ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сич Альберт Маркович

30.08.1931

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1956 закінчив хім.-технол. ф-т КПІ з відзнакою, 1964 – асп-ру каф. неорганічної хімії хімічного ф-ту Київ. ун-ту. 1964-67 – старш. наук. співроб. КПІ. У Київ. ун-ті: 1967 – старш. викл., 1971-2002 – доц. каф. неорг. хімії. Канд. дис. «Исследование некоторых неорганических соединений ниобия и тантала в неводных растворах» (1965), присвоєно вчен. звання доц. (1973). Сфера наук. діяльності: дослідження в галузі хімії твердого тіла. Наук. розробки спрямовані на пошук, синтез та дослідження нових жаростійких оксидних сполук перехідних металів з особливими електрофіз. (сегнетоелектричними, електретними, п’єзоелектричними тощо) властивостями для потреб сучас. електроніки. Розробляв засади низькотемпературного хім. синтезу гомогенних високодисперсних матеріалів та розвивав основи високотемпературного синтезу бездефектних кристалічних речовин за умов самодовільнопротікаючих реакцій. Започаткував та вів спецкурси «Коливні спектри неорг. та коорд. сполук», «Інфрачервоні спектри неорг. сполук», курси «Хімія твердого тіла», «Функціон. неорг. матеріали» в рамках заг. спецкурсу «Основи матеріалознавства». Протягом багатьох років читав лекції з курсів «Вибр. розділи неорг. хімії», «Хімія твердого тіла» для слухачів ф-ту підвищення кваліфікації викл. ВНЗ. Чл. спец. ради по захисту дис. з хім. наук Київ. ун-ту. Автор 190 наук. праць, 35 авт. свідоцтв та патентів України. Осн. праці: Загальна хімія. Підручник для студентів нехімічних спеціальностей вузів. К., 1979, 1991 (у співавт.); Основи матеріалознавства. Ч. 1. Хімія твердого тіла. К., 2002, 2008 (у співавт.); Основи матеріалознавства. Ч. 2. Функціональні неорганічні матеріали. К., 2004, 2006 (у співавт.). Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2002, спр. 128 - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи