ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стебленко Людмила Петрівна

13.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчила кафедру рентгено-металофізики фізичного факультету Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1967: лаб., інж, 1975 мол. наук. cпівроб., 1990 старш. наук. співроб. Канд. дис. «Особенности движения коротких сегментов приповерхностных дислокационных полупетель в монокристаллах кремния» (1987), докт. дис. «Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію» (2004). Осн. напрями наук. діяльності: нагромаджено великий експерим. матеріал про закономірності динамічної поведінки дислокацій в кремнії – матеріалі, що найбільш широко використовується в сучасній мікроелектронній техніці. Сукупність отриманих результатів складають авт. концепцію, яка полягає у врахуванні при мікроскопічному аналізі деформаційної поведінки точкових та лінійних дефектів не лише пружних, але й кулонівських та спінових взаємодій. На основі комплексної оцінки корельованої зміни фіз. параметрів обгрунтовуються нові методи управління та вдосконалення фіз. властивостей кристалів кремнію, що містять структурні дефекти. Здійснені дослідження є піонерськими, поскільки до теперішнього часу експерим. вивчення впливу багатьох зовнішніх чинників, і зокрема, електрон. збудження на пластичні властивості напівпровідникових кристалів проводилось на рівні макропластичних характеристик пластичності. Відзначена грантом Міжн. фонду Сороса, керувала вітч. та міжн. наук. проектами в рамках Державного Фонду наук. досліджень МОН України. Виступала кер. та консультантом канд. дисертацій. Автор бл. 110 наук. праць, приймала участь 40 наук. конференціях, в тому числі 20 міжн. Осн. праці: Влияние термообработки и металлизации поверхности на процесс открепления дислокаций от примесных центров в кристаллах кремния // ФТТ, 1989.Т.31, № 5 (у співавт.); Характеристики подвижности коротких 60о-ных дислокаций в кристаллах кремния с твердофазными покрытиями // УФЖ, 1990. Т.35. № 5 (у співавт.); The influence of the electron subsystem exitation on the kinetic and dynamic of dislocation. // Solid state Phenom, 1993. V.32-33 ( in co-authorship); Влияние электрического поля на подвижность дислокаций в монокристаллах кремния // Доклады АН Украины, 1993. № 12 (у співавт.); Вплив температури та термообробки на зміну рухливості дислокацій в кристалах кремнію при збудженні електронної підсистеми // Доповіді АН України, 1996. № 12; Влияние ультразвуковой обработки на подвижность коротких дислокаций в кристаллах кремния // ФТТ, 2000. Т.42. № 3; Вплив магнітної обробки на мікротвердість та структуру приповерхневих шарів кристалів кремнію. // Фізика і хімія твердого тіла, 2009. Т.10. № 1.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи