ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слободяник Микола Семенович

23.01.1945

Місце народження: с. Шевченкове Звенигород. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри неорганічної хімії, професор.

Хімік-неорганік, чл.-кор. НАН України. 1968 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1971 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1971 – інженер, 1972 – асист., 1974 – старш. викл., 1977 – доц., 1988 – проф., з 1998 – зав. каф. неорг. хімії. 1997-2007 – декан хім. ф-ту. Канд. дис. «Исследование растворимости TiO2 и Nb2O5 в расплавленных фосфато-галогенидных системах и синтез некоторых соединений из образующихся растворов» (1973), докт. дис. «Направлений синтез подвійних фосфатів» (1988), присвоєно вчен. звання доц. (1981), проф. (1990). Розробив фіз.-хім. основи керованого синтезу складних оксидних каркасних сполук, що включають s-, p-, d- та f-елементи. Встановив закономірності кристалоутворення каркасних сполук фосфатного, титанатного, ніобатного, ванадатного типу та змішаних аніонно-оксидних матриць. Встановив взаємозв’язок між складом-будовою та властивостями як індивідуальних сполук, так і твердих розчинів на їх основі, що відзначаються комплексом нелінійно-оптичних та електрофіз. властивостей. З учнями успішно розвиває концепцію взаємовпливу розплавленого середовища на формування монокристалів того чи ін. типу з деформацією його складових (аніонної чи катіонної підграток), що є причиною виникнення, а також підсилення певних електрофіз. та нелінійно-оптичних властивостей. Постійно читає курс заг. та неорг. хімії для студентів хім. ф-ту. Викладає спецкурси «Вибр. розділи з неорг. хімії», «Хімія розплавлених солей». Підготував 13 канд., 4 д-ри наук. Заст. голови експерт. ради ВАК з хімії (1992-98), голова комісії з впровадження Держстандарту освіти «Бакалавр», спец. ради із захисту дис., чл. комісії Держ. фонду фундамент. досліджень. Відп. редактор «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія», чл. редколегії «Укр. хім. журн.». Лауреат премії АН УРСР ім. Л.В. Писаржевського. (1989). Акад. АН ВШ України (з 2001), Соросівський проф. Засл. діяч науки і техніки України (2006). Нагороджений Почесною грамотою КМ України (2009). Автор понад 300 наук. праць, у т.ч. підруч., посіб. для вчителів та абітурієнтів. Осн. праці: Термостойкие материалы в современной технике. М., 1979; Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студентів ВНЗ. К., 2003 (у співавт.); Хімія: Навчальний посібник для учнів старших класів і вчителів загальноосвітніх навч. закладів. К., 2003 (у співавт.); Загальна та неорганічна хімія: Практикум: Навч. посібник для студ. хімічних і нехімічних спеціальн. ВНЗ. К., 2004 (у співавт.); Загальна хімія: Підручник. К., 2005 (у співавт.). Л-ра: Національна академія наук України 1918-2008. Персональний склад. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи