ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вижва Сергій Андрійович

02.04.1960

Місце народження: с. Заріччя Володимир-Волин. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

Геофізик. Закінчив 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 1986-87 геофізик, 1987-89 нач. загону геофіз. партії, 1987 гол. інженер Комплекс. геофіз. експедиції вироб. геол. об’єднання «Північукргеологія». У 1989-92 провід. інженер Базової наук.-досл. лаб. петрофізики геол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1992 працював на викл. роботі на геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту: 1992-97 асист., 1997-2004 доцент., 2002-04 в.о. зав. каф. геофізики, 2004-07 зав. каф. З 2007 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 в.о. зав. каф. геофізики. У 2012-2015 рр. проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2015 р. - зав. каф. геофізики.

Кандидат дис. «Розробка методу математичного моделювання акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу» (1996), докт. дис. «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів» (2004).

Наук. кер. лаб. теорет. та прикладної геофізики. Голова спец. ради Київ. ун-ту по захисту дис. за спец. «геоінформатика» та «геофізика» (фіз.-мат. та геол. науки).

Розробив і читає курси:  "Ядер. геофізика", "Мат. моделювання геофіз. параметрів на ЕОМ", «Фізика Землі». Брав участь у розробці галузевих стандартів освіти.

Фахівець у галузі інж. та екол. геофізики, мат. моделювання випадкових процесів і полів, дослідження складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу, геофіз. моніторингу небезпечних геол. процесів.

Стипендіат КМ України (1994-96). Нагороджений відомчими відзнаками Держ. геол. служби – медаллю Л.І. Лутугіна (2007), знаком «Почесний розвідник надр» (2009), медаллю В.І.Лучицького (2011), відзнаками Голови Київ. міськ. Держадміністрації – Почесною грамотою (2002), «Знаком Пошани» (2007), Почесною грамотою КМ України (2004), Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України» (2012).. Присвоєно почесне звання «Засл. працівник освіти України» (2009).

Автор понад 240 наукових праць, в т.ч. 10 монографій, 3 підруч., 7 навч. посіб.

Осн. праці: Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. К., 2004; Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти. К., 2008 (у співавт.);  Математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів: навч. посіб. К., 2012 (у співавт.); Ядерна геофізика: підручник. К., 2012 (у співавт.); Нетрадиційні джерела вуглеводнів України:монографія: у 8 кн. Кн.ІІІ. Південний нафтогазоносний регіон; Кн.ІV. Східний нафтогазоносний регіон. Аналітичні дослідження; Кн. V. Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти у Східному нафтогазоносному регіон Україниі; Кн. VІІ. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита. К., 2014 (у співавт.).

Л-ра: Геологія в Київському університеті / під ред. В.І. Павлишина. К., 2011; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / під ред. В.Г. Молявка, О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008. Т. ІІІ.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи