ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бартошевський Василь Іванович

31.12.1908- 06.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1938 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1938-41 мол. наук. співроб. Ін-ту геол. наук, одночасно 1940-41 викладав у Київ. геологорозвідувальному технікумі. 1939-41 за сумісн. асист. каф. петрографії і мінералогії Київ. ун-ту. 1943-45 петрограф Волин. геолого-зйомочної партії. У Київ. ун-ті: 1945-51 асист. геології родовищ корисних копалин каф., 1952-53 в.о. доцент. каф. петрографії, старш. викл., 1953-63 доцент. каф. геології родовищ корисних копалин. Кандидат дис. «Щелочные породы Волыни и их связь с рапакиви» (1949). Читав курси з петрографії, кристалографії, петрохімії, корисних копалин, методів петрографічних досліджень, мінераграфії. За ініціативи Б. створена перша на геологічному ф-ті мінераграфічна лаб., де готувалися великі еталонні колекції аншліфів руд, придбано сучас. прилади та апаратуру. Мінераграфічний практикум стає обов’язковим для студентів геол. відділу. Знавець кристалооптичних і мінераграфічних методів дослідження мінералів. Брав участь у геол. зйомці території України, вивчав чарнокіти Інгуло-Інгулецького вододілу, геологію Волин. родовища пегматитів. Склав геол. карту Волин. п’єзокварцевого р-ну. Досліджував лужні породи пн.-зх. частини УЩ, вулкани України і ефузиви Львів. западини, вулканічні породи Волино-Подільської плити. Здійснив одне з перших в Україні петроструктурне дослідження гранітних масивів пн.-зх. частини УЩ. В останні роки свого життя вивчав металогенічні особливості лужних порід Сущано-Пержанської зони, які також розглядав як метасоматичні утворення. Автор 20 наук. праць. Осн. праці: Щелочные породы Волыни и их связь с рапакиви: Монография. К., 1955; Полезные ископаемые: Навч. посіб. К., 1961. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2004.

Автор: Г.В. Донченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи