ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Армашевський Петро Якович

01.01.1851- 22.05.1919

Місце народження: м. Новозибків Чернігів. губ., тепер Брянська обл. Росія.
Науковий ступінь: доктор мінералогії і геогнозії.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1872 фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1873 консерватор мінерал. каб., приват-доцент., професор., 1891-1919 зав. мінералогії (і петрографії) каф. Магіст. дис. «Геологический очерк Черниговской губернии» (1883), докт. дис. «Геологические исследования в области бассейнов Днепра и Дона» (1903). Осн. напрямки наук. діяльності: дослідження в області літології, мінералогії, регіон. геології, іст. геології, стратиграфії, гідрогеології, археології. Один із фундаторів осадочної петрографії і теригенно-мінерал. напрямку в геології. Висунув гіпотезу про водне походження лесів. Обґрунтував виділення канівського ярусу, впровадив у практику викладання для геол. спеціальностей навч. геол. екскурсії. Учні: П.М. і В.М. Чирвінські, В.І. Лучицький, Л.О. Крижановський, П.І. Грищинський, В.В.Дубянський та ін. Дир. Київ. ВЖК (1906-11) та професор. цих курсів. Дійсн. чл. Київ. тов-ва природознавців, С.-Петерб. і Франц. мінерал. тов-в, чл. комісії міськ. управи з орг. водопостачання м. Києва. Розстріляний у 1919. Автор понад 50 наук. праць з геології, мінералогії, гідрогеології, стратиграфії, археології, геол. опису Чернігів., Полтав., Харків. губ., 40-го, 46-го арк. десятиверстної геол. карти Рос. імперії. Осн. праці: Публічныя лекціи по геологіи и исторіи Кіева. К., 1897. Л-ра.: Памяти П.Я. Армашевского / В.И. Вернадский. К., 1919; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Макаренко Д.Є. Голгофа українських геологів. К., 2007. Арх.: ЦДІАК України. Ф.707, оп. 64, 1898 р., спр. 35; ДАК. Ф. 16, оп. 465, спр. 4769, арк. 208-221; Ф.16, оп. 465, спр. 4768, арк. 8-14.

Автор: В.Ф. Грінченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи