ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Навчально-видавнича група Інституту журналістики Навчально-видавнича група Інституту журналістики

Створена в січ. 2000 р. як навч.-видав. лаб. Реорганізована у вер. 2001 у навч.-видав. групу ІЖ. Ред. групи на поч. 2012 працюють Г.А. Дзюбенко, члени НСПУ М.П. Смілянська-Слов’янова та Н.М. Вернигора. Операторами комп’ютерного набору працюють О.С.Задорожна та Р.О. Мусат, коректор – О.О.Кухарчук. Навч.-видав. групою упорядковуються та видаються наук. період. вид. ІЖ, на даний час видано: щоквартальник «Наукові записки Інституту журналістики» (49 тт.), піврічник «Інформаційне суспільство» (16 вип.), річники «Актуальні питання масової комунікації» (12 вип.), «Українське журналістикознавство» (12 вип.), «Стиль і текст» (12 вип.), «Образ» (13 вип.), «Журналістика» (12 (37) вип.), «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер.: Журналістика» (18 вип.). Редагуються, макетуються та готуються до друку підруч., навч. посібники та монографії викл. ІЖ, здійснюється практ. ознайомлення студентів з ред. роботою у ред. колективах студ. навч. видань: журналу «Світ комунікації»; газ. «Редактор» та «Молодий журналіст». Н.М. Вернигора, І.М. Забіяка

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи