ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Нервових і душевних хвороб (психіатрії) кафедра Нервових і душевних хвороб (психіатрії) кафедра

Впровадженню психіатрії та неврології як спеціальних галузей мед. науки і дисципліни для викладання на мед. ф-ті св. Володимира передували значні досягнення та відкриття у галузі інш. складових нейронаук: нейроанатомії, нейрогістології, нейрофізіології. Необхідність систем. вивчення психоневролог. патології визнавали провідні вчені, що належали до класичних наукових шкіл як Європи, так і Росії. В Київськ. ун-ті окремий курс лекцій з нервових хвороб читався ще задовго до появи самостійної кафедри, який був започаткований ще у 1855 проф. В.Т. Покровським. Цей курс, який одразу був визнаний фахівцями і викликав велику зацікавленість серед студентів, він читав до 1871 року. Першу в Росії каф. психіатрії с психіатричною клінікою було організовано проф. І.М. Балинським в 1857 у МХА в С.-Петербурзі. Заснування каф. нервових і псих. хвороб в Ун-ті св. Володимира 1884, яку очолив проф. І.О. Сікорський, стало новим етапом у викладанні курсу нервових хвороб як самост. дисципліни. Восени 1903 ця каф. була розподілена на дві самостійні кафедри – нервових хвороб і психіатрії (нею до 1918 продовжував керувати І.О. Сікорський). З 1920 до 1924 каф. психіатрії очолив П.І. Нечай Виокремлення каф. нервових хвороб не було формальною акцією. З березня 1908 до середини 1918 каф. очолював М.М. Лапинський. Наук.-методолог. підгрунттям для розвитку основного фахового напрямку каф. став цикл його робіт, присвячених фізіології та патології нервової системи: „К вопросу о капілярах мозгу”, „К вопросу о расстройстве кровообращения в области парализованных нервов”, „К вопросу о состоянии чувствительности, рефлексов, моторики трофической функции”, „Сущность боли, ее воспприятие и механизмы”, що вийшли друком як в Росії, так і у Німеччині, Франції. У 1919 керівником каф. був призначений В.В. Селецький. За період його керівництва каф. неврології зазнала реорганізації: у 1922 вона була поділена на дві: факультетську і госпітальну. Першою із них він очолював протягом наступних майже 50 років. А керівником каф. госпітальної неврології був обраний проф. Б.М. Маньківський, який керував нею впродовж 40 років. Л-ра.: 160 років НМУ імені О.О. Богомольця. К., 2001; М.П. Бойчак. История Киевского военного госпиталя. К., 2005. Арх. ЦДІАУ. Ф.708. Оп. 334. Спр. 105; Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4814. <i>Ю.В. Третьякова</i>

Лапинський Михайло Микитович

  • Останні зміни:
05.11.1862- 04.03.1947

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1891 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1893-95 проф. стипендіат каф. психіатрії і невропатології, працював під кер. І. О. Сікорського. 1895-96, 1898-99 стажувався в Німеччині. 1897 захистив докт. дис. «О заболеваниях сосудов при страдании первичных нервных стволов или периферических нервов». 1908-18 - ордин. проф. каф. психіатрії і невропатології Ун-ту св. Володимира. 1901 заснував у власній садибі в Києві (вул. Бульварно-Кудрявська, 27) приват. фізіотерапевтичний санаторій для профілакт. лікування неврол. хворих. У цьому закладі вперше в Росії було застосоване водолікування, світолікуванні та електротерапія.

Читати далі >Маньківський (Маньковський) Борис Микитович

  • Останні зміни:
11.03.1883- 24.11.1962

Місце народження: м. Козелець Чернігів. губ., Чергінів. обл. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Навчався на мед. ф-ті Ун-ту св. Володимира. За участь у студент. дем. русі виключений із ун-ту без права поновлення, змушений продовжити навчання за кордоном. 1904-10 навчався в Лейпциг. ун-ті і в Сорбонні, також проходив стажування у клініці Салпетрієр в Парижі. Після повернення до Києва поновив заняття в ун-ті, який закінчив у 1911.

Читати далі >Нечай Павло Іванович

  • Останні зміни:
19.02.1859- 04.11.1925

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
1882 закінчив мед. ф-т Ун-ту Св. Володимира. 1888-1917 в.о. спочатку штат. ординатора, а з 1890 – ст. лікаря Києво-Кирилівської губ. земської лікарні (нині – Київ. міськ. клінічна психоневрологічна лікарня № 1), того ж року в.о. позаштатного ординатора по каф. психіатрії та нерв. хороб Ун-ту св. Володимира. 1891 захистив докт. дис. «Матеріали для патології дихальної інервації». 1892 приват-доц. з психіатрії. З 1897 – ординатор психіатр. відділення Київ. військ. госпіталю.

Читати далі >Селецький Володимир Васильович

  • Останні зміни:
23.05.1868- 09.05.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1893 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Учень І.О. Сікорського. З 1894 – ст. ординатор, з 1898 читав приват-доц. курс на каф. нерв. і душевних хвороб Ун-ту св. Володимира. Одночасно – ст. орд. Києво-Кирилівськ. лікарні для незаможніх (нині – Київ. міськ. клінічна психоневрологічна лікарня № 1). 1901 в С.-Петерб. МХА захистив докт. дис. «Досвід систематичного і клінічного вивчення розладу мовлення при загальному прогресивному паралічі». В 1912-19 – зав. каф. нерв. хвороб Жін. мед. ін-ту. 1919 очолив каф. і факультет. клініку нерв. хвороб Ун-ту св. Володимира, яка розташовувавалася в Олександрівській лікарні (нині Центр. міська клініч. лікарня м. Києва).

Читати далі >Сікорський Іван Олексійович

  • Останні зміни:
07.06.1842- 01.02.1919

Місце народження: с. Антонів Сквирського пов. Київ. губ. (тепер Київ. обл.) .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор .
Батько авіаконструктора І.І. Сікорського. Після закінчення Київ. дух. семінарії зарахований на природничий ф-т Ун-ту св. Володимира. Прослухавши два курси, перейшов на мед. ф-т, який закінчив 1869. Залишений при ун-ті проф. стипендіатом. 1872 захистив докт. дис. «Лимфатические сосуды легких». 1873-84 працював у клініці при С.-Петерб. ВМедА. Почесн. чл. багатьох наук. тов-в не тільки в Росії, а й у Бельгії та Франції. 1885 дізнавшись, що при Київ. ун-ті запропоновано заснувати каф. з душевн. та нерв. захворювань, відмовляється від відповідної посади на каф. при Моск. ун-ті й призначається проф. Ун-ту св. Володимира. 1886 засновує журнал “Вопросы нервно-психической медицины и психологии” і стає його шеф-редактором. 1887 ініціював і брав участь в організації клініки нервов. хвороб Ун-ту при Олександрівській лікарні і при Київськ. військ. госпіталі, де читав лекції для студентів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи