ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Амірханов Володимир Михайлович

26.03.1958

Місце народження: м. Тбілісі (Грузія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Амірханов Володимир Михайлович (26.03.1958, м. Тбілісі (Грузія)), хімік-неорганік, д-р хім. наук, проф. 1981 закінчив фіз.-хім. ф-т Моск. хім.-технол. ін-ту ім. Д.І. Менделєєва, 1987 – асп-ру каф. неорганічної хімії хімічного ф-ту Київ. ун-ту. 1981-83 працював у ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1987 – асист., старш. викл., 1997 – доц., з 2003 – проф. каф. неорг. хімії. Канд. дис. «Синтез и свойства координационных соединений лантаноидов, содержащих гексаметилфосфортриамид» (1986), докт. дис. «Координаційна хімія карбациламідофосфатів» (2002), присвоєно вчен. звання проф. (2004). Веде спецкурси «Фіз. методи дослідження неорг. сполук» (розділ «Електрон. спектроскопія»), «Біонеорг. хімія», «Хім. технологія». Підготував 5 канд. наук. Сфера наук. діяльності: дослідження будови й властивостей фосфоровмісних біоактивних коорд. сполук; коорд.-хім. властивостей карбациламідофосфатів, розробка наук. проблеми електрон. спектроскопії в коорд. хімії, підготував спецкурс з цієї тематики. Кер. наук. гр., що успішно працює над проблемами біонеорган. хімії. Налагодив активне співроб-во з польс., франц. колегами. Наук. стажування в ун-тах Польщі (Вроцлав, 1994), Франції (2003). Автор бл. 140 наук. праць, більшість опублікована в міжн. вид. Осн. праці: Небезпечні хімічні речовини в природі, промисловості й побуті. Довідник. К., 1998 (у співавт.); Хімія. Завдання та тести. Навч. посіб. під ред. М.Ю. Корнілова. К., 2000 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи