ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Нелінійної оптики кафедра Нелінійної оптики кафедра

В 1964 була створена каф. молекулярної та радіоспектроскопії під кер. проф. чл.-кор. АН України І.І.Конділенка. Під впливом успіхів в галузі квантової електроніки та попиту спеціалістів в цій галузі в 1972 каф. молекулярної та радіоспектроскопії була перетворена в каф. нелінійної оптики. З 1982 каф. очолював проф. В.Л.Стрижевський. Каф. проіснувала до 1993. На каф. проводилися теорет. та експерим. дослідження природи діелектричних і електрооптичних властивостей кристалів; закономірностей формування спонтанного, вимушеного та оберненого комбінаційного розсіювання; теорії нелінійних поляризацій: визначення фізичних закономірностей параметричного розсіювання світла в кристалах, генерації гармонік, обернення хвильового фронту, що привело до нового ефективного напрямку лазерної спектроскопії – інфрачервоної люмінесценції та ап-конверсії. Проводилися дослідження фоторефракційних ефектів в сегнетоелектриках: виявлено нове явище – автохвильове розсіювання, розроблялися різні прилади квантової електроніки, зокрема, комбінаційні лідари. На каф. функціонувала НДЛ з фізики кристалів. Успішний розвиток навч. процесу і наук. роботи забезпечували висококваліф. фахівці каф.: проф. Ю.П.Цященко, проф. П.А.Коротков, проф. В.В.Обуховський, доц. В.І.Малий, ас. Н.Г.Голубєва, ас. В.І.Кисленко, наук. співроб.: Ю.М.Яшкір, Ф.Н.Марчевський, С.Г.Карпенко, В.С.Овечко, О.В.Стоянов, А.І.Писанський, Г.В.Понежа, А.І.Іванісік, О.П.Дем’яненко, інж.: Ю.І.Галінковський, П.С.Радченко, Т.В.Рождественська, лаб-ти: М.М.Колесник, Р.Г.Скибенко, М.М.Трохимець, В.В. Черневич та ін. За час існування каф. нелінійної оптики було опубліковано понад 1000 наук. праць в міжн. та вітч. виданнях, в тому числі учб. посіб., підруч. та монографії: Остроухов А.Л., Стрижевський В.Л., Цвелих М.Г., Цященко Ю.П. Розв’язування задач з курсу загальної фізики. К.,1966; Конділенко І.І., Коротков П.А. Введение в атомную спектроскопию. К.,1976; Гриб Б.М., Конділенко І.І., Коротков П.А., Цященко Ю.П. Электрооптическая дефлекция света. К., 1980; Конділенко І.І., Коротков П.А., Хижняк А.І. Фізика лазерів. К.,1984; Дмитрук Н.Л., Литовченко В.Г., Стрижевський В.Л. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках. К., 1989.

Голубєва Наталія Георгіївна

  • Останні зміни:
23.11.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1971 - закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту , 1974 - асп-ру каф. нелінійної оптики. Працювала мол. наук. співр. лаб. фізики кристалів, асист. каф. нелінійної оптики, доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Карпенко Михайло Семенович

  • Останні зміни:
30.11.1908- 01.01.2004

Місце народження: с. Лазорки Лубенського р-ну Полтав. обл..
Остання займана посада: висококваліфікований робітник лабораторії оптичної обробки інформації та теорії середовищ .
Закінчив мех. відділення професійно-технічної школи (1928). Навчався в Київ. індустріальному ін-ті. Висококваліфікований робітник, фізик-механік. У Київ. ун-ті працював у 1934-87: фізик-механік, зав. фіз. майстернями, інж.-механік наук.-експерим. майстерень, зав. експерим. лаб., файн-механік, старш. механік люмінесцентної лаб., учбовий майстер фіз. факультету, учбовий майстер спецкафедри, старш. механіка НДС, висококваліфікований робітник лаб. оптичної обробки інформації та теорії середовищ радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Конділенко Іван Іванович

  • Останні зміни:
21.05.1919- 01.01.1993

Місце народження: с. Велике Мішкове Амвросієвського р-ну Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан.
Зарахований 1936 як відмінник навчання без іспитів до фізичного факультету Київ. ун-ту. Блискуче захистив дипломну роботу (1941), одержав направлення до асп-ри. Під час ВВВ мобілізований на фронт (листоп. 1941-трав. 1945) до лав артилер. підрозділів. У 1945 переводять в Гол. артилер. управління.

Читати далі >Коротков Павло Андрійович

  • Останні зміни:
15.12.1934

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1957 фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1957 працює у Київ. ун-ті. 1993 – проф. каф. нелінійної оптики.

Читати далі >Лихоліт Микола Іванович

  • Останні зміни:
01.01.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1978 – асп- ру радіофізичного ф-ту. 1978-93 – пройшов шлях від інженера до заст. дир. ЦКБ “Арсенал” з наук. роботи. 1993 – перший заст. дир. – Гол. конструктор КП “ЦКБ “Арсенал”, 2007 – дир. – Гол. конструктор підприємства.

Читати далі >Малий Віктор Іванович

  • Останні зміни:
22.02.1939

Місце народження: м. Нікополь Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1966 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на посадах: 1968-77 - асист., 1978-95 - старш. виклад. каф. нелінійної оптики радіофізичного факультету, 1995-2003 - доц. каф. медичної радіофізики.

Читати далі >Рождественська Тетяна Вікторівна

  • Останні зміни:
01.01.1951

Місце народження: м. Шепетівка Хмельн. обл..
Остання займана посада: інженер.
1973 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. нелінійної оптики. Після закінчення ун-ту працює інженером каф. нелінійної оптики. радіофізичного факультету.

Читати далі >Стрижевський Володимир Леонідович

  • Останні зміни:
01.01.1934- 01.01.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
1956 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту.

Читати далі >Цященко Юрій Пантелеймонович

  • Останні зміни:
01.01.1932- 01.01.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту 1956, асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті працював з 1960 на посадах від асист. до доц. каф. нелінійної оптики радіофізичного факультету. У 1982 -88 - зав. каф. фізики Київського зенітного ракетного інж. училища; 1988-97 - зав. каф. фізики Київського автомобільно-дорожнього інституту (нині Нац. транспортний ун-тет).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи