ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бацманова Людмила Михайлівна

02.11.1960

Місце народження: м. Золоте, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1982). Кандидат дис. «Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001: пров. інженер (2001-2005), наук. співробітник (2005), старш. наук. співроб.(з 2006). З 2011 зав.лаб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин».

Викладає: фізіологію ролин (загальний курс) Наук. інтереси: трансформації ліпід-пігментного комплексу фотосинтетичних тканин за дії активних форм кисню, антиоксидантні ферменти за умов оксидативного стресу у листках пшениці, гліколіпіди, адаптація, неспецифічна резистентність рослин, пероксид водню як сигнальна молекула.

 Бл.90 наук. праць, зокрема: Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду Магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся. К. 2009 (у співавт.); Скринінг адаптивного потенціалу рослин за показниками оксидного стресу. К., 2010 (у співавт.); Використання наночасточок металів у технологіях вирощування зернових культур. К., 2012 (у співавт.).

Автор: Л.М.Бацманова

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи