ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бойко Клара Марківна

05.03.1931

Місце народження: с. Сахновщина Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Бойко Клара Марківна (05.03.1931, с. Сахновщина Харків. обл.), хімік-неорганік, канд. хім. наук, доц. 1953 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1956 – асп-ру каф. неорганічної хімії. 1956 – мол. наук. співроб. лаб. електрохімії ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1963 – асист., старш. викл., 1968-2008 – доц. каф. неорг. хімії. Канд. дис. «Полярографічні дослідження оксидів металів на фоні розтопленої бури» (1963), присвоєно вчен. звання доц. (1968). Викладала нормат. курси «Неорг. хімія», «Заг. хімія», «Хімія неорг. полімерів». Сфера наук. діяльності: синтез і дослідження хім. властивостей поліфосфатів. Автор винаходу «Спосіб одержання поліфосфатів» (1970). Читала лекції для школярів у Палаці піонерів, чл. тов-ва «Знання». Нагороджена 3 медалями, у т.ч. «За доблесну працю» (1970). Автор 60 наук. праць, зокрема 2 навч. посіб., 5 метод. розробок. Осн. праці: Общая и неорганическая химия. Практикум. К., 1987 (у співавт.); Загальна та неорганічна хімія: Практикум: Навч. посіб. для студентів хім. і нехім. спец. ВНЗ. К., 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи