ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лихоліт Микола Іванович

01.01.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

1975 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1978 – асп- ру радіофізичного ф-ту. 1978-93 – пройшов шлях від інженера до заст. дир. ЦКБ “Арсенал” з наук. роботи. 1993 – перший заст. дир. – Гол. конструктор КП “ЦКБ “Арсенал”, 2007 – дир. – Гол. конструктор підприємства. З 1986 – старш. викл., 1996 – доц. каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту. 1980 захистив канд. дис. «Активная и параметрическая спекроскопия комбинационного рассеяния света на пляритонах и фононах». Осн. наук.-техн. інтереси: питання фіз. та нелінійної оптики, наук. й техніко-технолог. питання розробки та досліджень сучасних оптичних і оптико-електрон. приладів і систем військ., космічного та загальнотехн. призначення, що складають наук.-тех. напрями діяльності КП “ЦКБ “Арсенал”, у створення яких він вніс значний особистий наук.-техн. творчий внесок та здійснює організаційно-техн. кер-во як Гол. конструктор та Голова вч. ради підприємства. Викладає навч. курси: “Оптика високих інтенсивностей”, “Фіз. основи управління параметрами оптичного випромінювання”. Чл.-кор. Академії технолог. наук України, дійсний член Міжн. академії навігації та управ. рухом., Міжн. академії “Контенант”, член Колегії нац. експертів країн СНД з лазерної техніки та технологій (3 каденцій, в т.ч. діючої) – нац. експерт України з лазерної техніки та лазерних технологій. Заслужений машинобудівник України (2003), Почесний працівник космічної галузі України (2008). Автор понад 100 наук. праць, у т.ч. авт. свідоцтв, патентів на винаходи. Монографія рекомендована як підруч. для студентів ВНЗ та посіб. інженерам-розробникам в галузі оптичного та оптико-електрон. приладобудування. Осн. праці: Проектування тепловізійних та телевізійних систем спостереження. Монографія. К., 2007 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи