ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Матушкіна Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
04.12.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т (1997), асп-ру (2000) Київ. ун-ту. Асист.(з 2000), доцент (з 2006) каф. зоології. Кандидат дис. «Морфо-функціон. характеристики яйцекладу бабок (Insecta, Odonata)» (2002). Осн. напрями наук. досліджень: порівняльна та функціональна морфологія комах, філогенія базальних груп комах, фауністика бабок України. Викладає курси: «Порівняльна морфологія безхребетних», «Ентомологія», «Основи наук. діяльності», проводить лаб. заняття із заг. зоології, великого спецпрактикуму та методів лаб. досліджень безхребетних. Автор понад 25 наук. праць.

Читати далі >Межжерін Віталій Олексійович

 • Останні зміни:
01.02.1933

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту у 1955. Працював старш. наук. співроб. зоомузею, асист.каф. зоології з 1960. Доцент каф. зоології з 1964. В 1961 кандидат дис. «Экология бурозубых землероек((Soricinae) и их динамика численности Лесостепи и Полесья Украины». Напрямок наук. досліджень: популяційна екологія ссавців. Розробляв тему щодо визначення оптимального стану живих систем та можливостей управління ними. Осн. наук. відкриття: пояснення явища зимової депресії маси тіла ссавців, роз’єднання і переключення процесів метаболізму, закономірності резервування енергії у ссавців. Перший в СРСР почав читати курс теор. біології. Чл. комітету охорони природи тов-ва «Знання», чл. геогр. тов-ва США Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва», у 1985 – медаллю «Ветеран праці», у 2002 -медаллю пошани США.

Читати далі >Мелешко Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
16.06.1950

Місце народження: с. Крученець, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив каф. фізіології і біохімії рослин Київ. ун-ту 1979. Кандидат дис. «Робертсоновская транслокация 1/29 у крупного рогатого скота племенных предприятий Украины и её связь с репродуктивной функцией животных» (1987). У Київ. ун-ті: з 2003 старш. наук. співроб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин». Наук. інтереси: картування геному м’якої пшениці за допомогою цитогенет. і молекулярно-генет. досліджень. Лауреат премії РМ СРСР.

Читати далі >Мельничук Валерія Антонівна

 • Останні зміни:
24.10.1938

Місце народження: м. Вітебськ, тепер Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т у 1961, асп-ру у 1966. Працювала наук. співроб. зоологічного музею ун-ту з 1961, асист. з 1967, старш. викл. з 1974, доцент каф. зоології – у 1978-86. Кандидат дис. «Изменение орнитофауны при образовании Киевского водохранилища»(1967). Осн. напрямок наук. досліджень: вивчення змін в орнітофауні під впливом людини та пошук шляхів нейтралізації її негативного втручання в життя водно-болотних птахів. Розробила методику приваблювання водоплавної дичини в угіддя з нестабільним рівнем води.

Читати далі >Миронюк Василь Іванович

 • Останні зміни:
15.07.1939- 24.03.2004

Місце народження: с. Тимошівка Маньківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1963 закінчив агрономічний ф-т Білоцерків. с.-г. Ін-ту, 1969 – асп-ру відділу біохімії нижчих рослин при Ін-ті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Кандидат дис. «Особливості деяких окисно-відновних систем Dunaliella salina Teod.» (1969). У Київ. ун-ті: з з 1973 асист., з 1974 старш. викл., у 1979–2002 доцент каф. нижчих рослин Київ. ун-ту.

Читати далі >Мирутенко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
25.09.1930- 27.02.2001

Місце народження: с. Чоповичі, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив радіофіз. ф-т Київ. ун-ту (1953), асп-ру у відділі біофізики і радіобіології Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1961). Кандидат дис. «Тепловой эффект действия и некоторые вопросы дозиметрии СВЧ-импульсного электромагнитного поля» (1963). У Київ. ун-ті: з 1968 – старш. викл., 1971–95 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1995-2000 – зав. НДЛ «Біофізики збудливих систем».

Читати далі >Михальський Леонід Олександрович

 • Останні зміни:
12.09.1962

Місце народження: с. Снітівка Летичівського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 закінчив біол. ф-т Київ ун-ту, асп-ру в 1989. З 1985 працював на посадах стажера-дослідника, з 1990 асист., з 1993 доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. 1986-1989 р в. о. заст. декана ф-ту.. На сьогодні працює в НаУКМА. У 1991 – кандидат дис. «Физико-химические свойства и иммуннохимические характеристики биополимеров внешней мебраны семейства Pseudomonas».

Читати далі >Міддендорф Олександр Федорович

 • Останні зміни:
06.08.1815- 16.01.1894

Місце народження: м.Санкт- Петербург .
Наукове звання: ад’юнкт-професор, екстраординий академік Петербурзької АН.
Закінчив Дерпт. ун-т (1837). Дис. «Quedam de bronchorum polypis, morbi casu observato Ilustrata»(1837). В 1839-41 – зав. каф. зоології Київ. Ун-ті Св.Володимира ад’юнкт-професор Рос. природодослідник і мандрівник, почесний чл. Петерб. АН (з 1865). Здійснив подорож по Кольському п-ву (1840), Сибіру (1842-1845), Барабін. степу (1870), Ферган. долині (1878). З 1860 займався в осн. дослідженнями в галузі зоотехнії. Осн. наук. роботи присвячені біогеографії, екології, зоотехнії.

Читати далі >Мінченко Павло Григорович

 • Останні зміни:
18.11.1948

Місце народження: с. Горенка, Києво-Святошинського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1976). У Київ. ун-ті: з 1971 лаборант, з 1974 інженер, з 1976 старш. інженера, з 1989 наук. співроб., з 1992 старш. наук. співроб., з 1995 зав. навч. лаб. біофізики каф. біофізики біол. ф-ту.. Кандидат дис.: «Спектроскопическое изучение конформационных состояний миозина и актомиозина мышц при взаимодействии с АТФ и двухвалентными катионами» (1987). Наук. інтереси:молекул. механізми регуляції скорочення скелетних м’язів.

Читати далі >Мірошниченко Микола Степанович

 • Останні зміни:
05.03.1944

Місце народження: с. Кучинівка, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.
Закінчив хім. ф-т Київ. ун-ту (1969). У Київ. ун-ті: з 1973 – асист., з 1974 – старш. викл., з 1982 – доцент, з 1991 – професор, з 1995 – зав. каф. біофізики біол. ф-ту. Кандидат дис. «Синтез и исследование замещенных имедазопиридинов и их гликозидов» (1973). Докт. дис. «Структурные и физико-химические основы процессов сокращения-расслабления скелетной мышци» (1990).

Читати далі >Міщенко Лідія Трохимівна

 • Останні зміни:
24.02.1951

Місце народження: с. Устивиця Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1973 закінчила УСГА. У 1975 вступила до асп-ри ф-ту агрохімії та ґрунтознавства. В Київ. ун-ті працює з 1986 на посаді старш. наук. співроб., а з 2006 – пров. наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань». У 1979 – кандидат дис. «Влияние постоянного магнитного поля на физиологические процессы и продуктивность сельскохозяйственных растений» в МДУ. У 2004 –докт. дис. «Смугаста мозаїка пшениці (Wheаt streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі».

Читати далі >Мовчан Василь Архипович

 • Останні зміни:
22.12.1903- 02.07.1964

Місце народження: с. Немож, тепер Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. ВАСГНІЛ (Всесоюз. академії с.-г. наук ім. Леніна), чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив Київ. ветеринарно-зоотехн. Ін-т (1929). В 1930-1941 – дир. НДІ ставкового госп-ва в Києві, з 1949 – зав. відділом Ін-ту гідробіології АН УРСР, одночасно в 1945-55 – зав. каф. зоології Київ. ун-ту. Радянський зоолог-іхтіолог, чл.-кор. АН УРСР (з 1951), чл.-кор. ВАСГНІЛ (з 1955). Сфера наук. досіджень: сучасна іхтіологія і ставкове рибоводство.

Читати далі >Модилевський Яків Самуїлович

 • Останні зміни:
16.01.1883- 08.03.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР .
Закінчив природ. відд. Мюнхен. ун-ту (1907), природн. відділ фіз.-мат. відд. Київ. ун-ту (1908). Докт. дис. – «Женский гаметофит покрытосеменных растений» (1929). 1945-1949 – зав. каф. вищих рослин Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: ембріологія покритонасінних рослин.

Читати далі >Моложава Ольга Станіславівна

 • Останні зміни:
10.03.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1993 закінчила біол. ф-т, в 1997 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті медицини праці МОЗ України. З 1998 – на посаді мол. наук. співроб., з 2000 – наук. співроб. в НДЛ «Мікробіол. та імунологічних проблем біотехнології». З 2002 – асист., з 2007 доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1998 – кандидат дис. «Сальмонели: вірулентність і імуносупресивні властивості». Осн. напрямок наук. діяльності вивчення імуносупресивних властивостей патогенних бактерій, роль ліпополісахаридного антигену в адаптації та патогенезі.

Читати далі >Молчанець Оксана Віталіївна

 • Останні зміни:
23.12.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1982 закінчила біол. ф-т, у 1990 – асп-ру біол. ф-ту. Київ. ун-ту. З 1975 працювала на посадах препаратора, лаборанта (1980), старш. лаборанта (1982), асист.(1991), доцент (1995). каф. вірусології. У 1991 кандидат дис. «Биологические свойства некоторых представителей потивирусов в Украине». Наук. інтереси: вивчення впливу фіз. факторів на біол. та серологічні властивості вірусів грипу, тютюнової мозаїки, визначенню штамового різноманіття фітовірусів.З 1991 Осн. вид діяльності – пед. робота.

Читати далі >Морочковська Галина Семенівна

 • Останні зміни:
22.01.1925- 13.02.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 – закінчила каф. мікології та фітопатології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Микофлора Велико-Анадольского лесничества и полезащитных лесонасаждений Донецкой области» (1968). 1965-84 – працювала в ун-ті на посадах асист., доцент каф. нижчих рослин. Розробила програму спецкурсу «Мікологія» для студентів каф. вищих рослин біол. ф-ту (1980).

Читати далі >Морочковський Семен Філімонович

 • Останні зміни:
01.11.1897- 27.03.1960

Місце народження: м. Сміла, Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1928 закінчив агробіол. ф-т Київ. ІНО, 1930 – асп-ру при всесоюз. НДІ цукрової пром-сті. Кандидат дис. «Грибы Penicillium на сахарной свекле» (1936). Докт. дис. «Грибная флора кагатной гнили сахарной свеклы и условия ее развития» (1943). 1935-44 – доцент каф. нижчих рослин, 1944-1950 зав. каф. мікології та фітопатології, 1950-60 доцент каф. нижчих рослин біол. ф-ту.

Читати далі >Мошкова Нонна Олексіївна

 • Останні зміни:
13.08.1919- 19.05.1998

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший наукоий спіробітник.
Закiнчила каф. нижчих рослин Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту. ботаніки ім. М.Г. Холодного. Кандидат дис. «Донная прибрежная альгофлора верхней части Среднего Днепра и ее хозяйственное значение» (1953). Осн. напрями наук. діяльності: систематика, морфологія та ймовірні шляхи еволюції зелених нитчастих водоростей. Поклала поч. дослідженню аерофітних водоростей в Україні.

Читати далі >Мусієнко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
21.11.1941

Місце народження: с. Смош, Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік НААН України.
У 1968 закінчив біол. ф-т 1968. Кандидат дис. «Сортовые особенности метаболизма и термоустойчивость озимой пшеницы» (1971); докт. дис. «Жароустойчивость озимой пшеницы и её диагностика» (1985). У Київ. ун-ті: у 1971–76 – асист., доцент каф. фізіології рослин, заст. декана біол. ф-ту, у 1979–82 – доцент, заст. декана, у 1982–87 – декан біол. ф-ту, у 1987–90 – професор, у 1990–2004 – зав., з 2004 – професор каф. фізіології та екології рослин біол. ф-ту. Викладає: Фізіологію та біохімію рослин, Біорізноманіття, Фотосинтез, Екологічний менеджмент.

Читати далі >Мякушко Станіслав Анатолійович

 • Останні зміни:
15.09.1970

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту у 1993. З 1993 – лаборант навч. лаб. каф. зоології, з 1996 – мол. наук. співроб. НДЛ зоології та екології, з 1999 – асист., з 2005 – доцент каф. зоології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви)» (2003). Осн. напрями наук. досліджень: популяційна екологія дрібних ссавців, динаміка чисельності та структури популяцій тварин в умовах антропогенного впливу, морфофізіол. пристосування тварин до умов змінного середовища.

Читати далі >Несен Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
13.12.1930

Місце народження: с. Шершнівка Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Нервные и гуморальные пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта» (1963). У Київ. ун-ті: 1958–63 старш. наук. співроб. НДІ фізіології, 1963–65 в.о. доцент каф. біофізики, 1985–94 старш. наук. співроб. відділу загальної фізіології НДІ фізіології. 1984–85 заст. гол. ред. Української Радянської енциклопедії. Наук. інтереси: вивчення біоелектричної активності нейронів мозку, нейро-ендокринна регуляція, розробка методів ізольованих секреторних клітин.

Читати далі >Нечитайло Володимир Андpійович

 • Останні зміни:
14.07.1937

Місце народження: с. Посад Роменського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1961 закінчив каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Биологические и биохимические особенности растений природной флоры Кавказа, интродуцированных в Украине» (1970). Працював 1973-76 – асист., 1976-78 – старш. викл., 1978-2002 – доцент каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1990 вчен. звання доцент Викладав спецкурси: «Ресурсознавство», «Дводольні рослини», «Однодольні рослини», «Культурні рослини», проводив навчальну практику для студентів. Осн. напрями наук. діяльності: флора Сер. Придніпров’я, флора Канів. заповідника та околиць, інтродукція рослин, особливостi вегетативного та насінневого розмноження червонокнижних, рідкісних та зникаючих видів в оптимізованих умовах культивування

Читати далі >Нікітін Геннадій Олексійович

 • Останні зміни:
22.01.1928- 10.08.2007

Місце народження: с. Піски Воронезької області, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік Академії інженерних наук.
У 1951 закінчив технологічний ф-т Ленінгр. технол. ін-т харчової пром-сті. У 1961 – в асп-рі каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Після закінчення працював у Ін-ті військ. медицини м. Свердловська. Працював в НДІ спиртової пром-сті, з 1968 – у НДІ харчових технологій. 1971-72 – зав. каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту, з 1972 працював в Укр. держ. ун-ті харчових технологій. В 1961 – кандидат дис. «Изучение микроорганизмов, разлагающих клетчатку». У 1970 – докт. дис. «Исследование процесса метанового брожения на отходах спиртового производства». Викладав: спецкурс «Промислова мікробіологія»

Читати далі >Ніконенко Олександр Георгійович

 • Останні зміни:
17.04.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1979 закінчив біол. ф-т, у 1983 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Гипоталамические механизмы полового созревання у птиц» (1985). Докт. дис. «Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичності» (2007). З 1976: інженер, асист., доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку Київ. ун-ту. З 1997 – пров. н. с. Ін-ту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України. Читав нормат. курс «Біологія індивід. розвитку», спецкурси: «Аналіт. і кількісна цитологія» та «Радіаційна морфологія».

Читати далі >Новиков Борис Григорович

 • Останні зміни:
02.05.1909- 28.02.1986

Місце народження: с. Перемишель Калузької область, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив педагогічний ф-т, біологічне відділення ІІ Моск. ун-т у 1932. Кандидат дис. «Анализ полового диморфизма у воробьиных птиц» (1936). Докт. дис. «Механизмы развития признаков пола в связи с эволюцией полового диморфизма» (1941). В Київ. ун-ті працював з 1944: зав. каф. гістології та ембріології; з 1959 – зав. відділу фізіології розвитку (за сумісн.) НДІ фізіології, у 1965-71- декан біол. ф-ту. Започ. викладання нормат. курсів «Заг. цитологія та гістологія» та «Біологія індивід. розвитку»; читав нормат. курси «Заг. біологія», «Дарвінізм та історія біології», «Теорія еволюції», спецкурси: «Біологія постембріонального розвитку», «Гістофізіологія нейроендокринної системи», «Цитофізіологія» та ін. Був наук. кер. чисел. дис. робіт, присвячених дослідженню ролі гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції активності залоз внутр. секреції та ін. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення ролі гормональних факторів в ембріональному та постембріональному розвитку, розмноженні та рості птахів, дослідження засобів підвищення продуктивності птахів, обґрунтуванню принципів цілорічного розмноження і підвищення яйценосності птахів.

Читати далі >Ноздренко Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
07.12.1971

Місце народження: м. Тихорецьк, Краснодарський край, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1996), асп. Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця (2001). Кандидат дис. «Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів» (2003). У Київ. ун-ті: з 1996 мол. наук. співроб. каф. біофізики, з 2002 року наук. співроб. НДЛ збудливих систем біол. ф-ту. Читає спецкурси «Біофізика м’язів», «Радіаційна біофізика». Наук. інтереси: дослідження динаміки нелінійних скорочувальних процесів поодиноких волокон скелетного м’язу, контролю нелінійних ефектів скорочення з боку ЦНС, та впливу на процесси керування м’язовою активністю біологічно активних речовин.

Читати далі >Нужина Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
17.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
2001 закінчила біологічний ф-т Київ. ун-ту. 2005 захистила кандидат дис. «Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів». З 2004 – в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна: молодший наук. співроб, наук. співроб, паралельно 2006–2007 – асист. каф. цитології, гістології та біології розвитку біологічних ф-ту.

Читати далі >Нурищенко Наталія Євгенівна

 • Останні зміни:
02.02.1957

Місце народження: м.Сімферопіль.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1979). 2004 – докт-ру каф. біофізики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис.: «Комплексообразование адренергических средств с катионами биометаллов и биолигандам»(1986), докт. дис. «Молекул. та біофізичні механізми дії ультразвуку при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті» (2005). У Київ. ун-ті: у 2004–08 старш. наук. співроб. відділу біофізики, з 2008 зав. НДС «Біофізика» Ін-ту фізіології ім. акад. П.Г.Богача біол. ф-ту, одночасно – професор каф. біофізики.

Читати далі >Овод Володимир Васильович

 • Останні зміни:
05.12.1953

Місце народження: м. Носівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту в 1976.З 1979 – асист., з 1984 доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Стан місцевого імунітету при стафілококовій інфекції»(1983). Наук. напрямок досліджень стосується вивчення антигенної структури бактеріальної клітини, імунохімії. Читав спецкурси «Імунохімія», «Фізико-хімічні методи». В 1986 р. виїхав за кордон, де працює по спец.

Читати далі >Оглобля Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
26.04.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1999). Кандидат дис. «Механічні, оптичні та електронні властивості одношарових вуглецевих нанотрубок» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доцент каф. біофіз. біол. ф-ту. Читає лекції з курсів: «Основи інформатики», «Комп’ютерне моделювання в біології», «Основи теорет. фізики», «Біофіз. методи дослідження», «Спектроскопія біомакромолекул». Наук. інтереси: фіз. властивості новітніх матеріалів (фулеренів, вуглецевих нанотрубок) та питання біофізики (м'язове скорочення, кінетика біохім. процесів). Запропонував мат. модель участі титіну у скороченні скелетного м’язу. Для нанотрубок ним запропонована спрощена граткова модель, в якій чисельно були отримані коливальні спектри нанотрубок різної хіральності. Розраховані коливальні спектри нанотрубок застосовані для розрахунку теплоємності нанотрубок, що дозволило теоретично дослідити вплив хіральності нанотрубок на їх теплові властивості. Дослідив у рамках чисельної моделі Зу-Шриффер-Хігер вплив геометрії нанотрубок на їх опт. властивості. Досліджує особливості електропров. індивід. нанотрубок, і різноманітних їх з'єднань в залежності від геометрії складових частин. Є лауреатом Держ. премії Президента України для молодих вчених за 2007 за цикл наук. праць «Нові квантові ефекти в електропровідності мікроконтактів та нанотрубок».

Читати далі >Огородник Любов Євгенівна

 • Останні зміни:
20.03.1954

Місце народження: м. Мінськ, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1977 закінчила біол. ф-т Мінськ. держ. ун-ту ім. В.І. Леніна, у 1984 – заочно асп-ру. В Центр. бот. саду НАН Білорусі працює мол. наук. співроб. (1978), наук. співроб. (1988) З 1990 – працює на каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 2004 – наук. співроб., 2007 – старш. наук. співроб. каф. біохімії. 1987 кандидат дис. «Бактериальные болезни цветочно-декоративных растений в Белоруссии и обоснование мер борьбы с ними». Осн. наук. дослідження: вивчення біохім. властивостей з метою ідентифікації збудників бактеріальних хвороб зникаючих та регіонально-рідкісних видів цінних лікар. рослин на території України.

Читати далі >Оканенко Аркадій Семенович

 • Останні зміни:
05.03.1894- 24.09.1982

Місце народження: м. Сміла Черкаської області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
В 1926 закінчив Київ. с.-г. ін-т. Докт. дис. «Особенности сахаронакопления у различных форм и сортов свеклы и перспективы дальнейшего повышения сахаристости сахарной свеклы» (1942). У Київ. ун-ті: у 1944–48 професор кафедри Фізіології та біохімії рослин Викладав біохімію рослин. Наук. інтереси: фізіологія і біохімія рослин. Заснував наук. школу по фізіології та екології фотосинтезу.

Читати далі >Оканенко Олександр Аркадійович

 • Останні зміни:
20.02.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив біол. ф-т в 1969 Працював мол. наук. співроб. каф. фізіології та біохімії рослин. Кандидат дис. «Морозоустойчивость яблони и состав липидов» (1975). З 1978 – мол. наук. співроб., з 1994 – старш. наук. співроб. НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин. Наукові інтереси: роль сульфоліпідів в процесах адаптації рослин до дії важких металів, оксидного стресу, надлишку світла та ультрафіолетове випромінення.

Читати далі >Оксіюк Ольга Петрівна

 • Останні зміни:
01.09.1930

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1953 закінчила Київ. ун-т. 1958 присуджений ступiнь кандидат бiол. наук без захисту дис. 1953-59 – асист. каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1959-1961 – старш. викл. Читала «Заг. курс нижчих рослин для біологів», «Заг. курс ботаніки для географів», «Курс гідробіології з основами альгології». Осн. напрями наук. діяльності: флора і систематика водоростей України, гідробіологія водоканалів, гідробіол. проблеми будівництва міжбасейнових каналів, управління якістю води прісних водойм. Нагороджена премією НАН України ім. М.Г. Холодного (1975), Засл. діяч науки і техніки України (1991), Лауреат держ. премії України в галузі науки і техніки (1995).

Читати далі >Оксіюк Петро Федорович

 • Останні зміни:
19.01.1896- 05.03.1960

Місце народження: с. Луковиско Холмської губернії, тепер Польща.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1922 – закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Звання кандидат біологічних наук присуджено без захисту дис. (1935). Докт. дис. «Порівняльне цитолого-ембріологічне дослідження родини Resedaceae» (1939). У Київ. ун-ті: 1939-45 – професор каф. ботаніки, 1945-46 – зав. каф. вищих рослин Київ. ун-ту. Вчен. звання професор – 1939. Осн. напрями наук. діяльності: ембріологічнийо розвиток цукрового буряка; розвиток гаметофіту, зародку, морфології хромосом.

Читати далі >
Персоналії 141 — 175 з 294
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи