ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://rb.univ.kiev.ua/) є провідною навчально-методичною та науково-дослідною установою в Україні, яка має славетну історію та позитивний досвід досліджень у сфері розвитку радіаційної безпеки у Східній Європі.
У 1975 році Центр розпочав діяльність як Відомча служба радіаційної безпеки, що була створена при Міністерстві вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. Значну роль у становленні та розвитку цієї служби відіграли кандидат біологічних наук Роман Зіновійович Векслярський, який її очолював на той час, досвідчені фахівці фізичного факультету Л.П. Лук’янчук, Т.О. Ніконова, А.М. Скуратовська, К.Г. Кошарський. На службу було покладено обов’язок аналізу стану радіаційної безпеки у всіх вищих навчальних закладах України, які використовували джерела іонізуючого випромінювання в навчальному процесі та науково-дослідній діяльності.
У 2003 році відділ радіаційної безпеки Університету очолила кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Людмила Іванівна Асламова.
У 2010 року на базі відділу радіаційної безпеки Університету було створено Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основною метою діяльності Центру стало забезпечення державної політики у сфері радіаційної безпеки, а одними з головних напрямів та завдань його діяльності визначено:
­– одержання дозволів (ліцензія, санітарні паспорти) на право проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання від Головного управляння Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної інспекції ядерного регулювання України, Служби безпеки України;
– контроль за дотриманням безпечних умов проведення практичних, лабораторних та науково-дослідних робіт із використанням джерел іонізуючого випромінювання;
– підвищення кваліфікації національних та міжнародних фахівців, які працюють на території України з використанням джерел іонізуючого випромінювання в різних галузях науки, техніки, медицини тощо;
– проведення науково-дослідних робіт з розробки та впровадження документів державного рівня з питань радіаційної безпеки та системного підходу до формування комплексних програм з втіленням інноваційних радіаційних технологій;
– міжнародне співробітництво з радіаційної безпеки при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії.
ННЦ є гарантом дотримання норм та правил радіаційної безпеки в Університеті, підтримує постійні зв’язки із зарубіжними партнерами: МАГАТЕ, Міжнародною організацією медичних фізиків (IOMP), Європейською федерацією організацій медичних фізиків (EFOMP), Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida), Шведським Управлінням радіаційної безпеки (SSM), Лундським університетом (Швеція), Університетом Тарту, Каунаським технологічним університетом (Литва), Асоціацією Медичних фізиків Росії, Національним центром радіобіології та радіаційного захисту Болгарії, Національним центром наукових досліджень Франції, РНПЦ онкології та медичної радіології ім. Н.Н. Александрова (Білорусь), Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Інститутом проблем хімічної фізики РАН тощо.
Протягом 2011-2013 років за ініціативою директора Центру Л.І. Асламової вперше в Україні в рамках шведсько-українського проекту UA602A „Quality Assurance and Quality Control in Medical Radiology” в Університеті було проведено 3 міжнародні конференції з медичної фізики “Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”, в яких брали участь понад 500 кращих фахівців із МАГАТЕ, провідних навчальних закладів, медичних, наукових та регулюючих установ країн Євро Союзу та СНД, представники урядових структур та депутатського корпусу України.
Під час проведення міжнародних конференцій, за ініціативою Центру у 2012 році було урочисто підписано меморандуми про співпрацю між Університетом та Національною Академією медичних наук України, у 2011 році - з Державною інспекцією ядерного регулювання України.
Фахівцями Центру приділяється значна увага забезпеченню та контролю якості процесів та послуг з радіаційної безпеки. За результатами аудитів у 2013 році отримано міжнародний та національний Сертифікати відповідності системи управляння якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (http://rb.univ.kiev.ua/).
У рамках співробітництва з шведським регулюючим органом з радіаційної безпеки у 2014 році Центром отримано гранд на закупівлю новітнього обладнання для Університету, яке буде використовуватись у навчальному процесі та науково-дослідній діяльності.
Більше 10 років Центр успішно проводить курси підвищення кваліфікації персоналу, який здійснює окремий вид діяльності в сфері використання ядерної енергії. Програми підвищення кваліфікації розроблені для фахівців, які використовують джерела іонізуючого випромінювання в різних сферах, зокрема таких як: медицина, наука, промисловість, виробництво, транспортування, поводження з радіоактивними відходами тощо. Профіль підготовки фахівців та забезпечення її якості пов’язаний з наявністю в навчальних програмах варіативних блоків згідно рекомендацій МАГАТЕ.
До процесу підвищення кваліфікації залучається як професорсько-викладацький склад Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так і найкращі фахівці Міністерства охорони здоров’я України, Державної інспекції ядерного регулювання України, НАМН України, РНБО, Асоціації радіологів України тощо.
У навчальному процесі використовується сучасна база й можливості таких провідних організацій та установ України, як УДВП „Ізотоп”, ДУ „Інститут ядерної медицини та променевої діагностики” НАМН України, онкологічна клініка „Інновація” тощо, що дає можливість ефективно проводити практичні заняття, застосовуючи найкращі напрацювання та рекомендації МАГАТЕ у цій сфері.
Вперше в Україні фахівцями Центру на замовлення та за підтримки Державного комітету ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров’я України, розроблено критерії щодо звільнення від ліцензування через низьку потенційну небезпеку для здоров’я людини генеруючих пристроїв, що виробляються в країні та надходять із-за кордону. За результатами НДР вийшли Постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.05 № 74, 04.10.06 №1382; нормативно-правовий акт, затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 03.10.08 № 166 «Про затвердження Вимог до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання», зареєстрований 29.11.08 у Міністерстві юстиції України.
У липні 2013 року за ініціативою Центру та за підтримки керівництва Університету, Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної Академії медичних наук України було створено Всеукраїнське об’єднання медичних фізиків та інженерів (http://vomfi.univ.kiev.ua). Першим віце-президентом об’єднання обрано Л.І. Асламову.
Основною метою Об’єднання визначено сприяння розвитку та професійній діяльності в галузі медичної фізики та інженерії в Україні, захист правових, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів її членів, сприяння навчальній та науковій діяльності, впровадження культури радіаційної безпеки, підвищення радіаційного захисту пацієнтів та радіаційної безпеки персоналу, захист та зміцнення здоров’я населення країни.
Всеукраїнське об’єднання медичних фізиків та інженерів успішно співпрацює з міжнародними регулюючими органами (МАГАТЕ, МКРЗ, IOMP, EFOMP тощо) та товариствами, науково-дослідницькими і практичними центрами з медичної фізики та інженерії різних країн.

Асламова Людмила Іванівна

  • Останні зміни:
08.07.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: директор.
Закінчила 1980 з відзнакою біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1983 достроково захистила кандидатську дисертацію. З 1984 р. працює в університеті на посадах: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ фізичного факультету, директор навчально-наукового Центру радіаційної безпеки університету.

Читати далі >Куліч Єлизавета Василівна

  • Останні зміни:
17.09.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: методист вищої категорії.
Закінчила з відзнакою у 2005 році кафедру ядерної фізики фізичного факультету за спеціальністю «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій», в тому ж році вступила до аспірантури університету. З 2009 р. працює в університеті на посадах: інженер 2 категорії, молодший науковий співробітник НДЛ фізичного факультету.

Читати далі >Меленевська Надія Володимирівна

  • Останні зміни:
18.02.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: інженер 1 категорії.
Закінчила з відзнакою у 2004 році біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю біофізика. 2004-2010 навчалася в аспірантурі біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році. З 2011 року працює молодшим науковим співробітником НДЛ «Радіометричні методи досліджень» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Радченко Наталія Володимирівна

  • Останні зміни:
11.12.1981

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: провідний біофізик.
У 2005 році закінчила кафедру біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Сокольський Володимир Еммануїлович

  • Останні зміни:
27.02.1945

Місце народження: інформації не надано.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: інженер 1 категорії.
Провідний науковий співробітник НДЛ «Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь» хімічного факультету.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи