ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гожик Андрій Петрович

14.12.1962

Місце народження: смт Гоща Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1984-86 інженер, 1986-1994 мол. наук. співроб., 1994-2001 старш. наук. співроб., 1996-2000 зав. фізико-хімічних досліджень гірських порід лаб., 2001-04 асист., з 2004 доцент. мінералогії, геохімії і петрографії каф., 2004-07 заст. декана з навч. роботи. Кандидат дис. «Фізичні властивості гранітоїдів інгуло-інгулецького району Українського щита, та їх використання для палеогеодинамічного аналізу та металогенічного прогнозу» (1994). Фахівець з розробки питань взаємозв’язку фіз. властивостей і складу гірських порід, методики палеогеодинамічного аналізу гранітоїдних об’єктів за петрофізичними даними, генетичної петрофізичної класифікації гранітоїдів, охорони довкілля при освоєнні надр. Нагороджений Грамотою ВР України. Автор 60 наук. праць. Осн. праці: Петрофизика гранитоидов Украинского щита. К., 1987 (в соавт.); Петрохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання. К., 2003 (у співавт.); Структура англомовної наукової статті з геології. К., 2001 (у співавт.); Космогеологія. К., 2003 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: В.Ф. Грінченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи