ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Компанець Тарас Анатолійович

 • Останні зміни:
04.03.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент .
1997 закінчив біол. ф-т. Київ. ун-ту. 1997 вступив до асп-ри. З 1998 – асист., з 2004 – доцент каф. вірусології. Кандидат дис. «Вірусні хвороби гербери (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook) та біотехнол. прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу» (2002).Викл. дисципліни: «Основи біотехнології та генної інженерії», «Основи біофізики вірусів», «Віруси, як векторні системи», «Механізми стійкості рослин до вірусних інфекцій», «Біотехнологічне конструювання вірусостійких рослин». Осн.напрями наук. діяльності – вірусні хвороби рослини, діагностика вірусних інфекцій та біотехнологія рослин.

Читати далі >Кондратюк Олена Архипівна

 • Останні зміни:
04.01.1949

Місце народження: м. Старокостянтинів, Хмельницька область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1972 закінчила біол. ф-т,1981 – асп-ру Київ. ун-ту. У 1973-75 – ст. лаборант каф. цитології, гістології та розвитку тварин; 1975-78 – інженер Ін-ту фізіології; 1981-84 – мол. наук. співроб.; 1984-95- старш. наук. співроб. НДЛ імунол. та вірусологічних проблем біотехнології ; з 1995 – доцент каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток» (1982). Наук. дослідження пов’язані з вивченням вірусних захворювань с.-г. культур та розробкою заходів профілактики та боротьби з вірусними інфекціями. Читає лекції зі спецкурсів – «Фітовірусологія», «Віруси культурних рослин», «Цитопатологія вірусних інфекцій», «Мембранологічні аспекти вірусології». Впродовж багатьох років є секретарем Вчен. ради біол. ф-ту. Автор 105 наук. праць, в т.ч. 3 навч. посіб. та 10 навч.-метод. праць, 2 авт. свідоцтва на винаходи.

Читати далі >Кондратюк Тетяна Олексіївна

 • Останні зміни:
29.06.1959

Місце народження: м. Алітус, Литва.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила з відзнакою біол. ф-т Київ. ун-ту (1982). У Київ. ун-ті: з 2004 наук. співроб., з 2007 зав. НДЛ Ботаніки, з 2012 ст. н. співроб. Діагностичної лабораторії, 2002 – кандидат дис. «Мікроорганізми як чинники пошкоджень творів станкового живопису музейного фонду України». Вела практичні заняття з лаб. практикуму «Експерим. мікологія» (2005-2008). Наук. інтереси: адаптаційні стратегії мікроміцетів в умовах стресу проблеми пошкодження різноманітних виробів та матеріалів мікроскопічними грибами (предметів музейного зберігання, бібліотечних фондів, стін приміщень, техн. виробів тощо); пошук засобів захисту від біопошкоджень; вплив мікроскопічних грибів-деструкторів на здоров’я людини.

Читати далі >Коновалов Вячеслав Сергійович

 • Останні зміни:
21.03.1937

Місце народження: с. Биківці Лубенського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1959 закінчив зоотехн. ф-т Херсон. с.-г. ін-ту. Працював на різних посадах в радгоспах Херсон. та Крим. обл., асист. Херсон. с.-г. ін-ту. У 1964 вступив до асп-ри Пушкін. лаб. розведення і генетики тварин. У1969 – кандидат «Онтогенетичні особливості мелангенезу у курей різних порід і їх гібридів», а в 1984 – докт. дис. «Механізм множинної дії меланінового забарвлення у тваринних організмів». У Київ.ун-ті. 1967-74 асист., 1974-80 старш. викл., 1980-82 доцент 1982-86 професор каф. заг. генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Викладав: с/к «Генетика популяцій». Бл. 10 р. очолював екол. організацію ун-ту. З 1986 по 1994 працює професор, зав. каф. біотехнології і генетики Укр. держ. агроекол. академії (м.Житомир). У 1989 присвоєно звання професор каф. генетики і біотехнології. З кінця 1994 р. В’ячеслав Сергійович працює головним науковим співробітником відділу генетики Інституту розведення і генетики тварин Української академії наук.

Читати далі >Кононко Ганна Григорівна

 • Останні зміни:
18.10.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту(1972). З 1972 – старш. лаборантом лаб. екології та токсикології, з 1974 – мол. наук. співроб., з 1989 – асист., у 1994-99 – доцент каф. зоології біол. ф-ту. З 1999 – старш. наук. співроб. лаб. екології та токсикології. Кандидат дис. «Изменение в онтогенезе комара Aedes aegypti L. под влиянием денсовирусной инфекции» (1987). Наук. напрямок– розробка біол. методів боротьби з комахами, що мають мед. і ветеринарне значення, патофізіологія комах, культивування, кровосисних комарів. Викладала нормат. курс «Біогеографія», спецкурси «Мед. і ветеринарна етимологія», «Зоогеографія». Нагороджена медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва». Автор 56 публікацій, з них 12 метод., 6 навч. відеофільмів, 3 наук. монографії, 1 авт. свідоцтво про винахід.

Читати далі >Конопліч Леся Олександрівна

 • Останні зміни:
28.05.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
. У 1968 закінчила біол. ф-ту Київ. ун-ту, каф. біохімії. В 1970 вступила до асп-ри Ін-ту біохімії ім. О.В.Палладіна АН УРСР. Кандидат дис. «Вивчення амінопептидази Aspergillus flavus»(1975). У Київ. ун-ті з 1982 – старш. наук. співроб. лаб. синтетичних антимікробних речовин біол. ф-ту, з 1985 – старш. наук. співроб. лаб. генетики індивід. розвитку, а з 1999 року – пров. наук. співроб. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Наук. інтереси полягали у вивченні білків тимусу – гістонів. Досліджувалися негістонов. білки, гістон Н1 та октамер гістонів тимусу теляти, також вивчався гідроліз гістонів та засоби стабілізації хроматину. Автор 48 наук. робіт, в т.ч. 1 монографії.

Читати далі >Корнюшенко Ніна Петрівна

 • Останні зміни:
24.12.1905- 07.02.1991

Місце народження: с. Капустніки, Смоленська область .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1929 закінчила лік. ф-т Київ. мед. ін-ту. З 1960 читала курс лекцій по вірусології на каф. мікробіології та антибіотиків біол. ф-ту Київ. ун-ту; з 1962 по 1976 – професор, зав. першої в СРСР каф. вірусології в Київ. ун-ті. Кандидат дис. «Типы и вирулентность ВК в этиопатогенезе различных форм туберкулёза кожи» (1944). Докт. дис. «Эпидемиологическая и вирусологическая характеристика гриппа в Киеве за 1949-1957 гг.» (1958). Сфера наук. інтересів: вірусологія, бактеріологія та епідеміологія; дослідженнягетерогенність популяції вірусу грипу та її роль в епідемічному процесі (доведена інтраплацентарна передача вірусу грипу та можливість його зберігання в прир. умовах); вивчен.чутливість вірусів рослин та грипу до геліокосмічних факторів; хіміотерапії інфекц. хвороб – черевного тифу, дизентерії, бруцельозу, туберкульозу, грипу.

Читати далі >Коротєєва Ганна Володимирівна

 • Останні зміни:
02.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила біол. ф-т (2000); асп-ру Київ. ун-ту (2003); 2003 – спеціаліст; 2004 – асист.каф. вірусології Київ. ун-ту.Кандидат дис. «Віруси та вірусні хвороби представників родини Orchidaceae juss.- біол. характеристики та розповсюдження на території України» (2003). Осн. напрями наук. досліджень: патогенез та епідеміологія вірусних інфекцій, екологія вірусів, молекул. біологія вірусів, вірусні інфекції декоративно-квіткових культур.Чл. FEMS (Federation of European Microbiological Societies); чл. Укр. тов. мікробіологів. Автор понад 25 наук. праць, з них 1 навч. посіб. та 15 статей.

Читати далі >Коротнєв Олексій Олекcійович

 • Останні зміни:
15.02.1854- 27.06.1915

Місце народження: м. Москва.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. Петербургської АН .
Закінчив Моск. ун-т (1876). «Опыт сравнительного изучения Coelenterata» (1876-80), перша частина є магіст. дис. (1877), а дві наступні – докт. дис (1880). Після захисту (1880) вступив на мед. ф-т Моск. ун-ту, закінчив його 1887. З 1887 – професор Київ. ун-ту. учасн. числ. експедицій, в т. ч. на о-ви Індійського і Тихого океанів (1885-90), під час якої зібрав числ. зоол. матеріал; Кавказ, Сибір.

Читати далі >Косик Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
28.02.1975

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1997 закінчила біол. ф-т Чернів. держ. ун-ту ім. Ю.Федьковича, у 2003 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження» (2004). З 2004 – асист., з 2009 – доцент каф. фізіології та екології рослин.Читає спецкурс «Екологія рослин», проводить практ. заняття з курсів «Цитофізіологія», «Екофізіологія рослин і здоров’я», лаб. заняття з анатомії та фізіології рослин, лаб. практикуму, семінарські заняття з біорізноманіття. Наук. інтереси: механізми формування адаптацій рослин в умовах трансформованого довкілля.

Читати далі >Костерін Сергій Олексійович

 • Останні зміни:
25.08.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив біол. ф-т, каф. біофізики Київ. ун-ту(1973). В 1973-76 асп-ру відділу біохімії м’язів Ін-ті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. З 1977 викл. в ун-ті на каф. біохімії.та біофізики біол. ф-ту,з 1993 – професор каф. біофізики. З 1973 працює в Ін-ті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України:1988 – зав. відділом, 1998 – заст. дир. з наук. роботи. Кандидат дис. (1976) «Кинетические свойства зависимой АТФазы плазматических мембран скелетных мышц в норме и при Е-авитаминозной дистрофии». Докт. дис. (1988) «Механизмы транспорта кальция в гладкой мышце». Сфера наук. інтересів: біохімія та біофізика м’язів, біохім. мембранологія та кінетика біохім. процесів. Одержав нов. фундамент. результати щодо АТФ-залежних транспортуючих систем гладеньком’язової тканини.

Читати далі >Костіков Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
15.11.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1983 – закінчив з відзнакою каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1987 – асп-ру каф. нижчих рослин біол.ун-ту. 1989 – кандидат дис. «Почвенные водоросли Правобережной Лесостепи УССР», 2001 – докт. дис. «Ґрунтові водорості України». Працює в ун-ті з 1984: 1984-93 – асист. 1993-95 – в.о. доцент, 1995-02 – доцент, з 2002 – зав. каф. ботаніки. Осн. напрями наук. досліджень – філогенія нижчих рослин, ґрунтова альгологія, систематика зелених водоростей. Викл. курси: ботаніка, альгологія, молекул. таксономія рослин, макроеволюція та макросистеми органічного світу.

Читати далі >Костромин Олександр Павлович

 • Останні зміни:
11.03.1950- 09.10.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
В 1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. В 1980 кандидат дис. «Циклические нуклеотиды и Са+-зависимая система регуляций имунокомпетентных клеток» в Ін-ті туберкульозу та грудної хірургії МАН України; 1988 – докт. дис. «Циклические нуклеотиды и Са+-зависимая реакция метаболизма лимфоцитов при развитии имунных реакций». Працював в Київ. ун-ті наук. співроб.(з 1985), старш. наук. співроб. (1988-95) НДЛ «Генетики індивід. розвитку». Наук. інтереси: вивчення молекулярно-генет. механізмів дії імунокоректорів на імунну систему. Автор 160 наук. праць.

Читати далі >Кравець Григорій Климентійович

 • Останні зміни:
01.12.1920- 08.10.2001

Місце народження: с. Нова Розоновка Новобузького району Миколаївської обл.асті.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив природозн. ф-т Херсон. пед. ін-ту ім. Н.К. Крупської у 1948. Кандидат дис. «Сравнительная характеристика методов вегетативной гибридизации» (1954). В Київ. ун-ті працював до 1987: з 1952 – асист., у 1955-56 – старш. викл., з 1957–87 доцент каф. дарвінізму та генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. В. о. заст. декана (1957-59, 1966-72). Вчен. секретар ради біол. ф-ту (1957-72). Читав нормат. і спецкурси: «Дарвінізм», «Методи культури тканин», «Тваринництво», «Дарвінізм та історія евол. вчень», «Основи евол. генетики», «Теорія еволюції».

Читати далі >Красильщиков Костянтин Борисович

 • Останні зміни:
22.10.1934- 02.08.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив лікувальн. ф-т Київ. мед. ін-ту ім. О.О. Богомольця (1959). Кандидат дис. «Двигательная функция пищевода и кардиального сфинктера и механизмы ее регуляции» (1975). У Київ. ун-ті: у 1961–82 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Наук. інтереси: фізіологія травлення (моторна активність стравоходу, механізми періодичної моторної активності травного тракту, нейро-гуморальна регуляція періодичної та харчової моторики травного тракту).

Читати далі >Кришталь Олександр Пилипович

 • Останні зміни:
02.09.1908- 11.03.1985

Місце народження: с. Слепцівка, Сунженського району, Грозненської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1935); асп-ру на каф. зоології безхребетних (1937). Очолював каф. зоології безхребетних з 1960 по 1981. В 1939 – кандидат дис. «Значение дикой растительности, как кормовой базы, для размножения вредных видов мух основных злаковых культур» і працював старш. наук. співроб. в Ін-ті зоології. В 1960 – докт. дис. «Главнейшие элементы энтомофауны центральних р-н ов Лесостепи и Полесья Украины». Сфера наук. інтересів – ентомологія, екологія. Відомий організатор наук. дослідж., зокрема – кафедральної лаб. арахноентомології Фундатор створення ефективного бактеріального препарату (бактокуліцид) для боротьби з личинками кровосисних комарів Організатор та кер. багатьох ентомол. експедицій в різні регіони України та СРСР (Карелія, вустя Волги тощо) для вивчення ентомофауни, зокрема кровосисних комарів.

Читати далі >Кучерява Лариса Федорівна

 • Останні зміни:
14.08.1936

Місце народження: с. Поліянівка Новоград-Волинського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1959 закінчила біол. ф-т з відзнакою, 1964 – асп-ру каф. вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1964 – викл. каф. ботаніки, асист.– з 1964, доцент – з 1973 по 2000. 1966 – кандидат дис. «Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение». Читала нормат. курс «Морфологія рослин», вела спецкурси «Флора та рослинність України», «Фітоценологія», «Систематика, філогенія та еволюція вищих рослин (архегоніати, однодольні)», «Евол. морфологія рослин», «Історія бот. досліджень в Україні», «Методи бот. досліджень», практикуми, практики (Курили, Камчатка, Середня Азія, Заполяря, Карпати), керувала студентським науковим ботанічним гуртком.

Читати далі >Лазаренко Андрій Созонтович

 • Останні зміни:
14.11.1901- 13.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1924 – закінчив Київ. ІНО. Працював у Бот. каб. і та Гербарії АН УРСР. В 1944-45 – зав. каф. морфології та анатомії рослин Київ. ун-ту. З 1945 – зав. відділом географії спорових рослин Ін-ту ботаніки АН УРСР, зав. каф. систематики нижчих рослин Львів. ун-ту. У 1936 – кандидат біологічних наук за сукупністю праць без захисту дис., у 1944 – докт. дис. «Основные моменты развития бриофлоры Советского Дальнего Востока». Бріосистематик, флорист, фітоценолог, каріолог, анатомоморфолог, еколог, ботаніко-географ, знавець структури виду і видоутворення, еволюції та філогенії рослинного світу. Сфера наук. інтересів: дослідження бріофлори України, Білорусі, Сер. Азії, Далекого Сх., Кавказу.

Читати далі >Лазаренко Лариса Михайлівна

 • Останні зміни:
16.04.1957

Місце народження: м. Остер Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
У 1991 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, каф.ботаніки. В Київ. ун-ті працює з 1986 лаборантом на каф. ботаніки, з 1989 –інженер, з 1998 – мол. наук. співроб. В 1999 – кандидат дис. «Цитогенет. оцінка мутабільності Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння». 2001-05 – асист. каф. загальної та молекулярної генетики. З 2006 наук. співроб. З 2007 по 2011 – зав. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку». Осн. напрямок наук. діяльності: дослідженняхромосомної нестабільності, що розвивається у насінні. Викл. спецкурси «Цитогенетика», «Експерим. мутагенез», «Генет. моніторинг», «Історія генетики».

Читати далі >Лаптєв Олексій Олексійович

 • Останні зміни:
30.03.1922- 03.09.2006

Місце народження: с. Сладкоє Крутинського району Омської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 – закінчив Київ. с.-г. ін-т, 1957 – асп-ру УСГА. Кандидат дис. «Вопросы рационального развития совхозов пригородной зоны» (1958). Докт. дис. «Эколого-биологические основы создания устойчивых долголетних газонов на Украине» (1980). У Київ. ун-ті: з 1982 – професор каф. ботаніки, 1983-85 одночасно дир. Ботанічного саду ім. О.В.Фоміна. Наук. інтереси: питання орг. охорони навколишнього середовища та оптимізації ландшафтів сучас. великих міст.

Читати далі >Липа Олексій Лаврентійович

 • Останні зміни:
17.03.1907- 19.12.1990

Місце народження: м. Кіровоград .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1930 закінчив Дніпропетр. ун-т, 1935 – асп-ру, 1941 – докт-ру Ін-ту ботаніки АН УРСР. Кандидат дис. «Дендрофлора УССР. Хвойные в садах и парках Украины» (1934). Докт. дис. «Дендрофлора УССР. Пути и методы ее обогащения и применения» (1952). У 1948-78 – зав. каф. вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1978-84 – професор цієї каф. Відомий ботанік, систематик-дендролог. Займався питанням охорони бот. об’єктів. Чл. Експертної комісії Мінвузу УРСР, чл. наук. ради АН УРСР з проблем біосфери та Проблемної ради «Біол. основи раціонального використання, перетворення та охорони рослинного світу». Незмінний голова секції дендрології і акліматизації УБТ, голова Респ. секції охорони пам’яток живої природи, чл. 2-х спец. вчен. рад по захисту дис. зі спец. «Ботаніка»; ред. колегій і метод. комісій. Підготував бл. 20 кандидат та 3 докторів наук.

Читати далі >Липський Володимир Іполитович

 • Останні зміни:
11.03.1863- 24.02.1937

Місце народження: с. Самостріли Ровен. пов. Волин. губ., тепер Корец. р-н Ровен. обл.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік УАН.
Закінчив 1886 природн. відділ фіз.-мат. ф-ту ун-ту св. Володимира, де навчався під кер. зав. каф. систематики і морфології рослин проф. І.Ф.Шмальгаузена.

Читати далі >Лисенко Лія Миколаївна

 • Останні зміни:
29.02.1936

Місце народження: м. Новомосковськ Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1960 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, у 1964 – асп-ру. З 1964 – 96 працювала старш. лаборантом, асист.(з 1966), доцент (з 1969) каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1966 – кандидат дис. «Развитие резистентности стафилококка к новым синтетическим антимикробным соединениям» (1966). Наук. напрямок: дослідження впливу синтетичних антимікробних речовин – галагенсаліциланідів на бактеріальну клітину, вивчення властивостей ентомопатогенних препаратів. Читала спецкурси: «Основи метаболізму мікроорганізмів», «Водна мікробіологія», «Геологічна мікробіологія», «Геохімічна діяльність мікроорганізмів».

Читати далі >Литвинов Григорій Сергійович

 • Останні зміни:
11.07.1943

Місце народження: м. Владивосток.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1967 закінчив радіофіз. ф-т Київ. ун-ту. Працював на каф. вірусології біол. ф-ту доцент з 1978 по 1988, викл. спецкурси: «Біофізика вірусів», «Молекул. біологія вірусів», «Генетика вірусів», «Фізичні методи дослідження вірусів», «Основи наук. досліджень», «Основи бактеріофагії».У 1971 – кандидат дис. «Влияние экситонных состояний на спектр комбинационного рассеивания света», а в 1993 – докт. дис. «Динаміка енергетичних станів ієрархічних структур живого при ускладненні будови і під дією екол. факторів».

Читати далі >Ліпецька Ада Миколаївна

 • Останні зміни:
28.09.1928

Місце народження: с. Хортиця Запоріжської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол.-ґрунтознавчий ф-т Київ. ун-ту (1952). Кандидат дис. «Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста» (1975). У Київ. ун-ті: з 1952 наук. співроб. НДІ фізіології тварин, з 1976 мол. наук. співроб., 1977–87 старш. наук. співроб. відділу фізіології ЦНС і ВНД НДІ фізіології. Наук. інтереси: з’ясування ролі підкоркових структур мозку у формуванні і реалізації складних форм поведінки тварин.

Читати далі >Лопарєв Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
11.05.1955

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т. каф. зоології хребетних біол. ф-ту у 1977. З 1976 –лаборант, з 1977 – старш. лаборант, у 1980-88 зав. навч. лаб., у 1988- 96 – асист. каф. зоології, у 1996-97 – наук. співроб. НДЛ екології та зоології, з 1998 – доцент каф. зоології. У 1997 – кандидат дис. «Орнітофауна населених пунктів центру України та її зміни». Наук. напрямок: вивчення біології, екології та поведінки птахів в населених пунктах та агроценозах; птахи Антарктики та їх пристосування; пристосування до сучас. умов існування риб та плазунів в умовах лісостепу. Запропонував нову концепцію походження польоту птахів та схему взаємного впливу морфологічних ознак та еколого-етологічних пристосувань на етапі становлення класу птахів.

Читати далі >Лукашов Дмитро Володимирович

 • Останні зміни:
28.10.1976

Місце народження: м. Кримськ, Краснодарського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т. (1998), асп-ру біол. ф-ту (2001) Київ. ун-ту. З 2000 праціє в ун-ті: асистент, доцент, заст. декана біол. ф-ту; зав. каф. Екології та охорони навколишнього середовища (з 2012). Кандидат дис. «Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувачі Чорнобильської АЕС (2002), докт. дис. «Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів – акумуляторів» (2011). Осн. напрямки наук. діяльності: вплив екологічних чинників на гідробіоценози прісних водойм; фауна прісноводних та наземних молюсків, розробка методів кількісної оцінки забруднення водних екосистем важкими металами та радіонуклідами. Чл. вчен. ради ННЦ «Інститут біології» і спец. вчен. ради Київ. ун-ту Д 26.001.24. Викладає нормативні курси «Безпека життєдіяльності», «Екологія». Автор 120 наук. праць, в т. ч. 1 монографії, 9 навч. посіб., 70 наук. статей.

Читати далі >Любченко Вячеслав Максимович

 • Останні зміни:
02.01.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: доцент.
В 1954 закінчив Київ. лісогосп. ін-т із відзнакою, 1959 – асп-ру при Всесоюз. НДІ лісоводства і механізації лісового госп-ва. Працював з 1966 – асист., 1968 – в.о. доцент, 1969-98 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Биологические особенности прорастания и методы предпосевной подготовки семян липы мелколистной и бересклета европейского» (1960). Йому належить провідна роль у поповненні та впорядкуванні наукового та навчального гербарію кафедри. Розробив і читав спецкурси: «Географія рослинності СРСР», «Систематика дводольних», «Основи наук. досліджень», «Лісоводство з основами лісової біогеоценології», «Дендрологія з основами акліматизації». Наук інтереси: дослідження флори Сер. Придніпров’я, біогеоценозів грабового лісу Канів. заповідника.

Читати далі >Мазепа Іван Ілліч

 • Останні зміни:
25.05.1906- 12.09.1974

Місце народження: с. Рябухи, тепер Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1929 закінчив Полтав. ІНО, залишений при каф. зоології Ін-ту для підготовки до наук.-пед. діяльності. У 1941 разом з Ін-том евакуйований в Тюмень. З 1956 працював на каф. зоології безхребетних доцент, а з 1965 професор, у 1972 -74 – декан біол. ф-ту. У 1949 – кандидат дис. «Куток живої природи в середній школі». Сфера наук. досліджень: вивчення шкідників лісу, особливо п’ядунів. Розробляв ряд питань з методики викладання зоології у ВШ та сш. Похований на Байковому цвинтарі.

Читати далі >Мазурмович Борис Миколайович

 • Останні зміни:
04.03.1904- 29.01.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1926 закінчив Київ. ун-т. З 1935 працював у Київ. ун-ті асист., з 1951 – доцент, з 1973 – професор каф. зоології безхребетних. Кандидат дис. «Паразитические черви амфибий, их взаимоотношения с хозяевами и внешней средой»(1950), докт. дис. «Развитие зоологии на Украине» (1969). Рад. зоолог, паразитолог і історик науки. Сфера. наук. досліджен: зоологія безхребетних, паразитологія, історія біології. Вивчав паразитів амфібій різних р-нів України. Автор ряду монографій з історії розвитку біології на Україні, підруч і навч. посіб. з зоології.

Читати далі >Майданюк Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
30.08.1953

Місце народження: м. Гайворон Кіровогрдської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1976 працював в Миронів. НДІ селекції та насінництва пшениці на посадах старш. лаборанта, мол. наук. співроб, старш. наук. співроб., кер. аналіт. групи відділу фізіології рослин. 1979 – аспір. каф. біохімії біол. ф-ту, з 1982 – асист.каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1990 – на посаді доцент каф. біохімії. 1993 отримав звання доцент З 2001 – старш. наук. співроб. НДЛ фізико-хімічної біології біол. ф-ту. У 1983 – кандидат дис. «Молекулярные механизмы радиочувствительности аденилатциклазы головного мозга крыс». Проводив лаб. та семінарські заняття з курсу «Заг. біохімія», читав лекції із спецкурсів «Фіз.-хім. методи в біохімії» та «Основи ферментативної кінетики».

Читати далі >Маркевич Олександр Прокопович

 • Останні зміни:
06.03.1905- 23.04.1999

Місце народження: с. Плоске, нині Київcька область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив Київ. ІНО у 1930. У 1930-35- працював в Іхтіологічному Ін-ті в Ленінграді. У 1935 Вчен. рада Ленінград. держ. ун-ту за сукупністю наук. робіт присвоїла без захисту дис. вчен. ступінь кандидат біологічних наук. У 1935 -79 – професор, у 1935-60 – в.о. зав. каф. зоології безхребетних Київ. ун-ту, одночасно з 1937-70 – зав. відділом паразитології Ін-ту зоології, з 1970 зав. відділом паразитології водних тварин Ін-ту зоології. У 1956 -79 – професор каф. зоології безхребетних, в 1944-47 – проректор з наук. роботи Київ. ун-ту. У 1956 – докт. дис. «Паразитические веслоногие рыб СССР и сопредельных стран» (1956).

Читати далі >Мартинюк Віктор Семенович

 • Останні зміни:
17.01.1963

Місце народження: м.Сімферополь.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: проректор з наукової роботи, завідувач кафедри.
Закінчив ф-т природознавчих наук Сімферопол. держ. ун-ту ім. М.В. Фрунзе (1985). Кандидат дис. «Влияние слабых магнитных полей инфранизких частот на временную организацию физиологических процессов» (1992). Докт. дис. «Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин» (2008). У Київ. ун-ті: 2005-2008 – докторант каф. біофізики, 2008-2009 – доцент каф. біофізики, з 2009 – професор, зав. каф. біофізики, заст. дир. з наук. роботи ННЦ «Інститут біології».

Читати далі >Масюк Надія Прохорівна

 • Останні зміни:
01.10.1930- 13.03.2009

Місце народження: м. Київ.
1954 закінчила з відзнакою каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1957 – асп-ру при Ін-ті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Кандидат дис. «Флора протококковых водорослей западноукраинского Полесья» (1960). Докт. дис. «Род Dunaliella Teod. Морфология, систематика, экология, географическое распространение и перспективы практического использования» (1973). 1972-85 – зав. каф. нижчих рослин Київ. ун-ту. Звання професор отримала 1974. Викл. курси: «Нижчі рослини», «Альгологія», «Методи дослідження нижчих рослин». Осн. напрями наук. діяльності: філогенія нижчих рослин, систематика зелених водоростей, еволюційна морфологія нижчих рослин, порівняльна флористика, порівняльна цитологія водоростей, фікотехнологія. Започ. на каф. нижчих рослин функц.-морфол. та хемотаксоном. напрями досліджень нижчих рослин, створила колекцію чистих культур галофільних водоростей, розробила технологію пром. культивування каротиноносних водоростей, ініціювала ґрунтово-альгологічні дослідження

Читати далі >Матишевська Ольга Павлівна

 • Останні зміни:
03.08.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор .
1975 закінчила біол. ф-т, 1984- асп-ру каф. біохімії Київ. ун-ту. 1975-77 працювала в Ін-ті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; мол. наук. співроб. (1981), наук. співроб. (1986), старш. наук. співроб.(1992); з 1994 – на посаді доцент, з 2000 – професор каф. біохімії Київ. ун-ту. 1984 – кандидат дис. «Мg2+,Са2+-АТФаза и АТФ-зависимое накопление Са2+в препарате плазматических мембран синапсом мозга крыс на раннем этапе острого лучевого поражения». У 1999 – докт. дис. «Дослідження ролі Са2+- залежних фосфоліпідних систем у розвитку програмованої загибелі лімфоцитів після радіаційного ураження». Читає лекції з окремих розділів заг. курсу біохімії та спецкурсів: «Структура і функції білків», « Структура і обмін ліпідів», розробила нов. спецкурс «Біохім. топографія клітини». Наук. діяльність пов'язана з дослідженням біохім. механізмів програмованої загибелі (апоптозу) клітин за дії іонізуючої радіації та інших чинників.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 294
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи