ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Неорганічної хімії кафедра Неорганічної хімії кафедра

Неорганічної хімії кафедра Хімічного ф-ту. В Ун-ті св. Володимира 1891 створено хім.-неорг. відділення лаб., що переросло в каф. неорг. хімії. 1894-26 її очолював учень П.П. Алексєєва Я.М. Барзиловський, який висловлював погляди про складну природу елементів, існування найменших частинок (атомів) у дусі гіпотези Проута. З відновленням Київ. у-ту в 1933 було відкрито окремий хім. ф-т з 4 каф.: неорганічної хімії (проф. В.О. Ізбеков), аналітичної хімії (доц. М.І. Пер’є), органічної хімії (проф. С.М. Реформатський), фіз. і колоїдної хімії (проф. К. Волков). Після ВВВ проф. Я.А. Фіалков розпочав вивчення комплекс. сполук, яке згодом домінувало в наук. діяльності каф. Під кер. проф. Ю.К. Делімарського (1951-64) проводились дослідж. з електрохімії розплавлених солей. У 1960-77 каф. очолював проф. А.М. Голуб, 1978-98 – акад. НАН України, засл. діяч науки і техніки України В.В. Скопенко. З 1998 зав. каф. чл.-кор. НАН України М.С. Слободяник. Осн. напрями наук. досліджень каф. – хімія коорд. сполук та оксидні матеріали з особливими електрофіз. властивостями. Дослідж. в галузі коорд. сполук пов’язані з іменами А.М. Голуба, В.В. Скопенка. Під їх кер. було створено наук. школу, яка вважається однією з найавторитетніших не тільки в Україні, а й за її межами. Досягнення школи відзначені трьома Держ. преміями України в галузі науки і техніки, премією ім. В.І. Вернадського. За заслуги в наук.-пед. роботі та розбудові ун-ту акад. В.В. Скопенко удостоєний звання Герой України з врученням ордену Держави (1999). Докт. дис. за цим напрямом захистили: В.М. Кокозей (1994), Р.Д. Лампека (1997), В.М. Зайцев (1997), А.К. Трохимчук (1997), К.В. Домасевич (1998), А.І. Брусиловець (2000), О.А. Голуб (2002), В.М. Амірханов (2002), І.О. Фрицький (2003). На поч. 1960-х А.М. Голуб започаткував новий матеріалознавчий наук. напрям, у рамках якого розроблені фіз.-хім. основи керованого синтезу кристалічних фосфатів одно- й полівалентних металів, також функціон. оксидних матеріалів (М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, С.А. Неділько, А.М. Сич, Ю.О. Тітов). Синтезовано й досліджено ряд фосфатних матриць, з’ясовано вплив гомо- і гетеровалентного заміщення та умов вирощування кристалів на нелінійно-оптичні характеристики складних фосфатів типу КТР (КТіОРО4) (М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний). Розробляються енергозберігаючі методи синтезу особливо міцної конструктивної кераміки, оксидних матеріалів з металічною, а потім і високотемпературною надпровідністю (С.А. Неділько, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд). Встановлені особливості утворення представників сімейства шаруватих перовскітоподібних сегнето-, п’єзоелектриків типу AnBnO3n+2 із систем сумісно осаджених компонентів (А.М. Сич, Ю.О. Тітов). Цикл робіт з хімії фосфатів полівалентних металів відзначено премією ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (1989). Докт. дис. за цим напрямом захистили: С.А. Неділько (1994), П.Г. Нагорний (1998), Ю.О. Тітов (2003). Каф. співпрацює з науковцями Вроцлав. (Польща), Лейпциг. (Німеччина) ун-тів, ін. наук. й ВНЗ України й закордоном. Осн. праці: А.М. Голуб. Неорганічна хімія. Ч.1, 2. К., 1968, 1971; В.В. Григор’єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. Загальна хімія. К., 1979, 1991; А.М. Голуб, В.В. Скопенко. Основи координаційної хімії. К., 1977; В.В. Скопенко, Л.І. Савранський. Координаційна хімія. К., 1997, 2004; В.В. Скопенко, В.Я. Зуб. Координаційна хімія. Практикум. К., 2002; М.С. Слободяник, Н.В. Улько, К.М. Бойко, В.М. Самійленко. Загальна та неорганічна хімія. Практикум. К., 2004. <i>М.С. Слободяник </i>

Амірханов Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
26.03.1958

Місце народження: м. Тбілісі (Грузія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1981-83 працював у ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1987 – асист., старш. викл., 1997 – доц., з 2003 – проф. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Арбузова Алла Петрівна

 • Останні зміни:
12.10.1940

Місце народження: м. Краматорськ Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
2001-08 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії хім. ф-ту.

Читати далі >Багінський Іван Леонідович

 • Останні зміни:
24.05.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: з 2002 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Барзиловський Яків Миколайович

 • Останні зміни:
01.10.1845- 31.12.1926

Місце народження: Борзенький уїзд Чернігів. губ..
Науковий ступінь: доктор хімії.
Остання займана посада: приват-доцент, завідувач кафедри неорганічної хімії.
В Ун-ті св. Володимира: 1872 – лаборант хім. лаб., 1880 – приват-доц., 1882 за конкурсом обраний Радою ун-ту штатним доц. (до 1886), 1896-1926 – зав. каф. неорганічної хімії Київ. ун-ту. 1886 переїхав до С.-Петерб., де поступив на службу в мін-во держ. майна й був зарахований приват-доц. С.-Петерб. ун-ту.

Читати далі >Бєлінська Ірина Василівна

 • Останні зміни:
07.08.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2006-2012 – старш. наук. співроб. міжфакультет. НДЛ «Біологічно активні речовини».

Читати далі >Біліченко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
22.01.1941

Місце народження: с. Черевки Комишнанськ. р-ну Полтавськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-71 – мол. наук. співроб. філії Всесоюз. НДІ штучного волокна. У Київ. ун-ті: 1971 – мол. наук. співроб., 1976 – старш. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1995-2001 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Бойко Клара Марківна

 • Останні зміни:
05.03.1931

Місце народження: с. Сахновщина Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1956 – мол. наук. співроб. лаб. електрохімії ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1963 – асист., старш. викл., 1968-2008 – доц. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Болдог Іштван Йосипович

 • Останні зміни:
30.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: з 2005 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Болдог Йосип Йосипович

 • Останні зміни:
03.09.1948- 26.12.2003

Місце народження: м. Виноградів Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1970-74 – асист. каф. неорг. хімії хім. ф-ту. 1975-2003 – старш. викл., доц. КПІ.

Читати далі >Брусиловець Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1941- 29.09.2013

Місце народження: с. Кобижча Бобровицького р-нy Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1967 – асист., 1975 – старш. викл., 1982 – доц., 2001-2013 – проф. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Бувайло (Виноградова) Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
26.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
З 1998 – інженер І кат., з 2000 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Васильєва Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
30.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1993 – наук. співроб., з 1996 – старш. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Войтенко Тетяна Анатоліївна

 • Останні зміни:
08.03.1979

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2004 – мол. наук. співроб., з 2008 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорг. хімії.

Читати далі >Галаган Юлія Олександрівна

 • Останні зміни:
26.04.1976

Місце народження: м. Артемівськ Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2000-08 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Герасимчук Микола Миколайович

 • Останні зміни:
26.08.1959

Місце народження: м. Могилів-Подільський Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук, д-р філософії (США).
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1986 – асист., 1990 – доц. каф. неорг. хімії. З 1993 працює в США, де отримав вчен. ступінь д-ра філософії (1996). З 2001 – викл. Держ. ун-ту штату Міссурі (США).

Читати далі >Дзязько Олександр Григорович

 • Останні зміни:
06.12.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
хімік, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Читати далі >Домасевич Костянтин Валентинович

 • Останні зміни:
23.10.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Хімік-неорганік, д-р хім. наук, старш. наук. співроб. У Київ. ун-ті: 1993 – наук. співроб., старш. наук. співроб., з 2000 – провід. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Дорощук Роман Олександрович

 • Останні зміни:
18.02.1981

Місце народження: с. Ільпінь Здолбунівськ. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 2006 – інженер хім. ф-ту, 2008 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 2010 – наук. співроб. каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Дрозд Вадим Олександрович

 • Останні зміни:
08.06.1972

Місце народження: с. Новосілки Здолбунівськ. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 1998 – асист., 2004 – доц. каф. неорг. хімії. З 2005 працює в Міжн. ун-ті Флориди (США).

Читати далі >Дударенко Микола Михайлович

 • Останні зміни:
09.10.1959

Місце народження: с. Мірча Бородянськ. р-ну Київ, обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: інженер.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 1997 – інженер І кат. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Затовський Ігор Вікторович

 • Останні зміни:
06.12.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, д-р. хім. наук. У Київ. ун-ті: 1995 – інженер, 1997 – мол. наук. співроб., 2000 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», 2006 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, 2013 - доцент кафедри неорганічної хімії.

Читати далі >Зеленько Микола Анатолійович

 • Останні зміни:
17.08.1981

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 2006 – провід. інженер, 2008 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії, з 2010 – наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Зенькович Олена Георгіївна

 • Останні зміни:
22.01.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 1974 – препаратор, інженер, лаборант, 1977 – старш. лаборант НДЧ, 1979 – інженер каф. неорганічної хімії, 1989 – старш. інженер навч. лаб. фіз.-хім. досліджень, 1991 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки», з 2002 – старш. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Знов’як Катерина Олександрівна

 • Останні зміни:
16.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 2008 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії, 2010 – наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Зуб Віра Яківна

 • Останні зміни:
09.07.1953

Місце народження: м. Прилуки Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук, доц. З 1979 – інженер, наук. співроб., старш. наук. співроб. ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1994 – доц. каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Зуб Юрій Леонідович

 • Останні зміни:
21.03.1947

Місце народження: с. Маньківка Бершадського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук, доц. У Київ. ун-ті: 1978 – асист., 1984-86 – доц. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Іванова Олена Іванівна

 • Останні зміни:
06.02.1943

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. Працювала наук. співроб. аналіт. лаб. Держ. НДІ хлорної пром-ті. У Київ. ун-ті: 1975 – старш. наук. співроб. НДЧ, 1976 – зав. лаб. каф. неорг. хімії, 1978 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи». 1994-2003 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорг. хімії.

Читати далі >Ізбеков Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
20.07.1881- 20.03.1963

Місце народження: с. Погромне Астраханської губ. (тепер Волгоград. обл.).
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри неорганічної хімії, професор.
Хімік-неорганік, канд. хімії, проф., чл.-кор. АН УРСР. З 1909 – лаборант, 1913 – асист., викл., з 1928 – проф. каф. неорг. хімії КПІ, де працював до ВВВ. У Київ. ун-ті: 1933-41 – очолював каф. неорганічної хімії, після ВВВ – 1944-50 – зав. каф. неорг. хімії. 1942 викладав хімію в Житомир. сіл.-госп-му ін-ті, 1943 працював в Ін-ті хімії. Одночасно з часу заснування в Києві (1923) дослідн. каф. хімії був її дійсним чл. З перетворенням каф. в Ін-т хімії АН УРСР призначений зав. сектором неорг. хімії (до 1939), 1945-52 – зав. лаб. рідкісних металів ІЗНХ АН УССР. 1944-50 – зав. каф. КПІ.

Читати далі >Іскендеров Турганбай Сейлханович

 • Останні зміни:
13.09.1960

Місце народження: м. Нукус респ. Каракалпакстан (Узбекистан).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 1989-91 – стажер-дослідник, з 2008 – наук. співроб. каф. неорг. хімії. 1996-2007 – зав. лаб. каф. неорг. хімії Каракалпакського держ. ун-ту ім. Бердаха у м. Нукус.

Читати далі >Калібабчук Валентина Олександрівна

 • Останні зміни:
10.11.1939

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Хімік-неорганік, д-р хім. наук, проф. З 1961 – інженер, 1968 – мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. З 1970 – доц. каф. загальнонаук. дисциплін, 1980 – старш. наук. співроб., 1982 – доц., 1984 – проф. каф. загальноінж. дисциплін Укр. поліграф. ін-ту ім. І. Федорова. У Київ. ун-ті: 1985-90, 2001-2003 – проф. каф. неорг. хімії. З 1990 – проф. каф. заг. хімії КМІ ім. О.О. Богомольця, з 1991 – зав. каф. УДМУ (з 1995 – НМУ).

Читати далі >Капшук Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
14.02.1952

Місце народження: с. Мануїльськ Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук, доц. У Київ. ун-ті: 1976 – мол. наук. співроб., 1979 – старш. інженер проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», 1983 – асист., з 1988 – доц. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Кокозей Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
01.12.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Хімік-неорганік, д-р хім. наук, проф. У Київ. ун-ті: 1977 – інженер, 1981 – мол. наук. співроб., 1982 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 1988 – зав. лаб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук і матеріалів для нової техніки», 2006-2010 – зав. лаб. міжфакультет. НДЛ «Біологічно активні речовини», з 2010 – провідний наук. сп. каф. неорганічної хімії; 1997-2006 – заст. декана хім. ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Корнієнко Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
04.10.1953

Місце народження: с. Лелюхівка Новосанжарськ. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Хімік-неорганік, канд. хім. наук. 1973-82 – старш. лаборант, інженер НДІ хлорної пром-сті. У Київ. ун-ті: 1983 – мол. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи», з 1988 – наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Костенко Людмила Степанівна

 • Останні зміни:
20.04.1969

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1992-93 – інженер, 1998-99 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії, з 2002 – асист. каф. аналітичної хімії. 1999-2000 – хімік-технолог НТЦ «Нові хім. технології».

Читати далі >Кудренко Валентина Олексіївна

 • Останні зміни:
22.09.1944

Місце народження: с. От’яси Соснівськ. р-ну Тамбовськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1966 – інженер, 1967 – старш. інженер НДЧ, 1979 – мол. наук. співроб., 1991 – наук. співроб. каф. хімії мономерів і полімерів, 1992-2007 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 80
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи