ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бурксер Євген Самійлович

23.07.1887- 25.06.1965

Місце народження: м. Одеса .
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.

Слухав лекції у Сорбонні (Франція). Особисто знайомий з Марією Кюрі. Закінчив 1909 Новоросійський ун-т (м. Одеса), отримав диплом І ступеня. З 1910 зав. та організатор першої в Росії радіологічної лаб. (м. Одеса). За ініціативи Б. у 1921 на базі лаб. створено Ін-т прикладної хімії і радіології, який він очолив. З 1922 зав. каф. неорганічної хімії Ін-ту прикладної хімії і радіології. Організував та очолив 1921-31 Хіміко-радіологічний ін-т (м. Одеса). 1934 професор. каф. неорг. хімії Одес. ун-ту. З 1938 зав. відділу Ін-ту геол. наук АН УРСР. У Київ. ун-ті працював 1938-40, 1944-59, де у 1944 організував каф. радіогеології, кер. фуркації «Радіометоди геофіз. розвідки». Викладав спец. курс «Радіометрія», з 1938 «Будова речовини», «Вчення про радіоактивність» та ін. Керував наук. дослідженнями аспірантів. Осн. місце роботи – Геол. ін-т АН УРСР (нині Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України). Сфера наук. діяльності: вивчення радіоактивності природ. об’єктів, методи визначення абсолютного віку гірських порід, гідрохімії та геохімії мінеральних вод, соляних водоймищ і лікувальних грязей. Фундатор нового напрямку геохімії – агрохімії. Один із основоположників науки XX ст. – радіології. Чл. Тов-ва з популяризації політ. та наук. знань, Менделєєвського тов-ва, Комітету по метеоритам. Нагороджений медаллю «За доблесну працю». Автор понад 200 наук. праць, 106 з проблем радіоактивності і геохімії, 35 з неорг. та аналіт. хімії, у т.ч. 2 удостоєні премії Комітетом по хімізації, Наркомпросом, Менделєєвським тов-вом («Одесские лиманы», Москва, 1949). Осн. праці: Геохимическая обстановка в южных районах Украинской ССР и прогноз ее возможных применений в результате орошения. К., 1956 (в соавт.); Геохімія та її значення в народному господарстві. К., 1951; Как определяется возраст горных пород и Земли. К., 1954; Утворення та руйнування хімічних елементів у космосі. К., 1956; Радіоактивні елементи та їх значення в природі. К., 1958. Л-ра: Євген Самійлович Бурксер: бібліографічний покажчик літератури // Вчені Одеси, 1998. Вип. 25; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи