ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бердишев Геннадій Дмитрович

07.11.1930

Місце народження: с. Каштаково Томської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив лікувальний ф-т. Томськ. мед. ін-т (1954). Кандидат дис. «Изучение обмена и действия витамина В12 при лучевой болезни» (1958). З 1959 асист. на каф. мед. біології і генетики Томськ. мед. Ін-ту. З 1960 по 1968 мол. наук. співроб. лаб. нуклеїнових кислот у Ін-ті цитології і генетики Сибірськ. відділення АН СРСР. У 1968 працює в Києві в Секторі генетики при Ін-ті мікробіол. і вірусології АН УРСР, де організовує відділ генетики індивід. розвитку. У Київ. ун-ті: з 1968 доцент каф. загальної та молекулярної генетики, з 1971 доктор біологічних наук і проф, зав. каф. генетики Київ. Ун-ту та й відділ фізіол. генетики Ін-ту фізіології Київ. Ун.-ту. З 1983 по 1985 – радник Всесвітньої організації охорони здоров'я. Відомий працями в галузі онтогенетики, геронтології та ювенології. У 1991 повернувся до Київ. ун-ті: на каф. загальної та молекулярної генетики. Викладав загальні курси «Генетика і селекція» та «Основи наукових досліджень». Спецкурси «Молекулярна генетика», «Медична генетика», «Генетика пізнього онтогенезу». Нагороджений вітч. орденами і медалями, а також корейськими орденами Дружби народів І та ІІ ступеня.

Бл. 2000 праць, зокрема: Ошибки считывания биосинтеза белка в процесе развития // Биологические науки. 1982. Вып. 10.(у співавт.); Гаметоны и тестионы, основные белки хроматина гидробионтов // Гидробиологический журн. 1989. T.25. №1; Цілюща реліктова вода – вода майбутнього // Наук. вісник Академії наук вищої школи України. 2002. №24; Аквабиотика – наука о роли воды в жизненных процессах // Информоэнергентика ІІІ тысячелетия: социолого-синергетичный и медико-экологические подходы. К.; Кривой Рог, 2003 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи