ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трохимчук Анатолій Костянтинович

08.09.1942

Місце народження: с. Піщаниця Овручськ. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічник наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1964 закінчив хім. ф-т КПІ за спец. «технологія електрохім. вир-в», 1968 – асп-ру агрохімічного ф-ту УСГА. 1968-73 – асист. каф. неорг. та аналіт. хімії УСГА. У Київ. ун-ті: 1976 – старш. наук. співроб., 1997 – провід. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 1998 – кер. міжгалузевої наук.-аналіт. лаб. Київ. ун-ту та Ін-ту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. Канд. дис. «Взаимодействие галоидов и межгалоидных соединений с азотсодержащими основаниями в неводных средах» (1970), докт. дис. «Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі» (1997), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (1981). Веде спецкурси «Реакції комплексоутворення на поверхні дисперсних неорг. модифікованих носіїв», «Сорбенти в очисних технологіях», «Екол. моніторинг довкілля». Сфера наук. діяльності: створення нових хім. модифікованих кремнеземів, що здатні до комплексоутворення, теорет. й експерим. дослідження в галузі синтезу, структури й властивостей утворених на поверхні комплексів, у т.ч. супрамолекул., благородних та кольорових металів. Цикл робіт присвячений використанню хім. модифікованих кремнеземів у сорбції мікрокількостей металів з розчинів і їх подальшому визначенню. Підготував 9 канд. наук. Наук. консультант 4 канд. дис., що виконувались в МДУ (каф. аналіт. хімії) та Красноярськ. держ. ун-ті. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл наук. праць «Супрамолекулярні координаційні сполуки» (2007). Автор понад 150 наук. праць, 30 авт. свідоцтв і патентів України.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи