ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Чернишов Олег Борисович

 • Останні зміни:
06.12.1916- 17.03.1992

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Ленінгр. держ. ун-ту у 1940 за спец. «Гістофізіологія». Кандидат дис. «Искусственный развод осетра и севрюги» (1954). Матеріали дис. мали практичне значення для проектування заводів для розведення осетрових риб. В Київ. ун-ті: у 1949-60 – асистент, з 1960–61 – доцент каф. експерим. біології та дарвінізму біол. ф-ту. Читав нормат. та спец. курси: «Гістологія», «Дарвінізм», «Порівняльна ембріологія» та ін.

Читати далі >Чикаленко Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
21.08.1931

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила в 1954 біол. ф-т. Кандидат дис. «Физиолого-биохимические аспекты предпосевной обработки зерновых кукурузы химическими препаратами» (1967). У Київ. ун-ті: 1958 – м. н. с. відділу фізіології рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. 1960–61 – зав. групи фотосинтезу. Після переведення лаб. на каф. фізіології рослин – мол.наук.співроб. в цій лабораторії.1967 – 1974– асист. каф. фізіології рослин;1974 – 76 – старш. викл. цієї каф.;1976 – 1997 – доцент каф. фізіології рослин, яка згодом змінила назву на каф. фізіології та біохімії рослин. Читала нормат. курси «Анатомія рослин» та «Фізіологія рослин», спецкурси «Біохімія рослин», «Біотехнологія рослин», «Ріст і розвиток рослин», «Історія фізіології рослин», «Основи наук. досліджень». Наук. інтереси: анатомія та фізіологія вищих рослин.

Читати далі >Швець Юлія Вікторівна

 • Останні зміни:
11.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 1998 – асп-ру Ін-ту експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Працювала в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. З 2001 – асист., з 2006 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2000 – кандидат дис. «Подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції СD-95-опосередкованого апоптозу».

Читати далі >Шевцова Інна Іванівна

 • Останні зміни:
12.11.1932- 29.12.1997

Місце народження: м. Умань.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т в 1955, асп-ру Київ. ун-ту в 1958. З 1958 наук. співроб., з 1988 – на посаді доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Наук. напрямок досліджень пов’язаний із вивченням впливу деяких ґрунтових бактерій на с.-г. рослини.

Читати далі >Шевченко Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
31.12.1979

Місце народження: м.Ірпінь Київcької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
У 2001 закінчив біол. ф-т, 2004– асп-ру. каф. вірусол. Київ. ун-ту. 2004 – мол. наук. співр, 2006 – наук. співроб., з 2007 – зав. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2004 кандидат дис. «Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах». Осн. напрями наук. діяльності: вплив абіотичних стресів на розвиток вірусних інфекцій рослин та якість врожаю; молекул. основи стійкості рослин до вірусних захворювань; захисні сигнальні шляхи рослин; різноманіття вірусів рослин у зміненому середовищі; діагностика вірусів рослин у с.-г. рослинах. Чл. тов. мікробіол. України.

Читати далі >Шевченко Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
04.08.1973

Місце народження: с. Іркліїв, Чорнобаївського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
У 1996 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працює в ун-ті на каф. вірусології наук. співроб. з 2002; з 2004 – асист. каф. вірусології ун-ту.У 2001 кандидат дис. «Біологічні та молекулярні особливості ізолятів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus) виділених з різних регіонів України».Для студентів біол. ф-ту читає спецкурси «Віруси мікроорганізмів», «Фітопатологія», проводить лабораторний практикум зі спецкурсу «Молекул. біологія вірусів».

Читати далі >Шелюк Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
22.09.1982

Місце народження: м. Луцьк.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила біол. ф-т Волин. держ. ун-ту (2004), асп. на кафедрі біофізики Київ. ун-ту (з 2004). Кандидат дис. «Механокінетика процесу скорочення-розслабленя гладеньких м’язів саесum щурів та вплив на неї інгібіторів натрієвої помпи» (2008). З 2009 – м. н. с. відділу Біофізики НДІ фізіології та асист. каф. біофізики (0,25 ставки) Київ. ун-ту, з 2011 – по теперішній час – асист. каф. Виконує обов’язки секретаря каф. Викладає спецкурси: Біофізика сенсорних систем, Структура і функції білків. Наукові інтереси: біофізика м'язів, зокрема визначення впливу чинників різної природи на механізм м’язового скорочення та об’єктивізація його параметрів, кінетика скорочення-розслаблення м'язів.

Читати далі >Шкварников Петро Климович

 • Останні зміни:
12.07.1906- 06.07.2004

Місце народження: м. Корсун-Шевченківський Черкаської області .
Науковий ступінь: професор.
Остання займана посада: доктор біологічних наук.
В 1927 закінчив Маслів. ін-т селекції. В 1930 вступає до асп-ри Біол. НДІ ім. К.А.Тімірязєва при Комакадемії у Москві. У 1927-30 працює в Одес. НДІ генетики та селекції. У 1936 присуджений вчен. ступінь кандидат біологічних наук без захисту дис. за роботи в галузі мутагенезу. У 1937-41 – в Ін-ті генетики АН СРСР. У 1940-1941 заст. дир. Ін-ту генетики з наук. роботи. З 1958 в Ін-ті цитології і генетики АН СРСР(м. Новосибірськ). За сумою наук. праць у 1966 йому присуджений вчен. ступінь доктора біол. З 1967 по 1971 очолював каф. генетики і селекції в Київ. уні-ті.Сфера наук. досліджень: природній та індукований мутагенез. Разом з М.С.Навашиним довів, що частота мутацій в процесі зберігання насіння різко збільшується з підвищенням температури або вологості середовища та вмісту кисню в ньому. Довів зв’язок між спонтанною мутаційною мінливістю в природі із метаболічними процесами в клітині.

Читати далі >Шмальгаузен Іван Іванович

 • Останні зміни:
11.04.1884- 07.10.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН СРСР, академік АН УРСР .
Закінчив Київ. ун-т (1907), працював в ун-ті до 1912. У 1913-17 – приват-доцент Моск. ун-ту, у 1918-21 – професор зоології Вороніз. ун-ту. З 1921 – професор зоології і ембріології ВІНО: організовує каф. механіки розвитку дарвінізму і генетики, читає курси заг. біології, ембріології та динаміки розвитку. Викл. у Моск. ун-ті (1938-48), одночасно в 1930-41 – дир. Ін-ту зоології і біології АН УРСР, в 1936-48 – дир. Ін-ту еволюційної морфології АН СРСР, з 1948 – в Зоол. ін-ті АН СРСР (з 1955 – зав. морфологічною лаб.).

Читати далі >Шпілева Лариса Дмитрівна

 • Останні зміни:
07.04.1938

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т в 1963, в 1970 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1963 – інженер, з 1983 – інженер I категорії, з 1988 старш. наук. співроб., з 2002 зав. навч. лаб. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту В 1973 кандидат дис. «Антикандидозные свойства каприлата аммония». Наук. напрямок досліджень пов’язаний із вивченням впливу синтетичних антимікробних речовин на бактеріальну клітину. Автор 32 публікації у фахових журналах. Нагороджена грамотою за сумлінну працю в Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка (2009).

Читати далі >Штанова Лідія Яківна

 • Останні зміни:
21.02.1956

Місце народження: с. Червона Мотовилівка Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 1978 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту» (2002). У Київ. ун-ті: з 1988 мол. наук. співроб., з 2003 наук. співроб., з 2004 старш. наук. співроб. у відділі фізіології і фармакології травлення НДІ фізіології, з 2008 старш. наук. співроб. у відділі загальної фізіології. Викладає: практичні заняття з фізіології та патологічної фізіології. Наук. інтереси: вивчення механізмів регуляції функцій шлунково-кишкового тракту. Понад 40 праць, зокрема: Преганглионарная парасимпатическая иннервация интактного и парциально денервированного желудка у крыс// Нейрофизиология. 1991 (в співавт.).

Читати далі >Шуба Михайло Федорович

 • Останні зміни:
30.10.1928- 21.03.2007

Місце народження: с. Сасово Виноградівського району Закарпаської області .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Закінчив біол. ф-т Ужгород. ун-ту (1953), асп-ру Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1957). Кандидат дис. «Регуляция симпатической нервной системы сосудистого тонуса» (1958). Докт. дис. «Электрофизиологические свойства гладких мышц» (1966). В Ін-ті фізіології пройшов від асп. до зав. відділу нервово-м’язової фізіології та акад. НАН України. З 1960 читав лекції для студ. біол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1984–2005 – професор, зав. каф. біофізики біол. ф-ту. Читав курси лекцій з біофізики. Наук. інтереси: біофізика та фізіологія скелетних та гладеньких м’язів. Відомий вчен. в галузі фізіології і біофізики збудливих тканин.

Читати далі >Шумік Світлана Антонівна

 • Останні зміни:
03.07.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила у 1965 біол. ф-т Київ. ун-ту. 1965 – старш. лаборант НДЛ комплексних біол. проблем біол. ф-ту. 1967 – мол. наук. співроб. каф. фізіології та біоїхімії рослин. 1986– мол. наук. співроб. НДЛ фізіол. основ продуктивності рослин.1991-2003 – старш. наук. співроб. НДЛ фізіології основ продуктивності рослин. У 1985 – кандидат дис. «Физиологическое обоснование подкормок молибденом и кобальтом черной смородины и винограда в некоторых зонах УССР». Наук. інтереси: вивчення фізіол. ролі мікроелементів та фізіол.-активних речовин в процесах формування продуктивності винограду, чорної смородини, яблуні, озимої пшениці.

Читати далі >Щербак Галина Йосипівна

 • Останні зміни:
03.12.1930

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1954 закінчила біол. ф-т, у 1957- асп-ру Київ. ун-ту. У 1957-62 – наук. співроб. спец. лаб. екології та токсикології. У 1962-86 – вчен. секретар Відділення заг. біології, заст. дир, старш., гол. наук. співроб. Ін-ту зоології АН УРСР. У 1981-94 – зав. каф. зоології безхребетних, після 1986 – зав. каф. зоології. У 1994-96– професор каф. зоології. Кандидат дис. «Гамазовые клещи мышевидных грызунов Лесостепи України» (1960), докт. дис. «Клещи семейства Rhodocaridae Палеарктики» (1980). Сфера наук. досліджень: фауністика, систематика та екологія кліщів. Дослідження дали початок планомірному вивченню в Україні як паразитичних, так і вільноживучих гамазових кліщів. Вперше читала спецкурси «Акарологія» та «Основи наук. досліджень». Вчен. секретар секції біології Комітету по Держ.преміях України в галузі науки і техніки (1969-1994). Лауреат Держ. премії СРСР в галузі науки і техніки (1980), нагороджена медалями «За доблесну працю», «В пам’ять 1500-річчя з дня заснування Києва».

Читати далі >
Персоналії 281 — 294 з 294
Початок | Поперед. | 5 6 7 8 9 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи