ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Брадіс Єлизавета Модестівна

31.07.1900- 05.05.1975

Місце народження: м. Псков .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила МДУ за спец. «Геоботаніка». В Київ. ун-ті працювала в 1961-64 на посаді викл. Кандидат дис. «Растительный покров как показатель почвенных условий» (1934). Докт. дис. «Торфяные болота Башкирии» (1951).

Осн. напрями наук. досліджень: геоботаніка, болотознавство, флористика. Вивчала рослинність Закарпаття, займалась розробкою геобот. та торфово-болотного районування України, питаннями класифікації рослинності. Чільне місце в наук. роботі зайняли дослідження боліт, їх рослинного покриву, стратиграфії, видів та запасів торфу. Відстоювала екол.-фітоценотичний принцип класифікації рослинності боліт і вперше систематизувала відомості про флору боліт України. Активний чл. Укр. бот. тов-ва та тов-ва «Знання». Нагороджена орденом «Знак Пошани « (1954), медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1945), Премією ім. М.Г. Холодного.

Автор біля 70 наук. праць. Осн. праці: Рослинність Закарпатської області, 1954 (у співавт.); Торфяный фонд Украинской ССР, 1959 (у співавт.); Болота УРСР, 1969 (у співавт.); Торфово-болотний фонд УРСР, його районування та використання, 1973 (у співавт.); Геоботанічне районування Української РСР. К.,1977 (у співавт.). Опрацювала для «Флори УРСР» рід Salix L., роди Salix L. і Carex L. – для «Визначника рослин Українських Карпат» Львів, 1975, «Визначника рослин України», К., 1950, 1965. Л-ра: Григора И.М., Балашов Л.С., Кучерява Л.Ф., Кузьмичов А.И., Андриенко Т.Л. Елизавета Модестовна Брадис (к 70-летию со дня рождения) // Бот. журн. СССР. 1971. 56. №2; Андрієнко Т.Л., Балашов Л.С, Кузьмичов Л.І. Пам’яті Єлизавети Модестівни Брадіс // Укр. бот. журн. 1975. 32. №4; Андрієнко Т.Л., Балашов Л.С, Шеляг-Сосонко Ю.Р. Творчий внесок Є.М. Брадіс у розвиток геоботаніки // Укр. бот. журн. 1980. 37. №6; Кучерява Л.Ф. Єлизавета Модестівна Брадіс – Вчений та Вчитель / Мат-ли наук. читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення С.Г. Навашиним. К., 1998. Андрієнко Т.Л., Балашов Л.С, Кучерява Л.Ф. Пам’яті Єлизавети Модестівни Брадіс // Укр. бот. журн. 2001. 58. №4.

Автор: Л.Ф.Кучерява

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи