ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Головцин Василь Миколайович

20.06.1905 - 22.10.1968

Місце народження: с. Острецово Сретенської волості Галицького пов. Костром. губ., тепер Полкінський р-н Костром. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1932 Свердловський гірничий ін-т (РФ), в якому 1933 створив каф. геофіз. методів розвідки, яку очолював до 1948. У Київ. ун-ті 1948-61 зав. каф. геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (нині геології родовищ корисних копалин каф.) геологічного ф-ту. В Ін-ті геол. наук АН УРСР: 1948-53 зав. лаб. структурної геології корисних родовищ. В Ін-ті геофізики НАН України: 1961-63 зав. відділлу електрометрії, 1963-68 кер. комплекс. геофіз. обсерваторії. 1952-53 дир. Астрономічної обсерваторії. Завдяки його зусиллям в КАО працював 1952-55 відділ геофізики, в якому розроблялись прямі та обернені задачі гравіметрії для збурюючих тіл найпростішої форми. 1960 перейшов у новостворений НДІ геофізики АН УРСР, де очолював відділ електрометрії. Кандидат дис. присвячена можливостям використання електр. методів при вивченні карсту (1935), докт. дис. «Використання електророзвідки для пошуків мідноколчеданних покладів в сланцевій смузі Уралу» (1940). Осн. напрямки наук. діяльності зосереджені в галузі геофізики. Відомий фахівець з методів електророзвідки постійним струмом. Значну роль відіграли його наук.-метод. розробки з питання вивчення карсту методами електророзвідки, а також методики інтерпретації електор. зондувань. Проводив дослідження з електричного зондування – під його кер. здійснено розвідку окремих ділянок УЩ, Криму, Причорноморської западини. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями: «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 19412-45 рр.» (1945), «За трудову доблесть» (1948). Автор понад 70 наук. та наук.-метод. праць. Осн. праці: Електрична розвідка корисних копалин. К., 1961 (у співавт.); Карстолого-геофизические исследования шахты Крубера на Караби-яйле в Крыму / Теоретическая и экспериментальная геофизика. К., 1965 (в соавт.); Применение геоэлектрических методов исследований к решению основных проблем карста Горного Крыма. К., 1966 (в соавт.). Л-ра: Богородський О. Ф., Чернега М. Я. Астрономічна обсерваторія Київського університету імені Тараса Шевченка. Історичний нарис / Астрономічна обсерваторія Київського університету імені Тараса Шевченка 150 років. Сторінки історії та результати наукових досліджень. К., 1995; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. Молявка В.Г., доцент. Зінченка О.В. К., 1999; Отчет о деятельности АО КГУ за 1952 г. // Публ. КАО. № 7. 1956; Зельдіна М. Ю. В.Н. Головцин // Вісн. КГУ. Астрономія. Вип. 11. 1969; Грищук П.І., Продайвода Г.Т. Професор В.М. Головцин – фундатор школи електророзвідки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 100-річчя з Дня народження) // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2006. Вип. 38; Енциклопедія Сучасної України. Т.6. К., 2006. Арх.: Арх. КНУ імені Тараса Шевченка. 1961-64. Спр.110-пвс.  

Автор: П.І. Грищук, Л.В. Казанцева

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи