ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бабенюк Юрій Дем'янович

01.12.1941

Місце народження: с. Яганів, Тепловського району Оренбургської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1973 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Структурно-функциональные модификации негистоновых белков хроматина при лучевом поражении» (1982). У Київ. ун-ті: з 1974 старш. наук. співроб., з 1976 асист., з 1982 старш. викл., з 1984 доцент каф. біохімії біол. ф-ту, з 2010 наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» ННЦ «Інститут біології». Осн. наук. дослідж.: вивчення механізмів дії іонізуючої радіації на організм людини і тварин, а також пошук високоефективних антипроменевих засобів. Вивчав роль післятрансляційних модифікацій білків хроматину в регуляції його активності за променевого ураження.Читає лекції з нормат. курсу «Біохімія» та спецкурсів «Біохімія нуклеїнових кислот», «Вуглеводи», «Основи наук. досліджень», «Об'ємний аналіз». Лауреат Держ. премії в галузі науки та техніки України (1998).

Автор 2 монографій, 3 підруч. по біохімії, 6 посіб., 4 практикумів та 3 метод. розробок, 2 авт. свідоцтв. Опубліковано понад 60 наук. робіт.

Осн. праці: Биохимическая модель регуляции активности хроматина, К., 1983; Нуклеазы. Биологическая роль и практическое использование, К., 1985; Біохімія – підруч., практикум, зб. задач і вправ (К., 1988, 1995, 2002); Сучасні методи біохімічних досліджень, К., 2001; Словник біохімічних термінів (на допомогу заочному навчанню) К., 2003; Екологічна біохімія, К., 2005; Мікробіологія, К., 2010; Біохімія. Підручник, К., 2012.

Автор: Ю.Д. Бабенюк

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи