ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тітов Юрій Олександрович

01.11.1952

Місце народження: м. Стрий Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1974 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1977 – інженер, 1980 – мол. наук. співроб., 1983 – старш. наук. співроб., 2003 – провід. наук. співроб. каф. неорганічної хімії; 2006-07 – заст. декана хім. ф-ту з наук. роботи. Канд. дис. «Синтез и исследование свойств оксидных сегнетоэлектриков со слоистой перовскитоподобной структурой» (1983), докт. дис. «Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnO3n+2» (2003), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (1985). Сфера наук. діяльності: синтез та дослідження оксидних сполук і фаз із шаруватою перовскітоподібною структурою, зокрема, встановлення взаємозв`язків склад – структура –властивість, пошук кореляцій між складом (будовою) і механізмами утворення, поліморфними і морфотропними переходами сполук цього типу, виявлення факторів впливу на них, а також визначення критеріїв спрямованого пошуку нових представників цього класу сполук. Читає лекц. курс «Хімія з основами геохімії» студентам географічного ф-ту, веде семінар. та лаб. заняття зі студентами хім. та біологічного ф-тів. Профорг каф. неорг. хімії. Автор 190 наук. праць, у т.ч. 9 авт. свідоцтв та патентів України.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи