ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коротков Павло Андрійович

15.12.1934

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив 1957 фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1957 працює у Київ. ун-ті. 1993 – проф. каф. нелінійної оптики. Захистив 1964 канд., 1990 – докт. дис. “Прояви міжмолекулярної та електрон-фононної взаємодії в спектрах комбінаційного розсіювання світла конденсованої фази”. Вперше експерим. отримав і дослідив індикатрису інтенсивності й ступені деполяризації смуг комбінаційного розсіяння світла та визначив їх квантовий вихід; виявив та дослідив резонансне комбінаційне розсіяння світла, на базі якого створено напрямок в аналіт. спектроскопії; створив методику визначення оптимальних робочих параметрів КР-лазерної діагностики атмосфери. На базі експерим. виміряних величин екситонного розщеплення в спектрах КР у квадруполь-квадрупольному наближенні визначив матричні елементи резонансної взаємодії молекул в елементарній комірці декількох типів ґраток та параметри анізотропної деформації внутр. кристалічного поля. Встановив межу швидкодії електрооптичних пристроїв та перспективність використання речовини за спектрами КР для створення елементів керування лазерного випромінювання на основі ефектів Покельса та Кера. Дослідив природу утворення титан-дифузного хвильового шару. Дослідив процеси конкуренції вимушеного та оберненого КР. Досліджує нелінійні ефекти при розповсюдженні оптичного вимушеного випромінювання у волоконних світловодах. Прочитав більше 11 курсів: „Атомна спектроскопія”, „Молекулярна спектроскопія”, „Радіоспектроскопія”, „Лазерна фізика та нелінійна оптика”, „Основи екології”, „Фізика екосфери” та ін. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2001), премії ім. Тараса Шевченка Київ. ун-ту (2002). Акад. АН ВШ України (1999). Автор понад 370 наук. праць, в т.ч. 29 авт. свідоцтв, 3 монографій, 3 підручників, 5 навч. посібників. Осн. праці: Электрооптические дефлекторы света. К., 1980; Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах. Житомир, 2002; Сучасний термінологічний словник з радіофізики. К., 2006 (у співавт.); Експериментальна лазерна фізика. К., 2004 (у співавт.); Експериментальна лазерна оптика. К., 2007 (у співавт.); Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах. К., 2008 (у співавт.)

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи