ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бєлєвцев Яків Миколайович

07.04.1912- 29.08.1993

Місце народження: с. Раздольє, тепер Курської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН УРСР.

Закінчив 1937 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1939-41 працював у тресті «Кривбасгеологія», 1941-44 у геол. організаціях Кемеровської обл., 1944-46 гол. геолог Криворіз. геол. треста, 1946-53 гол. геолог Кіровської експедиції Мін-ва геології СРСР. 1953-69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР. Водночас у 1955-68 професор. Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Многопластовая схема стратиграфии Криворожской свиты» (1946), докт. дис. «Фазы формирования структур и рудоносность Криворожского бассейна» (1952). За час роботи в Київ. ун-ті заклав основи важливих у практ. плані курсів: «Структури рудних полів та родовищ», «Металогенія». З 1969 працював в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР. Сфера наук. досліджень: вивчення геології та генезису рудних корисних копалин, головним чином залізних руд Криворіз. залізорудного басейну, металогенії докембрію та розробка теорії рудоутворення, створення стратиграфічної, тектонічної схеми і геол. карти Криворіз. басейну. Під кер. та за активної участі Б. складено карти металоносності території УРСР. Виконав великомасштабне геол. картування Криворіз. залізорудного басейну, на основі якого розроблено стратиграфічну й тектонічну схеми та складено геол. карту басейну. Гол. ред. «Геол. журн.» АН УРСР (з 1961). Удостоєний Держ. премій СРСР (1951, 1974). Автор понад 300 наук. праць, 20 монографій. Осн. праці: Генезис железных руд Криворожского бассейна. К., 1959; Металлогения Украины и Молдавии. К., 1974. (в соавт.); Метаморфогенное рудообразование. К., 1979. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Геологи. Географы / Молявко Г.И., Франчук В.П., Куличенко В.Г. К., 1985.

Автор: Г.В. Донченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи