зав. лаб. (1992-93), з 1993 – пров.наук. співроб. 1972 – кандидат дис. «Влияние вируса гриппа типа А на некоторые энергетические и ферментативные процессы в клетке», 1989 – докт. дис. «ДНК-содержащие вирусы кровососущих комаров». Осн. напрями наук. діяльності: біотехнологія, вірусологія та генетика. На основ. дослідження за його участю відкрито новий рід вірусів, створено препарат «Віроден», описані нові ірідовіруси безхребетних та риб, розроблені основи квантової генетики. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1988); відзнака Агенства охорони навколишнього середовища (США); нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2009). Автор понад 300 наук. праць, в т. ч. 7 монографій.

Читати далі >Варенюк Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
22.12.1973

Місце народження: с. Гориньград-І Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1996). Кандидат дис. «Вплив моноамінів і тестостерону на електричну активність аркуатного ядра гіпоталамуса та гістофізіологію гонад птахів» (2001). В Київ. ун-ті працює з 1998: старш. лаб. з вищою освітою, асист. (2000), доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку (2008).

Читати далі >Василевська Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
17.01.1933

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1955 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 1959 – асп-ру. У 1956-97 – асист., доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1964 – кандидат дис. «Антимикробная активность бромсалицила». Осн. наук. напрямок досліджень:вивчення біології та систематики аеробних спороутворюючих бактерій роду Bacillus. Читала спецкурси: «Основи вчення про антибіотики» та «Мікробний синтез»..

Читати далі >Вервес Юрій Григорович

 • Останні зміни:
24.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою у 1969 біол. ф-т Київ. ун-ту, 1973 – асп-ру. В 1973-75 працював мол. наук. співроб. лаб. екології та токсикології, в 1975-80 – асист., в 1980-84 – старш. викл., в 1984-90 – доцент, в 1990-91 – професор, в 1991-2001 – зав. каф. зоології Київ. ун-ту, в 1993-2002 (за сумісн.) – зав. лаб. зоології та екології. У 2001-04 – професор каф. зоології. Кандидат дис. «Саркофагиды Среднего Приднепровья» (1974), докт. дис. «Саркофагиды Старого Света» (1989). Всесвітньо відомий фахівець в галузі систематики, екології та філогенії двокрилих комах та палеонтології чл.истоногих.

Читати далі >Вершигора Аполлінарій Юхимович

 • Останні зміни:
27.07.1924- 21.09.1995

Місце народження: с. Слободка Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Із 1940 до поч. ВВВ навчався у Донецьк. мед. ін-ті, із 1946 – у Київ. мед. ін-ті, Із 1955 – в асп-рі каф. мікробіології Київ. ін-ту вдосконалення лікарів. Працював зав. сіл. лікар. ділянкою, викл. мікробіології в мед. училищі м. Ворошиловграда. 1962 – на каф. лаб. діагностики, вів доцент курс по мікробіології. 1964 – зав. лаб. мікробіології Київ. НДІ отоларингології. У 1974-88 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. присвячена дослідженню бактеріальних аерозолей при проведенні вакцинації per os (1959). Докт. дис. «Обоснование метода изготовления и применения микробных аллергенов» (1969). Ініціатор введення спеціалізації з імунології на каф. мікробіології Київ. ун-ту (1983). Читав нормат. курси « Мікробіологія» та «Імунологія», спецкурс «Актуальні проблеми імунології». Видав один з перших вітч. підруч. «Иммунология».

Читати далі >Весельський Станіслав Павлович

 • Останні зміни:
14.10.1945

Місце народження: с.Катеринівка, Ємільчинського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
В 1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту, у 1978 – асп-ру Ін-ту гідробіології. З 1984 – старш. наук. співроб. в Ін-ті фізіології Київ. ун-ту, з 2013 – завідувач відділу загальної фізіології, кандидат дис. «Влияние минерального обогащения комбикорма на рост и некоторые метаболические процессы в организме карпа при его садковом выращивании на подогретых водах»(1980). Докт. дис. «Пептиди в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки»(2004). Сфера наук. досліджень: з’ясування нейрогуморальних механізмів регуляції зовнішньосекреторної функції печінки. Чл. спец. ради Київ. ун-ту по захисту дис. за спец. «Біохімія» і «Фізіологія людини і тварин».

Читати далі >Возна Аїда Ігнатівна

 • Останні зміни:
23.03.1921

Місце народження: с.Сушки Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила лікувальний ф-т 2-го Київ. мед. ін-ту (1945). Кандидат дис. «Характеристика умовних рефлексів на одночасні комплексні подразники» (1954). У Київ. ун-ті: з 1946 мол. наук. співроб., з 1954 старш. наук. співроб., з 1957 в.о. зав. від.фізіології ЦНС і ВНД, 1962–83 старш. наук. співроб. відділу ЦНС і ВНД НДІ фізіології. Викладала фізіологію вищої нервової діяльності студентам кафедри фізіології людини і тварин.

Читати далі >Воїнственський Михайло Анатолійович

 • Останні зміни:
01.02.1916- 03.06.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т (1938), асп-ру (1941) Київ. ун-ту. З 1956 – зав. музейним сектором Ін-ту зоології АН УРСР. Кандидат дис. написав в 1941, захистив у 1946 «Пищухи, поползни, синицы СССР». З 1949 – доцент каф. зоології хребетних Київ. ун-ту. У 1956 докт. дис. «Птицы степной полосы Европейской части СССР». Еколог-фауніст, орнітолог. Займався вивчен. орнітофауни степової зони Європ. частини СРСР та історії її формування; історією орнітофауни Криму. Розробив нов. принципи зоогеогр. районування степової зони і запропонував гіпотезу її походження. Керував наук.-досл. студентським гуртком при каф.

Читати далі >Войтюк Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
15.06.1954

Місце народження: с. Рагівка, тепер Поліського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 – закінчив біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1981 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту.1987-91 – перший зав. лаб. екол. моніторингу НДЧ ун-ту в Канів. заповіднику, 1991-96 – зав. каф. ботаніки біол. ф-ту, 1996-2001 доцент каф. ботаніки. 1988 – звання старш. наук. співроб., 1995 – звання доцент Кандидат дис. «Флора та ценотичні особливості псамофільних комплексів Середнього Придніпров’я» (1986).

Читати далі >Войцехівська Олена Василівна

 • Останні зміни:
08.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1996 закінчила Київ. ун-т, біол. ф-т, в 1999 – асп-ру каф. фізіології та екології рослин Київ. ун-ту. В 1997 стажувалася в Гент. ун-ті (Бельгія). З 1999 – мол. наук. співроб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин», 2001 – асист., з 2008 – доцент каф. фізіології та екології рослин. В 2001 – кандидат дис. «Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі ґрунт-рослина та прогнозування ступеня забруднення агроценозів».

Читати далі >Войціцький Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
31.01.1950

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.
У 1972 закінчив Київ. ун-т фіз. ф-т за спец. «Експериментальна ядерна фізика». У 1978 – асп-ру МДУ за спец. «Молекулярна біологія». Працює асист. (1978), доцент (1982), професор каф. біохімії (1992) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Исследование электрогенной активности бактериородопсина в модельных водно-липидных системах» (1979). Докт. дис. «Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия»(1990). Читав лекції з нормат. курсу «Біорізноманіття», спецкурсів «Біоенергетика», «Екологічна біохімія», «Основи використання радіоізотопів в біохім. дослідженнях», «Сучас. проблеми радіобіології».

Читати далі >Вольвач Федір Васильович

 • Останні зміни:
12.03.1937

Місце народження: с. Вольвачівка, Запорізької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1965 закінчив УСГА, у 1970 – асп-ру. 1987-92 – зав. сектором прикладної екології (пізніше – НДЛ прикладної ботаніки та екології) у Київ. ун-ті. Наук. інтереси: заг. екологія, фітоекологія, с.-г. екологія та екології освіти. Співавтор Концепції реформування екол. освіти (2001) і Концепції стійкого екол. безпечного розвитку України (схвалено ВР, 2002). Один із засн. екол. руху «Зелений світ» в Україні, гол. Всеукр. секції охорони лісів та зелених насаджень Укр. тов-ва охорони природи. Бл. 100 праць, зокрема:: Екологія. К., 1984; Экология сосновых лесов. К., 1989; Сільськогосподарська екологія. – К., 1989; Екологія ґрунту та його забруднення. К., 1991. Н.І. Карпенко

Читати далі >Воробей Агнесса Іванівна

 • Останні зміни:
10.02.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол.-ґрунтознавчий ф-т Київ. ун-ту (1955). Кандидат дис. «Влияние кровезаменителя Госсена на кровообращение при острой массивной кровопотере» (1974). У Київ. ун-ті: 1982–94 старш. наук. співроб. відділу водно-сольового обміну.

Читати далі >Гандзюра Володимир Петрович

 • Останні зміни:
10.06.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1979 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Зоологія і ботаніка» З 1979 – лаборант; 1979 – старш. лаборант; 1981- інженер, 1984 – асист., 1985 – інженер, 1986 – асист., 1992 – доцент, 2005 – професор каф. зоології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Накопление и трансформація азота и фосфора молодью рыб днепровских водохранилищ» (1986), докт. дис. «Продуктивність біосистем у токсичному середовищі»(2004). Сфера наук. досліджень: з’ясування механізмів функціювання екосистем, формування біопродуктивності, спряженість речовинно-енергет. та інформац. процесів у екосистемах різного ступеня антропогенного навантаження, дослідженню метаболічних процесів у гідробіонтів у нормі та за токсичного впливу, кількісна оцінка стану екосистем, їхньої стійкості та якості середовища для біосистем, відновлення антропогенно трансформованих екосистем, проблеми екобезпеки оборонного комплексу.

Читати далі >Гарматіна Софія Михайлівна

 • Останні зміни:
26.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1971). Кандидат дис. «Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур» (1980). В Київ. ун-ті працює з 1965: навч. майстер каф. експерим. біології та дарвінізму, старш. лаб. (1971), асист.(1978), доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку (1987). Викл. нормат. курси «Біологія індивідуального розвитку», «Гістологія», спецкурси: «Спеціальна гістологія», «Основи тератології», «Ембріологія хребетних», проводить лаб. заняття з цитології, гістології, біології індивід. розвитку, спецпрактикуми. Наук. діяльність пов’язана з дослідженням механізмів регуляції функцій ендокринних залоз та впливом різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції нейроендокринної системи.

Читати далі >Гершензон Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
11.02.1906- 07.04.1998

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
В 1927 закінчив біол. ф-т. МДУ, у 1930 асп-ру каф. експерим. зоології МДУ. 1930-1937 працює в лаб. О.С.Серебровського в Біол. Ін-ті ім. К.А.Тимірязева, за сумісн. доцент МДУ. У 1936 – без захисту дис. присуджено вчен. ступінь кандидат біологічних наук за фахом «Генетика» за виявлення і дослідження високомутабільних генів у природ. популяціях дрозофіли. В 1937 зав. відділом генетики Інститу зоології АН УРСР, зав. каф. дарвінізму і генетики в Київ. ун-ті.

Читати далі >Говоруха Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
27.03.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
У 1978 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 – наук. співроб., 2004-2012 – старш. наук. співроб. Ін-ту фізіології. У 1990 – кандидат дис. «Исследование особенностей влияния инертных газов (гелия и аргона) на тканевое дыхание». Наук. інтереси: вивчен.взаємозв’язків між процесами тканинного дихання і жовчосекреторною функцією; визначення особливостей впливу природних та штучних антиоксидантів на редокс-процеси у тканинах.

Читати далі >Голда Данило Мусійович

 • Останні зміни:
13.03.1927- 22.01.2007

Місце народження: с. Яхники Лохвицького району Полтавської області .
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1954 закінчив Київ. лісогосп. ін-т, асп-ру в Ін-ті ботаніки АН УРСР (1963). Працював мол. наук. співроб. у відділі генетики Ін-ту ботаніки АН УРСР. Кандидат дис. «Изучение изменчивости некоторых признаков у абрикоса» (1967). З 1968 по 2001 – доцент каф. генетики і селекції Київ. ун-ту.. Читав нормат. курс «Генетика з основами селекції» та спецкурси: «Генет. основи селекції», «Цитогенетика», «Рослинництво», «Спец. генетика».

Читати далі >Голинська Євгенія Львівна

 • Останні зміни:
01.04.1924

Місце народження: с. Вишняково Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1949 закінчила біол. ф-т з відзнакою, асп-ру (1952) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Окраска листьев как признак селекционного отбора» (1953). Працювала на каф. дарвінізму і генетики асист., старш. викл., а згодом доцент каф. генетики Київ. ун-ту з 1958 асистент, 1964 – ст. викладач, 1981-84 – доцент каф. генетики біол. ф-ту. У 1984 – 89 – старш. наук. співроб. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Керувала лаб. біол. активних речовин.

Читати далі >Головушкін Михайло Ігоревич

 • Останні зміни:
23.11.1949

Місце народження: м. Київ.
У 1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1966-1973 – старш. інженер, художник-таксидерміст Зоол. муз. НАН України, де навчався таксидермічного мистецтва у Г.В. Сележинського та Ю.О. Волненка. У 1973-87 – наук. співр. відділу зоології хребетних тварин Ін-ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Організатор Даурського держ. заповідника (Читин. обл., Росія), першим дир. якого був у 1987-96. У 1996-99 – наук. співр. Мелітопольського пед. ун-ту (Запорізька обл.) У 1999-2009 – таксидерміст – спеціаліст І кат. Зоол. муз. Київ. ун-ту. Учасник та організатор багатьох наук. експедицій з обстеження тваринного світу України, Росії (Забайкалля, Іркут. та Амур. обл., Алтай, Тува, Камчатка, Курильські о-ви, Чукотка; зокрема у 1987-96 організував комплексне обстеження тваринного світу Забайкалля укр. вченими), Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, Туркменістану, Монголії, ПАР. Учасник 6-ої Укр. антарктичної експедиції.

Читати далі >Гордієнко Вадим Максимович

 • Останні зміни:
29.10.1930

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор .
Закінчив Харків. мед. ін-т (1955). Кандидат дис. «Влияние брома на функциональную активность щитовидной железы» (1958). Докт. дис. «Состояние некоторых защитно-адаптивных приспособлений организма при иммобилизации» (1965). Має звання професор (1970). В Київ. ун-ті працював на посаді зав. (з 1981), професор (1997–2000) каф. цитології, гістології та біології розвитку. З 2001 – професор каф. теорет. та клін. морфології людини Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України.. Читав нормат. курс «Заг. цитологія та гістологія», спецкурси «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Вибрані розділи цитології», «Електронна мікроскопія». Започаткував на біол. ф-ті викладання спецкурсу «Патологія клітини». Підготував 24 кандидат і 4 докт. наук. Проводив вивчення цитофізіології й цитопатології гіпоталамуса, гіпофіза та периферійних ендокринних залоз. Вніс значний вклад у проблему механізмів адаптації і механізму дії гормонів. Чл. спец. вчен. рад по захисту дис. Київ. ун-ту та Київ. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця «Цитологія і гістологія».Чл. ряду редколегій журн. Осн. напрями наук. досліджень: нейрогуморальної регуляція ендокринних залоз на клітинному та субклітинному рівнях в умовах гіпокінезії.

Читати далі >Горенко Зоя Анатоліївна

 • Останні зміни:
02.08.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1991 – закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1985 – лаборант, 1998 – старш. лаборант, інженер ІІІ категорії, пров. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб., з 2012 – старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Викладає: спецкурси «Гепатологія. Практикум», «Науковий семінар». 2004 – кандидат дис. «Вплив тироксину на жовчоутворювальну функцію печінки». Осн. напрями наук. діяльності – фізіологія травлення. Має понад 100 наук. праць, є співавтором 2 патентів.

Читати далі >Гребенюк Микола Васильович

 • Останні зміни:
23.06.1938- 21.03.2000

Місце народження: с. Жовте Баранівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Кандидат дис. «Почвенные грибы соснових лесов Центрального Полесья Украины» (1971). У Київ. ун-ті: 1972-76 – асист., 1976-81 – в.о. доцент, 1981-84 – доцент каф. нижчих рослин. Осн. напр. роботи: дослідження сист. складу та закономірностей розподілу грибів у ґрунтах соснових лісів УРСР, мед. мікологія. Викладав: «Ґрунтові гриби», спецпрактикум «Чисті культури ґрунтових грибів», співавтор програми нормат. курсу «Нижчі рослини», проводив літню навчальну практику для студентів-ботаніків. Розробив спецкурс «Ґрунтові гриби», спецпрактикум «Чисті культури ґрунтових грибів». Наук. інтереси: дослідження сист. складу та закономірностей розподілу грибів у ґрунтах соснових лісів УРСР, мед. мікологія.

Читати далі >Гребіник Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
13.02.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
2002 закінчив біол. ф-т; асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту (2005). З 2005 асист. каф. біохімії. Кандидат дис. «Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура»(2006).Напрямком наук. роботи: вивчення механізмів індукції апоптичної загибелі у імунних клітинах на ранніх етапах дії радіації та активних форм кисню. Читає лекції за спецкурсами «Біохім. механізми ушкодження клітин», та «Нуклеїнові кислоти», проводить семінари та практ. заняття з нормат. курсів «Біотехнологія», «Хімія біоорганічна» та «Біохімія».

Читати далі >Гринь Федір Олександрович

 • Останні зміни:
01.03.1902- 07.04.1960

Місце народження: с. Куріньці Чорнухинського району Полтавської області .
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1922 – закінчив Лубен. пед. технікум, 1925 – біол. відділ ф-ту профосвіти Київ. ІНО. Працював в Київ. лісотехнічному ін-ті (1936-1937 – асист.), КДПІ (1938-1940 – доцент). 1945-1948 – доцент каф. вищих рослин Київ. ун-ту. 1939 – кандидат дис. кандидат дис. на тему «Растительность Хемской лесотундры».

Читати далі >Гришко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
06.01.1901- 03.01.1964

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
В 1924 з відзнакою закінчив Полтав. с.-г. ін-т. В 1926 працює у Майнівському с.-г. технікумі (Чернігів. обл.). У 1931 очолив відділ генетики та селекції у НДІ конопель м. Глухові. У 1936 без захисту дис. присуджено наук. ступінь доктора с.-г. наук, у 1937 – наук. звання професор В 1939 – акад. та дійсн. чл. АН УРСР. В 1939-44 очолював Ін-т ботаніки АН УРСР, в 1941-44 – Башкир. селекційну станцію Наркомзему СРСР. З 1944 – дир. Центр. респ. бот. саду АН УРСР та викладає курс «Генетика з основа селекції» у Київ ун-ті. В 1946 за його акт. участі створена каф. генетики і селекції рослин Київ ун-ті.

Читати далі >Гройсман Семен Давидович

 • Останні зміни:
05.01.1933

Місце народження: м. Новоград-Волинський Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1955). Кандидат дис. «Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава» (1959). Докт. дис. «Механизмы нервной регуляции моторной функции желудка»(1967). У Київ. ун-ті: у 1955–96 наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. відділу НДІ фізіології. Викладав: спецкурс «Фармакологія». Наук. інтереси: фізіологія травлення (нейро-гуморальна регуляція моторно-евакуаторної функції травного тракту та секреторної функції шлунка); фармакологія та експерим. патологія травного тракту. Зробив значний внесок у розвиток і впровадження в клінічну практику нових хірург. методів лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та фармакол. методів профілактики лікування гострих виразок шлунка і післяопераційних порушень моторики.

Читати далі >Губкін Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
01.08.1934

Місце народження: м. Шепетівка Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1957). Кандидат дис. «Моторная и эвакуаторная функции желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника» (1966). У Київ. ун-ті: у 1964–95 старш. лаборант, наук. співроб., старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Наук. інтереси: нейро-гуморальна регуляція секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунка та тонкого кишечника.

Читати далі >Давиденко Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
12.08.1946

Місце народження: м. Кречевиці Новгород.ської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Біолог-генетик»(1974). Працював на біол. ф-ті інженером (1975), мол. наук. співроб. (1976), старш. наук. співроб. (1983), з 2002 – доцент каф. біохімії. 1983 – кандидат дис. «Биохимические механизмы нейротоксического действия терефталевой кислоты и ее диметилового эфира». Осн. наук. інтереси: радіаційна біохімія і токсикологія: дослідження комбінованої дії сублетальних доз іонізуючої радіації та інших чинників (важких металів, пестицидів) на функціонал. активність клітин та їх органел.

Читати далі >Данилова Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
01.05.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1967). Кандидат дис. «Возрастные и сезонные изменения функции гипоталамо-гипофизарной системы у гусей» (1974). 1967–68 – старш. лаб-т каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту, навч. майстер. З 1971 розпочала викл. діяльність: асист., старш. викл., доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку, потім працювала доцент каф. охорони праці та навколишнього середовища Київ. нац. ун-ту будівництва та архітектури.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 294
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи