ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Грищинський Петро Іустинович

 • Останні зміни:
01.01.1875- 01.01.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1907 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1907-28 працював у Київ. ун-ті: співроб. мінерал. каб., професор. каф. мінералогії.

Читати далі >Грищук Павло Іванович

 • Останні зміни:
19.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985-86 працював оператором ЕОМ у Комплексній геофіз. експедиції Вир-ва геол. об’єднання «Північукргеологія». 1986-88 служив у ЗС. Закінчив з відзнакою 1993 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1993-94 інженер І кат., 1994-96 зав. лаб., 1996-2000 асист., з 2000 доцент., 2004-07 докторант. З 1996 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Грінченко Віктор Федорович

 • Останні зміни:
12.03.1941

Місце народження: с. Підстепне Цюрупінського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1969-2005 на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1974-76 старш. наук. співроб., старш. викл., 1976-86 доцент., 1986-2000 професор., 1992-1999 заст. декана з навч. роботи. Упродовж 1999-2005 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грінченко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
18.09.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1991 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у відділі «Геохімії ізотопів та геохронології докембрію» Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. З 1997 працює в Київ. ун-ті: асист., з 2003 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Гроза Анатолій Аркадійович

 • Останні зміни:
11.09.1930- 12.10.1993

Місце народження: с. Жидовці, тепер с. Жовтневе Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 Київ. ун-т, 1962 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб., 1962-67 в.о. доцент., 1967-88 старш. викл., 1988-92 доцент., 1992-93 професор. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин.

Читати далі >Гузій Микола Іванович

 • Останні зміни:
27.10.1958- 14.08.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив 1981 Київ. ун-т зі спец. «інженер-геофізик». У Київ. ун-ті: 1977-79 лаборант, 1979 старш. технік, 1980-85 інженер НДЧ, 1985-94 зав. навч. лаб. каф. геофізики, 1994-2000 асист., 2000-07 доцент. геофізики каф.

Читати далі >Гук Віталій Іванович

 • Останні зміни:
26.12.1923- 06.03.2000

Місце народження: м. Мелітополь.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 гірничо-геологічний ф-т КПІ, 1955 асп-ру геологічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1956 працював у Київ. ун-ті: нач. геол. партії НДС, з 1960 доцент. каф. заг. геології, з 1976 доцент. загальної та історичної геології каф. У 1984 в.о. зав. каф. заг. та іст. геології.

Читати далі >Гулій Василь Миколайович

 • Останні зміни:
01.08.1956

Місце народження: м. Ходорів Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Після закінчення 1978 геол. ф-ту Львів. ун-ту працював в Ін-ті геології Якутського філіалу АН СССР (м. Якутськ). З 1982 працював на каф. мінералогії Ленінгр. ун-ту, де в 1985 захистив кандидат дис. У 1984 брав участь в наук. експедиції по вивченню залізо-марганцевих конкрецій Тихого океану. Проходив річне стажування в Карлтонському ун-ті (м. Оттава, Канада) в 1990. З 2001 працював в УкрДГРІ на посадах: провід. наук. співроб., з 2002 зав. сектором металогенії та методики пошуків. З 2005 працює в Київ. ун-ті за сумісн. на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Гура Костянтин Олексійович

 • Останні зміни:
25.05.1925- 23.11.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою 1950 Київ. ун-т, 1953 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті на каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин геологічного ф-ту: 1951-54 асист., 1954-56 старш. викл., 1956-88 доцент., 1972-74 в.о. зав. каф., 1988-98 професор. геофізики каф., 1998-2000 гол. та 2000-01 провід. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Дегтярьова Людмила Вадимівна

 • Останні зміни:
08.01.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчила 1958 геол. ф-т Томського ун-ту. Працювала в Київ. ун-ті 1958-85: 1958-65 інженер НДЧ, 1965-66 нач. Забайкальської, 1966-73 Придністровської партій НДЧ, 1973-76 асист., 1976-85 старш. викл. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Дзекунов Микола Юхимович

 • Останні зміни:
22.04.1927- 27.08.2004

Місце народження: с. Рисівка, тепер Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Упродовж 1960-98 працював у Київ. ун-ті: інженер, старш. наук. співроб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Добрянський Юрій Євгенович

 • Останні зміни:
12.04.1930- 31.03.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1957 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1957-61 старш. інженер, 1961-63 нач. експедиції НДЧ, 1963-67 асист., 1967-95 доцент. Упродовж 1986-89 – зав. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Дробноход Микола Іванович

 • Останні зміни:
14.04.1940- 07.10.2013

Місце народження: с. Бурівка Городнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1965 працює в Київ. ун-ті: інженер, викл., професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Ейнор Ольгерд Леонардович

 • Останні зміни:
26.05.1908- 09.12.1991

Місце народження: м. Полтава .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1930 геол. відділення фіз.-мат. ф-ту Ленінгр. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1950-86 професор., зав. регіональної геології каф., палеонтології та геології СРСР, 1950 наук. кер. Палеонт. музею геол. ф-ту.

Читати далі >Жернов Ігор Євгенійович

 • Останні зміни:
09.08.1914- 01.01.1994

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. гідромеліоративний ін-т. З 1955 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб., з 1959 доцент., з 1962 професор., з 1976 в.о. зав. каф., з 1978 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Жорнік Георгій Володимирович

 • Останні зміни:
23.04.1926- 01.01.1991

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1952 Полтав. інженерно-будівельний ін-т. 1972-91 працював у Київ. ун-ті доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Жуков Микола Никанорович

 • Останні зміни:
03.10.1942

Місце народження: с. Бєсовка Новомаликлинського р-ну Ульяновської обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1964-65 старш. лаборант, 1965-69 старш. інженер, 1969-76 старш. наук. співроб. Проблемної лаб. радіометричних та фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1976-79 старш. викл., 1979-98 доцент., 1998-2008 професор. геофізики каф., 2008 професор. каф. геоінформатики, 2008-09 в.о. зав. каф. геоінформатики.

Читати далі >Загнітко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
11.06.1950

Місце народження: с. Кацмазів Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1972 геол.-геогр. ф-т Одес. ун-ту. 1974-75 працював в Побузькій геол. експедиції тресту «Київгеологія». Працював в Ін-ті геохімії і фізики матеріалів АН УРСР на посадах: мол. наук. співроб., з 1980 – старш. наук. співроб. Обраний на посаду зав. відділу геології та геохімії рудних родовищ (1992-2006). З 2005 працює в Київ. ун-ті на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Загородній В’ячеслав Васильович

 • Останні зміни:
31.10.1951

Місце народження: м. Тайшет Іркутської обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 фіз. ф-т Ростовського ун-ту. З 1995 працює на геологічному ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб.

Читати далі >Загороднюк Павло Олексійович

 • Останні зміни:
13.08.1951

Місце народження: с. Красносілка Бершадського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1983 асп-ру ун-ту. 1973-92 працював у Київ. ун-ті: лаборант, технік, інженер наук. групи геол. ф-ту, з 1981 асист. каф. регіон. геології та палеонтології, з 1985 асист. загальної та історичної геології каф. У 1984 наук. кер. палеонт. відділу Геологічного музею ф-ту. Керував геол. школою старшокласників геол. ф-ту.

Читати далі >Заїка-Новацький Валерій Семенович

 • Останні зміни:
16.02.1924- 04.02.1994

Місце народження: м. Томськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1951 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1954 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1951 асист., старш. викл., з 1956 доцент., з 1976 професор. каф. регіон. геології, геології СРСР і палеонтології, 1982-94 професор. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту. 1968-76 заст. декана геол. ф-ту з наук. роботи. 1976-82 зав. каф. регіон. геології і палеонтології.

Читати далі >Зернецький Борис Федорович

 • Останні зміни:
13.06.1929

Місце народження: м. Бровари Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1954-56 асист. каф. іст. геології.

Читати далі >Зінченко Олег Володимирович

 • Останні зміни:
05.07.1937- 29.09.2013

Місце народження: смт Клавдієво Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1965-68 асист., 1968-69 старш. викл., 1969-2001 доцент., 1979-90 зав. мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Іванік Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
10.02.1970

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту та асп-ру 1997 ун-ту, загальної та історичної геології каф., з 2008 докторант. У Київ. ун-ті: 1997-98 мол. наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ НДЧ геологічного ф-ту, 1998-2003 асист., з 2003 доцент. каф. заг. та іст. геології.

Читати далі >Калініченко Галина Павлівна

 • Останні зміни:
11.09.1955

Місце народження: м. Бійськ Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1977 геол.-геогр. ф-т Одес. ун-ту, 1982 асп-ру Одес. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1988 зав. лаб. НДЛ геолого-геохімічних методів дослідження геологічного ф-ту, 1993-98 доцент загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Кендзера Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
22.05.1948

Місце народження: м. Сокаль, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: член-кор. НАН України, старший науковий співробітник.
Закінчив 1971 фіз.-мат. ф-т Дрогобицького держ. пед. ін-ту, асп-ру 1979 Ін-ту фізики Землі АН СРСР (м. Москва). У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті з 1998 доцент. за сумісн., очолює філіал каф. геофізики при Ін-ті геофізики НАН України. Чл.-кор. НАН України, заст. акад.-секретаря Відділення наук про Землю НАН України (2015).

Читати далі >Кирвел Наталія Сергіївна

 • Останні зміни:
28.05.1938- 06.12.1997

Місце народження: м. Таганрог.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1970-73 наук. співроб., 1973-97 старш. наук. співроб., 1970-92 зав. палінологічної лаб. НДЧ геол. ф-ту.

Читати далі >Кириченко Євгеній Степанович

 • Останні зміни:
05.02.1938- 22.10.2016

Місце народження: с. Зернове, тепер м. Зерноград Мечетинського р-ну, Ростовської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1970 працював у Київ. ун-ті: 1971-74 старш. інженер, 1974-80 асист., старш. викл., 1991-2002 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Киселевич Леонід Сергійович

 • Останні зміни:
04.12.1955

Місце народження: с. Граби Коростенського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою 1975 Київ. геологорозвідувальний технікум, 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1985 асп-ру ун-ту. Працювати у Київ. ун-ті розпочав у студ. роки з 1980 лаборантом загальної та історичної геології каф. У Київ. ун-ті: 1985 асист., 1985-99 заст. декана геол. ф-ту з вих. роботи, 1998 доцент. каф. заг. та іст. геології, 1999-2004 заст. декана геол. ф-ту із навч. та вироб. практик.

Читати далі >Клюшников Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
14.07.1905- 17.11.1976

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1922 Київ. екон. технікум та Київ. ІНО (1928). У Київ. ун-ті: 1945 доцент., 1951 професор., 1946-76 зав. каф. іст. геології геологічного ф-ту.

Читати далі >Коболев Володимир Павлович

 • Останні зміни:
31.08.1949

Місце народження: м. Ківерці, Волинська обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
З відзнакою 1968 закінчив Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював техніком-оператором Київ. геофіз. комплекс. експедиції Мінгео УРСР. Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1976 асп-ру ун-ту геол. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1976-78 заст. секретаря комітету комсомолу, 1978-81 зав. лаб. каф. геофізики геол. ф-ту.

Читати далі >Колосов Олександр Леонідович

 • Останні зміни:
25.10.1938- 19.07.2001

Місце народження: м. Грозний, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1961 Грозненський ордена Трудового Червоного Прапору нафтовий ін-т, 1966 асп-ру Моск. ін-ту нафтохімічної та газової пром-сті ім. І.М. Губкіна. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР: 1966-69 мол. наук. співроб., 1969-86 страш. наук. співроб., 1986-2001 зав. відділом автоматизації геофіз. досліджень. 1975-78 викладав у Київ. ун-ті курс лекцій з геофіз. досліджень свердловин.

Читати далі >Комарова Ольга Василівна

 • Останні зміни:
05.06.1917- 01.01.2006

Місце народження: с. Красковське, тепер Репкінського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1944 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1944-88: 1944 асист., 1959 доцент. каф. регіон. геології та геології СРСР. Наук. кер. палеонт. музею.

Читати далі >Комоцька (Криволап) Людмила Станіславівна

 • Останні зміни:
10.06.1931

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчила 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1960 наук. співроб. НДЧ, з 1962 нач. Волин. експедиції НДЧ геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коржнев Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
26.11.1946

Місце народження: с. Улус-Черга Шебалинського р-ну, Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Томський ун-т ім. В.В. Куйбишева зі спец. «геохімія». З 2002 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 200
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи