ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бірдус Сергій Олександрович

12.05.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.

Закінчив з відзнакою 1982 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1983-85 мол. наук. співроб., 1985-90 асист. Кандидат дис. «Решение задач сейсмической голографии методом послойного продолжения волновых полей» (1986). Викладав курси: «Теорія оборобки геофіз. інформації», «Обробка даних структури геофізики на ЕОМ». Сфера наук. діяльності: мат. моделювання явищ дифракції в сейсморозвідці. Займався розробкою методу сейсмічної голографії – пошарового дифракційного перетворення. Працює в компанії Paradigm (Австралія). Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Сейсмическая голография сложнопостроенных сред. М., 1989 (в соавт.); Учет анизотропии и дисперсии при обращенном продолжении сейсмических волновых полей // Известия АН СССР. Физика Земли. М., 1986. №11 (в соавт.); К вопросу построения сейсмических изображений копсолидированной коры // Геофизический журн. №2. К., 1988 (в соавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський та ін. К., 2004.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи