ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Корнєєнко Сергій Віталійович

 • Останні зміни:
19.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою 1988 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1991-93 інженер, 1993-97 асист., з 1997 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Коровніченко Герасим Маркович

 • Останні зміни:
03.03.1901- 24.06.2000

Місце народження: с. Цибульківка, тепер Царичанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. ІНО. У Київ. ун-ті 1926-51: асист., з 1949 доцент. каф. петрографії. 1949 присвоєно вчене звання доцент.

Читати далі >Коровніченко Євген Герасимович

 • Останні зміни:
13.03.1926- 23.07.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Півстоліття працював у Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1949-55 асист., 1955-61 старш. викл., 1961-62 в.о. доцент., 1962-99 доцент.

Читати далі >Костенко Наталія Валентинівна

 • Останні зміни:
04.10.1956

Місце народження: м. Інза Ульяновської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геол. зйомка і розшуки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів НАН України. 1979-82 мінералог пошуково-геологорозвідувальної партії № 49 ДП «Кіровгеологія». У Київ. ун-ті: 1985-2008 провід. інженер, що виконує НТР, НДЛ фіз.-хім. досліджень гірських порід, 2008-09 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід НДС, з 2009 зав. НДС фіз.-хім. досліджень гірських порід.

Читати далі >Костюченко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
24.11.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: з 2002 асист., з 2006 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геолог. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кошляков Олексій Євгенович

 • Останні зміни:
29.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979-80 інженер, 1980-93 асист., 1993 доцент., з 2001 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту. Засновник навч. лаб. геоінформаційних технологій на каф. гідрогеології та інж. геології Київ. ун-ту.

Читати далі >Кравченко Дмитро Володимирович

 • Останні зміни:
07.01.1976

Місце народження: м. Краматорськ, Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 геологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру 2002 ун-ту загальної та історичної геології каф. У Київ. ун-ті працював на каф. заг. та іст. геології: з 2002 асист., з 2007 доцент. 2004-07 відп. за навч. та вироб. практики геол. ф-ту. З 2007 заст. декана з навч. роботи геол. ф-ту.

Читати далі >Красовський Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
03.07.1933- 12.12.2002

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1956 Київ. ун-т. Працював у геофіз. партіях тресту «Укргеофізрозвідка»: 1956-57 інженер, 1958-59 нач. загону, 1959-60 техн. кер. партії. Вступив 1960 до асп. Ін-ту геол. наук АН УРСР, у 1961 переведений до асп-ри Ін-ту геофізики АН УРСР. В Ін-ті геофізики АН УРСР: 1963-67 гол. механік, 1967-68 гол. інженер, 1968-82 старш. наук. співроб., 1970-73 заст. дир. Ін-ту геофізики АН УРСР з заг. питань. 1982-87 зав. лаб. гравітаційного моделювання, 1987-2001 зав. відділом комплекс. інтерпретації потенціальних полів. Викладав 1985-95 на геологічному ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Кризський Микола Михайлович

 • Останні зміни:
12.12.1936

Місце народження: м. Первомайськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1965 КІБІ. 1986 присуджено вчене звання старш. наук. співроб. З 1992 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Крокос Володимир Іванович

 • Останні зміни:
26.06.1889- 28.11.1936

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 Новоросійський ун-т (м. Одеса). Упродовж 1912-22 працював у Новоросійському ун-ті, 1922-26 в Одес. с.-г. ін-ті, 1928-36 зав. палеонт. відділу в Ін-ті геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті 1927-36: професор., зав. каф. геології і палеонтології. 1932-36 перший декан геол.-геогр. ф-ту.

Читати далі >Крочак Марина Дмитрівна

 • Останні зміни:
06.05.1960

Місце народження: м. Бердськ Новосибірської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1982 геол.-геофіз. ф-т Новосибірського ун-ту. У Київ. ун-ті: 2003-2007 асист., 2007-10 доцент. загальної та історичної геології каф., з 2010 доцент. геології нафти і газу каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Кузьменко Павло Миколайович

 • Останні зміни:
12.09.1983

Місце народження: м. Гребінка, Полтавської обл.
Науковий ступінь: кандидат геол. наук.
Остання займана посада: доцент.
Кузьменко Павло Миколайович (нар. 1983), кандидат геол. наук, асистент, геофізик. Закінчив 2006 геологічний факультет Київ. ун-ту. З 2009 працює на каф. геофізики Київ. ун-ту: асист. (2009–2015), з 2009 – доцент. З 2009 розпочав викл. діяльність.

Читати далі >Кулік Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.03.1941- 16.11.2011

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1963 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті на каф. геофізики з 2006 професор. за сумісн.

Читати далі >Куліковський Вацлав Костянтинович

 • Останні зміни:
26.12.1916- 31.01.1988

Місце народження: c. Коща, тепер Троянівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1941 геолого-географічний ф-т Київ. Держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, 1951 асп-ру ун-ту. 1941-47 працював у геол. експедиціях Верхоянського краю об’єднання «Дальстрой», у Донецьк. індустріальному ін-ті 1951-56: старш. викл., декан. У Київ. ун-ті: 1956-78 доцент., 1956-76 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 1978-85 професор.

Читати далі >Курганський Валерій Микитович

 • Останні зміни:
02.05.1940

Місце народження: м. Курськ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Грозненський нафтовий ін-т. 1962-65 працював мол. наук. співроб. у Грозненському нафтовому НДІ, 1968-70 старш. наук. співроб. в Укр. НДІ нафтовидобувної промисловості. У Київ. ун-ті: 1970-96 доцент., з 1996 професор. геофізики каф. Започаткував у Київ. ун-ті наук. напрямок в галузі геофіз. методів дослідження свердловин.

Читати далі >Курило Марія Михайлівна

 • Останні зміни:
15.04.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2005 асп-ру ун-ту. 2005-07 працювала мол. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту Київ. ун-ту, з 2007 асист. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Курило Михайло Васильович

 • Останні зміни:
30.11.1947

Місце народження: с. Дарахів Теребовлянського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював геологом, гол. геологом Зангезурської геологорозвідувальній експедиції (Вірменія). Навчався з 1974 в асп-рі Ін-ту геохімії і фізики мінералів АН УРСР. З 1995 працює в Київ. ун-ті доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Лазарєва Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
27.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп-ру ун-ту зі спец. «мінералогія». Працювала за розподілом у ВО «Таджикгеологія» (Памірська ПЗЕ) на посаді інженера-геолога. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1995-96 інженер, 1996-2001 мол. наук. співроб., 2001-2006 асист., з 2006 доцент мінералогії, геохімії та петрографії каф.

Читати далі >Ларін Костянтин Леонідович

 • Останні зміни:
14.01.1909- 01.01.1998

Місце народження: м. Одеса .
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1932 Київ. гірничо-геол. ін-т. У 1933-35 працював викл. Київ. гірничо-геол. ін-ту, 1935-41 викл. геологорозвідувального технікуму, 1941-43 викл. геологорозвідувального технікуму м. Семипалатинськ. 1944-51 дир. геологорозвідувального технікуму (м. Київ). У Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: 1955-70 старш. викл., 1970-72 доцент.

Читати далі >Латиш Василь Трохимович

 • Останні зміни:
07.12.1922- 05.01.2004

Місце народження: с. Рудівка, тепер Прилукського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1948 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії і геохімії каф.: 1951-54 асист., 1954-55 старш. викл., з 1955 доцент., 1958-76 зав. каф. каф. мінералогії і геохімії.

Читати далі >Литвак Діамар Рафаілович

 • Останні зміни:
01.04.1929

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1957 гідромеліоративний ф-т Укр. ін-ту інженерів водного гос-ва (м. Рівне). З 1975 працює за сумісн. доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту, 1985-91 доцент. на геол. ф-ті.

Читати далі >Лісний Георгій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1986 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1986-92 асист., 1992-94 доцент.

Читати далі >Лічков Борис Леонідович

 • Останні зміни:
19.07.1888- 20.10.1966

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 Київ. ун-т. Запрошений до викладання на природн. ф-ті Київ. ун-ту у 1919. 1924-27 очолив наук.-досл. каф. геології. Перший дир., а згодом замісник дир. Укр. геол. комітету (1918-27).

Читати далі >Лукієнко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
28.02.1939

Місце народження: с. Артем Ростовської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1963 геол. ф-т Львів. деж. ун-ту ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті: 1996 професор., 1997-2003 зав. загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Лучицький Володимир Іванович

 • Останні зміни:
02.05.1877- 20.10.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив 1899 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1900-05 стипендіат Київ. ун-ту, що готується до професор. звання. 1905-09 приват-доцент., 1914-24 ордин. професор. ун-ту. З 1912 зав. каф. геології Київ. ун-ту.

Читати далі >Люльєв Юрій Борисович

 • Останні зміни:
11.10.1928- 17.08.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1954 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1967 асп-ру Ін-ту геол. наук УРСР. У Київ. ун-ті: з 1954 зав. Геологічним музеєм, геолог, старш. геолог, нач. геол. партії НДС; упродовж 1967-85: асист., старш. викл. загальної та історичної геології каф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Люрин Ігор Борисович

 • Останні зміни:
20.07.1936- 04.07.2011

Місце народження: м. Богуслав Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 Ніжинський держ. пед. ін-т, 1967 асп-ру Ін-ту зоології АН УРСР. У Київ. ун-ті 1990-2001 доцент. загальної та історичної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Маков Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
07.01.1911- 01.01.1948

Місце народження: м. Вороніж, Росія .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1933 Київ. вищі інж. курси зі спец. «інж.-гідрогеолог». З 1937 – доцент., з 1944 професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мандрик Борис Миколайович

 • Останні зміни:
07.12.1938

Місце народження: с. Костянтинівка Тамбовського р-ну Хабаровського краю, тепер Хабаровської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: з 1964 інженер, старш. інженер НДС, старш. інженер гідрогеології та інженерної геології каф., зав. лаб., асист., старш. викл., доцент.

Читати далі >Марусенко Яків Ілліч

 • Останні зміни:
01.01.1914- 01.01.1990

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Ін-т інженерів водного госп-ва. З 1984 старш. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Маслов Борис Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1947

Місце народження: м. Глухів Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1969 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту механіки АН УРСР (м. Київ). З 1995 викладає на геологічному ф-ті Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Мельников Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1882- 06.01.1937

Місце народження: Донеччина.
Навчався 1902–05 у Ново-Олександрівському лісовому інституті, з якого був виключений за участь у революційних виступах. Закінчив Петербурзький гірничий інститут (1914). У Київському ун-ті: 1933–34 ректор.

Читати далі >Мєнасова Анжеліна Шевкетівна

 • Останні зміни:
18.12.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 1987 геол. ф-т МДУ ім. М.В. Ломоносова, 2002 асп-ру геологічного ф-ту Київ. ун-ту (загальної та історичної геології каф.). У Київ. ун-ті: 2002-03 мол. наук. співроб., 2003-10 асист., з 2010 – доцент. каф. заг. та іст. геології.

Читати далі >Митрохин Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
01.01.1973

Місце народження: м. Шостка Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1999-2004 асист., з 2004 доцент.

Читати далі >Михайлов Володимир Альбертович

 • Останні зміни:
12.07.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1999 працює в Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: доцент., з 2003 доктор. геол. наук, з 2004 зав. каф., з 2005 професор., 2004-07 декан геол. ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 200
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи