ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Неділько Сергій Андрійович

24.05.1945

Місце народження: м. Баку (Азербайджан).
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1968 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1972 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1972 – мол. наук. співроб., 1975 – асист., 1979 – старш. викл., 1984 – доц., з 1996 – проф. каф. неорг. хімії; 1987-97 – заст. декана хім. ф-ту з навч. роботи. Канд. дис. «Исследование некоторых кислородсодержащих соединений РЗЭ со структурой перовскита и граната» (1974), докт. дис. «Синтез, будова та властивості ізо- та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали» (1994), присвоєно вчен. звання доц. (1985), проф. (1997). Сфера наук. діяльності: синтез та дослідження складних оксидних сполук з цінними електрофіз. та магнітними властивостями, у т.ч. високотемпературні надпровідні матеріали, знаходження залежності хім. склад – кристалічна структура – фіз. властивості оксидних сполук. Викладає дисципліни «Мат. методи в хімії», «Інформатика та обчисл. техніка», «Основи матеріалознавства», «Хімія твердого тіла». Підготував 8 канд. наук. Чл. вчен. ради хім. ф-ту, голова метод. комісії. Соросівський доц. (1995). Чл. журі Соросівських олімпіад з природн. наук (1995-2000), Респ. олімпіад з хімії ІІІ та ІV рівня. Автор понад 380 наук. праць, у т.ч. 1 монографії, 5 підруч., 10 метод. посіб. Має 12 авт. свідоцтв і патентів України. Осн. праці: Общая и неорганическая химия. Сборник задач. К., 1988 (в соавт); Школьникам о керамике. К., 1990; Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. К., 2001; Математичні методи в хімії. Підручник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ. К., 2005.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи