ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слива Тетяна Юріївна

27.12.1958

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1980 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. 1980-84 – стажист-дослідник, інженер ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1989-91 – мол. наук. співроб., 1991–99 – наук. співроб., з 1999 – старш. наук. співроб. каф. неорг. хімії, з 2007 – зав. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки». Викладає спецкурс «Екологічні проблеми України», веде семінари з неорганічної хімії для студентів географічного, біологічного факультетів. Канд. дис. «Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов» (1990), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (2001). Сфера наук. діяльності: дослідження в галузі синтезу біоактивних оксимвмісних коорд. сполук; послідовне вивчення комплексоутворення перехідних металів з біоактивними лігандами – структурними аналогами амінокислот і пептидів, які містять оксимні та гідроксамові функціон. групи, встановлення кореляцій між будовою комплексів у водних розчинах та кристалічному стані, спрямований синтез нових сполук, які мають цінні біол. та фіз.-хім. властивості. Брала активну участь у налагодженні співпраці з науковцями Вроцлав. ун-ту, неодноразово отримувала іменні гранти цього ун-ту (Польща, 1994-98), польс. фонду сприяння наук. дослідженням «Каса Міяновського» (1995), Royal Society (Англія, 1998). Автор бл. 100 наук. праць, більшість з яких опубліковані у міжн. вид., має 4 авт. свідоцтва.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи